Rakennusalan ammatit

Rakennusmies


Rakennusmiehen tulee hallita lähes kaikki työmaalla tehtävät työvaiheet betonivalusta aina loppuviimeistelyihin asti. Raskaimpien töiden osalta työmaalla olevat nosturit ja muut koneet ja laitteet kuitenkin keventävät rakennusmiehen työtä. Työ vaatii silti hyvää fysiikkaa ja luovaa ongelmanratkaisukykyä.Koulutus

 • rakennusalan perustutkinto ammattioppilaitoksessa
 • talonrakennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinto
 • oppisopimus


Kirvesmies


Kirvesmiehen tehtävänä rakennustyömaalla ovat monenlaiset puurakentamiseen liittyvät työt sekä valmiiden muottien ja elementtien asennus. Nykyisin monenlaiset koneet ja laitteet vähentävät työn fyysistä kuormitusta. Kirvesmiehen työhön kuuluu myös paljon mittausta. Kirvesmiehen ammatista voidaan erikoistua mittamiehen tehtäviin, jolloin hänen vastuullaan ovat kaikki rakennuksen mittaukseen liittyvät työt. Kirvesmiehen koulutuksella ja työkokemuksen kautta voi erikoistua esimerkiksi seuraaviin tehtäviin: elementtiasentaja, hirsirakentaja, ikkuna- ja ovirakenteiden asentaja, mittakirvesmies, puutalojen pystyttäjä, rakennuspuuseppä, sisustuskirvesmies ja kalusteasentaja.

Koulutus

 • rakennusalan perustutkinto ammattioppilaitoksessa
 • talonrakennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinto
 • oppisopimusMittamies


Mittamiehen tehtäviin erikoistutaan yleensä kirvesmiehen töistä, joten ammattinimike voi olla myös mittakirvesmies. Mittamiehen vastuulla ovat kaikki rakennuksen mittaukseen liittyvät työt. Mittamiehillä on nykyisin apunaan nykyaikaiset atk-pohjaiset mittalaitteet, jotka helpottavat työtä.

Koulutus

 • rakennusalan perustutkinto ammattioppilaitoksessa
 • talonrakennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinto
 • oppisopimus


Muurari


Muurarin työnkuvaan kuuluvat tiili- ja harkkomuuraukset, joista tehdään rakennusten perustuksia, ulko- ja sisäseinien sekä pilareiden muuraus. Muurarin työhön voi kuulua myös rappaus- ja laatoitustyö. Muurarin ammattinimikkeitä voivat erikoistumisen mukaan olla myös tulisijamuurari, uunimuurari, tekninen muurari, seinämuurari, laatoittaja, rappaaja tai harkkomuurari.

Koulutus

 • rakennusalan perustutkinto ammattioppilaitoksessa
 • talonrakennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinto
 • oppisopimusElementtiasentaja


Elementtiasentaja on perehtynyt seinä-, pilari-, palkki-, välipohja- ja kattoelementtien asentamiseen erilaisiin rakennuksiin. Elementtiasentajan on osattava käsitellä turvallisesti usein tuhansia kiloja painavia elementtejä niiden siirroissa, nostoissa ja paikalleen asentamisessa. Työ on sarjatyötä ja koneita ja laitteita käytetään apuna enemmän.

Koulutus

 • rakennusalan perustutkinto ammattioppilaitoksessa
 • talonrakennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinto
 • oppisopimus


Sisäkattoasentaja


Sisäkattoasentaja tekee asuin-, liike- ja teollisuusrakennusten yleisimmät sisäkattotyöt. Työkokonaisuuteen kuuluvat yleisimmät kasetti-, ritilä- ja metallipaneelikatot sekä kipsilevykatot ja liimattavat verhoukset.

Koulutus

 • rakennusalan perustutkinto ammattioppilaitoksessa
 • talonrakennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinto
 • oppisopimus


Maalari


Rakennusmaalarit työskentelevät sisällä ja ulkona uudis-, korjaus- ja entisöintikohteissa. Tehtäviin kuuluvat ammattitaitoa vaativat maalaus-, tapetointi-, pinnoitus- ja laatoitustyöt. Maalari voi suuntautua edelleen tasoitetöihin, julkisivumaalaukseen, entisöintimaalaukseen, korroosionestomaalaukseen tai puuteollisuuden pintakäsittelyyn.

Koulutus

 • pintakäsittelyalan perustutkinto ammattioppilaitoksessa
 • maalarin ammatti- ja erikoisammattitutkinto
 • oppisopimus
 • pintakäsittelyn insinööri AMK


Laatoittaja


Laatoittaja pinnoittaa seiniä, lattioita ym. pintoja. Yleisimpiä laatoituskohteita ovat asuntojen sekä julkisten tilojen märkätilat, uimahallit ja erilaisten huonetilojen lattiat. Laatoitustyö on viimeistelytyötä, jossa työn jälki jää näkyviin pienintä yksityiskohtaa myöten.

Koulutus

 • rakennusalan perustutkinto ammattioppilaitoksessa
 • lattianpäällystäjän ammatti- ja erikoisammattitutkinto
 • talonrakennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinto
 • oppisopimus
Matto- ja parkettiasentaja


Matto- ja parkettiasentaja pinnoittaa lattioita sekä muovi- että puupäällysteillä. Koska kyseessä on koko rakennuksen käyttöajaksi tarkoitettu pintamateriaali, lattianpäällystäjän moitteeton kädenjälki jää kaikkien rakennuksen käyttäjien ihailtavaksi.

Koulutus

 • lattianpäällystealan perustutkinto ammattioppilaitoksessa
 • lattianpäällystäjän ammatti- ja erikoisammattitutkinto
 • oppisopimus


Vedeneristäjä


Vedeneristäjä tekee vedeneristyksen vesikattoihin, uima-altaisiin sekä rakennusten maanalaisiin osiin. Työ vaatii huolellisuutta ja hyvän ammattitaidon, jonka saa parhaiten työkokemuksella.

Koulutus

 • rakennusalan perustutkinto ammattioppilaitoksessa
 • talonrakennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinto


Torninosturin kuljettaja


Torninosturin kuljettaja käyttää nosturia rakennustyömaalla itsenäisesti, noudattaen turvallisia työtapoja. Torninosturin kuljettajan tehtävä vaatii peruskoulutuksen lisäksi erityispätevyyden eli torninosturin kuljettajan ajokortin.

Koulutus

 • rakennusalan perustutkinto ammattioppilaitoksessa
 • talonrakennusalan ammattitutkintoLVI-asentaja


LVI-asentaja asentaa ja korjaa rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteita. LVI-asentaja voi erikoistua vesi-, kaasu-, lämpö-, ilmastointi-, viemäri-, jäähdytys- tai automatiikkajärjestelmien asentamiseen tai korjaukseen.

Koulutus

 • talotekniikan perustutkinto ammattioppilaitoksessa
 • talotekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinto
 • oppisopimus


Sähköasentaja


Sähköasentaja tekee uudis- ja korjausrakennuskohteiden sähkö-, tele- ja LVI-järjestelmien sähköasennustyöt. Lisäksi hän asentaa, korjaa ja huoltaa erilaisia sähkökojeita ja –laitteita sekä käytössä olevia järjestelmiä.

Koulutus

 • sähköasentajan perustutkinto ammattioppilaitoksessa
 • sähköasentajan ammattitutkinto tai sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto
 • oppisopimus


Kattoasentaja


Kattoasentaja asentaa rakennusten erilaiset tiili-, pelti- tai huopakatot. Katontekijän työ on arvostettua ja itsenäistä, mutta urakkaluontoista.

Koulutus

 • rakennusalan perustutkinto ammattioppilaitoksessa
 • talonrakennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinto
 • oppisopimus


Rakennustyönjohtaja


Rakennustyön vastaava työnjohtaja, ”vastaava mestari”, johtaa rakennustyötä sekä huolehtii siitä, että työ tehdään suunnitelmien ja rakentamista koskevien säännösten, määräysten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu mm. työn aikana tehtävän suunnittelun ohjaus, töiden organisointi ja aikataulut sekä hankintojen valmistelu. Hän huolehtii myös ympäristö- ja laatujärjestelmien toteuttamisesta. Kaikilla rakentamisen osa-alueilla kuten vesi-, ilmastointi-, ilmanvaihto- ja sähkötöillä on omat vastaavat työnjohtajansa.

Koulutus

 • insinöörin tutkinto ammattikorkeakoulu rakennustekniikan tuotantoon suuntautuneessa koulutusohjelmassa
 • insinöörin tutkinto ammattikorkeakoulun talotekniikan koulutusohjelmassa
 • insinöörin tutkinto ammattikorkeakoulun sähkötekniikan koulutusohjelmassa


Työmaainsinööri


Työmaainsinööri ohjaa ja seuraa työmaan työaikaista suunnittelua, laatii aikatauluja ja seuraa niiden toteutumista. Hän laskee tarvittavien materiaalien määriä ja kustannuksia, valmistelee hankintoja ja toteuttaa mm. ympäristö- ja laatujärjestelmiä. Työmaainsinöörin ammattinimike voi olla myös toimistoinsinööri, insinööri tai tuotantoinsinööri.

Koulutus

 • insinöörin tutkinto ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmassa
 • diplomi-insinöörin tutkinto teknillisen yliopiston rakennustekniikan koulutusohjelmassa


Asfalttityöntekijä


Asfalttialalla on monia ja vaihtelevia työtehtäviä. Niihin kuuluvat mm. asfalttimassan valmistaminen sekoittamalla tai keittämällä sekä kulkuteiden ja erityisalueiden päällystämistä ja paikkaamista. Töihin liittyy usein päällystettävän alustan kunnostusta ja tasausta.

Koulutus

 • rakennusalan perustutkinto maarakentajan tai maarakennuskoneenkuljettajan koulutusohjelmalla ammattioppilaitoksessa
 • maarakennusalan perustutkinto ammattioppilaitoksessa
 • oppisopimuskoulutus


Maarakentaja


Maarakentajien työkohteita ovat talojen pohja- ja piharakenteet, erilaisten liikenneväylien rakentaminen maan päällä ja alla, tietoliikenteen vaatimat maarakenteet, energiaverkostot, vesihuollon verkostot ja laitteet sekä ympäristön parantaminen. Maarakentamista kutsutaankin nykyään myös yhdyskunta- tai ympäristörakentamiseksi tai infrastruktuurin rakentamiseksi. Maarakennusala koostuu lukuisista erilaisista työaloista louhinnasta ja kaivuusta perustus-, asennus- ja vihertöihin. Maarakentajat valmistavat ja jalostavat myös rakentamisessa tarvittavan kiviaineksen.

Koulutus

 • rakennusalan perustutkinto maarakentajan tai maarakennuskoneenkuljettajan koulutusohjelmalla ammattioppilaitoksessa
 • maarakennusalan ammattitutkinto
 • oppisopimus

Ikkunat, ovet ja kalusteet – valmistus


Rakennuksiin tulevat ikkunat, ovet ja kalusteet valmistetaan tehtaissa. Konepuusepät ja puusepät käyttävät sarjavalmistuksessa pitkälle automatisoituja puuntyöstökoneita ja heidän on hallittava CNC- ja NC-ohjattujen koneiden käyttö. Puusepät käyttävät myös perinteisiä puusepän työkaluja kuten höyliä, sahoja ja jyrsimiä.

Koulutus

 • puualan perustutkinto ammattioppilaitoksessa
 • puualalle suuntautunut perustutkinto käsi- ja taideteollisessa koulussa
 • pintakäsittelyalan perustutkinto ammattioppilaitoksessa
 • maalausalalle suuntautunut perustutkinto käsi- ja taideteollisessa koulussa
 • puu- tai rakennusalan perustutkinto ammattioppilaitoksessa
 • ammatilliset kurssit
 • oppisopimuskoulutus

Ikkunat, ovet ja kalusteet – asennus


Ikkunat ja ovet asennetaan paikoilleen työmaalla, joka voi olla sekä uudis- että korjausrakennuskohde. Työn tekevät kirvesmiehet tai tehtaan oma asennusryhmä.


Koulutus

 • rakennusalan perustutkinto ammattioppilaitoksessa
 • talonrakennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinto
 • oppisopimus


Kalusteasentaja


Kalusteasentaja työskentelee myös työmaalla ja asentaa paikoilleen keittiökalusteet ja komerot. Työ on itsenäistä ja hänellä pitää olla luovaa ongelmien ratkaisukykyä. Kalusteasentaja voi työskennellä isoilla paikkakunnilla paikallisasentajana tai eri paikkakunnilla kiertävänä kalusteasentajana.

Koulutus

 • puu- tai rakennusalan perustutkinto ammattioppilaitoksessa
 • käytännössä toimimalla yhdessä kokeneemman kalusteasentajan parina

 
Päivitetty
13.11.2006