Passiivienergiatalo Valkeakoskelle

Wienerberger Oy Ab:n ja VTT:n yhteistyöllä kehittämä passiivienergiatiilitalo rakennetaan Valkeakosken asuntomessuille. Wienerberger haluaa olla edelläkävijänä ympäristö- ja energiansäästötalkoissa ja siitä syystä yhtiö lähti hyvissä ajoin yhdessä VTT:n kanssa kehittämään tiilirakenteeseen perustuvaa passiivienergiaratkaisua. Tavoitetasoksi asetettiin energiankulutus, joka olisi korkeintaan neljäsosa nykyiset normit täyttävän talon energiankulutuksesta.

Wienerberger konserni on jo muutamia vuosia ollut mukana kehittämässä omia tiilirakenteeseen pohjautuvia passiivienergiasovellutuksia eri puolella Eurooppaa. Muun muassa Saksassa ja Itävallassa passiivienergiarakentamisesta on saatu hyviä kokemuksia. Kaiken kaikkiaan Keski-Euroopassa passiivienergiarakentaminen on jo lähes arkipäivää.

Valkeakosken v.2009 asuntomessualueelle rakennettavan Suomen pilottikohteen toteutuksen yhteistyökumppaneina toimivat yksityisen rakennuttajan ja Wienerbergerin ohella myös Suomen Asuntomessut sekä Suomen Asuntotietokeskus.

Valkeakoskelle rakennettava TERCA-passiivienergiatiilitalon havainnekuva.Valkeakoskelle rakennettava TERCA-passiivienergiatiilitalon havainnekuva.

Mikä on passiivienergiatalo?

Määrityksen mukaan passiivienergiatalossa on miellyttävä lämpötila sekä kesällä että talvella ilman erillistä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmää.

TERCA – passiivienergiatiilitalon edut ja periaate

TERCA-passiivienergiatiilitalon vähäinen lämmönenergiankulutus perustuu siihen, että lämmöntarve on rakenteen hyvästä lämmöneristävyydestä ja tiiveydestä johtuen pieni. Myös lämmöneristeen sisäpuolisten massiivisten muurattujen rakenteiden lämmönvarauskyvyn merkitys on passiivienergiatalossa suurempi kuin tavanomaisessa talossa, koska suurin osa lämmöntarpeesta katetaan lämpökuormilla eikä lämpöpattereilla. Passiivienergiatiilitaloratkaisussa eristeen sisäpuolisten massiivirakenteiden energiaa säästävä lisävaikutus on merkittävä, eli jopa 5-15 % vuodessa. Samalla lämmöneristeen sisäpuoliset tiilirakenteet, monista muista rakenneratkaisuista poiketen, tasaavat hyvin myös lämmön- ja kosteuden vaihteluita eri vuodenaikoina.

Lämpökuormat, kuten ihmiset, erilaiset kodinkoneet, valaistus jne. sekä aurinko kattavat yli puolet passiivienergiatiilitalon lämmöntarpeesta. Parhaimmillaan tällaisen talon lämmityskausi Suomen olosuhteissa on vain kolme kuukautta. Rakenteiden lämmönvarauskyvyn optimaalinen hyödyntäminen passiivienergiatiilitalossa edellyttää rakenteiden lämpötilan hallintaa talotekniikan keinoin. Koska passiivienergiatiilitalon lämmitystehontarve on hyvin pieni, voidaan se hoitaa pääsääntöisesti ilmanvaihdon lämmön- ja kylmäntalteenottoa hyväksikäyttäen sekä materiaali- ja rakenteellisia ominaisuuksia hyödyntäen. Varsinaista lisälämmitystä tarvitaan vasta kun ulkolämpötila laskee alle -5…-10 ºC. Kovimpien pakkasjaksojen aikana tämä lisälämpö voidaan hoitaa energiataloudellisesti taloon sijoitetun massiivisen tiilitulisijan avulla. Koska passiivienergiatiilitalon lämmitystarve on pieni, tulee tulisijan olla rakenteeltaan mahdollisimman massiivinen.

Terca-passiivienergiatiilitalossa ei normaalisti tarvita märkätiloja lukuun ottamatta lattialämmitystä tai ikkunan alle sijoitettavia lämpöpattereita. Lattiarakenne on tavanomaista huomattavasti paremmin lämmöneristetty ja ikkunapintojen lämpötila alhaisesta U-arvosta johtuen lähes sama kuin sisäilman lämpötila, mikä vähentää lämmitysvedon olemattomiin.

Passiivienergiatiilitalon sisäilman hallinta

Passiivienergiatiilitalossa on hyvä sisäilmasto, kaikkina vuodenaikoina. Talvella tiiliseinät varaavat lämpöä massaansa luovuttaen sitä tarpeen tullen huonetiloihin. Kesällä taas yöaikaan rakennukseen tuotu viileämpi ulkoilma varastoituu sisäpuolisiin muurirakenteisiin pitäen huonetilat päivän aikana miellyttävän viileinä. Edellyttäen että passiivitalon ilmanvaihto on hoidettu korkeahyötysuhteista ilmanvaihtojärjestelmää hyväksi käyttäen.

Lämmitystehontarve ja energiankulutus

TERCA -passiivienergiatiilitalon lämmitystehontarve talvikuukausina on keskimäärin vain 5 W/m2, ollen maksimissaan n.10 - 20 W/m2 kovimpien pakkasjaksojen aikana. Passiivienergiatiilitalon keskimääräinen lämmitys- ja jäähdytysenergiankulutus vuositasolla on vain n. 20-30 kWh/brm2.

Eristeinä käytetään SPU Eristeitä

Erinomaisen eristyskykynsä ansiosta SPU Eristeitä käytettäessä passiivienergiarakentaminen onnistuu nykyisillä rakennevahvuuksilla. Näin talon rakentaminen tulee edulliseksi ja arkkitehtuurisuunnitteluun jää enemmän vapausasteita. Valkeakosken passiivienergiatiilitalon ulkoseinien U-arvo on 0,10 W/m2K. Eristeenä on käytetty 2x120mm paksuista SPU-AL levyä.

Kohteen rakentamista seurataan Rakentaja.fi-verkkolehdessä

Kohteen rakennustyöt ovat käynnissä ja talo valmistuu ensi kesän Asuntomessuille. Rakennustyöt aloitettiin keväällä 2008. Nyt seuraamme Rakentaja.fi-verkkolehdessä rakennusprojektia jälkikäteen aina kohteen valmistumiseen asti.

Tilaluettelo Talo Villa Laine
Oh+4mh+k+rt+th+ht+s+aputilat
tilavuus 1020 m3
bruttoala 330 m2
huoneistoala 250 m2

Lisätietoa TERCA-tiilitaloista...

Lisätietoa SPU Eristeistä...
 
Julkaistu
21.1.2009