Varmista kotisi radonturvallisuus

Radon on radioaktiivinen jalokaasu, jota syntyy radiumin hajoamistuotteena. Radon puolestaan hajoaa kiinteiksi hajoamistuotteiksi, jotka kulkeutuvat hengitysilman mukana keuhkoihin ja lisäävät keuhkosyövän syntymahdollisuutta. Suomalaisten pientalojen merkittävin radonlähde on maaperä ja täytesora, joista radon pääsee virtaamaan perustusten kautta asuntoon. Läpäiseville soramaille tehdyissä asunnoissa on keskimäärin selvästi korkeammat radonpitoisuudet kuin esimerkiksi savelle tai kalliolle tehdyissä taloissa.

Talvella radonia virtaa sisään enemmän kuin kesällä. Huono ilmanvaihto myös suurentaa radonpitoisuutta. Taloissa, joissa ilmaa poistetaan koneellisesti, voi korvausilmaventtiilien puute kasvattaa alipaineisuutta ja radonpitoisuutta. Suuria radonpitoisuuksia voi esiintyä kerrostalojen alimpien kerrosten asunnoissa.

Radonpitoisuus mitataan marras- ja huhtikuun välisenä aikana

Asuintilojen radonpitoisuus mitataan marras- ja huhtikuun välisenä aikana. Mittauksen suorittamisen aikana maan ei tarvitse olla roudassa. Radonpitoisuus lisääntyy jo sisä- ja ulkoilman lämpötilaeron johdosta. Mittaamisen aikana alapohjan pinnoitusten ja rakennuksen vierustäyttöjen on oltava valmiita ja lämmitys- sekä ilmanvaihtojärjestelmien toiminnassa.

Varsinkin talvisaikaan kun sisäilma on lämpimämpää kuin ilma talon ulkopuolella, aiheuttaa lämpötilan ero taloon alipaineen, joka imee sisäilmaan maaperästä radonia muun ilman mukana.

Uponor-radonjärjestelmä

Uponor-radonjärjestelmä on varma ja turvallinen tapa suojautua terveydelle haitalliselta radonkaasulta. Asennusvalmis järjestelmä on helppo asennuttaa joko rakennusvaiheessa tai valmiiseen kohteeseen jälkiasennuksena. Uponor-radonjärjestelmän muoviputkistot ovat tiiviitä, kestäviä ja syöpymättömiä.

1. Kondensoitumisen estävä PE-eriste
2. Radonpoistoputki
3. Rei’itetty radonimuputki
4. Sokkelitiiviste (lisävaruste)
5. Muhvihaara
6. Huippuimurin säätöyksikkö (lisävaruste)
7. Laatan läpivientitiiviste
8. Höyrysulun läpivientitiiviste
9. Kaksoismuhvi
10. Huippuimuri (hankitaan erikseen katon materiaaliin ja sävyyn sopivaksi)1. Kondensoitumisen estävä PE-eriste 2. Radonpoistoputki 3. Rei’itetty radonimuputki 4. Sokkelitiiviste (lisävaruste) 5. Muhvihaara 6. Huippuimurin säätöyksikkö (lisävaruste) 7. Laatan läpivientitiiviste 8. Höyrysulun läpivientitiiviste 9. Kaksoismuhvi 10. Huippuimuri (hankitaan erikseen katon materiaaliin ja sävyyn sopivaksi)


Lisätietoa Huippuimureista...

Uponor-radonjärjestelmistä löytyy ratkaisu niin uuteen kuin peruskorjauskohteeseen. Uponor tarjoaa myös mittauspalvelua Etelä-Suomen alueella yhteistyökumppaneiden kautta.
 
Julkaistu
10.1.2012