Ontelolaatta pientalorakentamisessa

Kivirakenteiset pientalot kiinnostavat rakentajia yhä enemmän. Kivirakenteella on mahdollisuus saavuttaa useita etuja, kuten turvallisuus, kestävyys ja jälleenmyyntiarvo, sekä energiataloudellisuus. Myös perinteisesti julkiseen rakentamiseen ja kerrostalotuotantoon käytettävien ontelolaattojen suosio on kasvussa pientaloissa. Eniten käytetty ontelolaattaratkaisu on nykyaikainen tuulettuva alapohja, jossa perustusten varaan asennettavat ontelolaatat muodostavat talon alapohjan kantavan rakenteen. Eräs ontelolaattarakentamisen selkeimmistä eduista on nopeus.

Mikä on ontelolaatta?

PARMAontelolaatat ovat betonista valmistettuja laattaelementtejä, joissa betonin raskasta omaa painoa on kevennetty laattojen pituussuuntaisilla onteloilla. Kevyempi rakenne ja ontelolaattojen tehokas raudoitus tekevät mahdolliseksi poikkeuksellisen pitkien jännevälien rakentamisen. Valmistus tapahtuu liukuvalutekniikalla kuivissa ja valvotuissa tehdasolosuhteissa. Valmiiksi kuivan betonielementin käyttö vähentää usein myös rakennekosteuden määrää. Laattojen onteloita voidaan myös hyödyntää putkituksia tehtäessä. Laatan sisälle on sijoitettu kohteen kuormituksen ja jännevälin mukaan mitoitetut esijännitetyt vetoteräkset. Oikeaoppisesti ja käyttökohteen mukaisesti raudoitettu ontelolaattaelementti kestää hyvin sille lasketut kuormat ja esimerkiksi kantavia rakenteita voidaan osittain rakentaa suoraan ontelolaatan päältä.
Kohteen rakennesuunnittelija valitsee käytettävän laattatyypin ja määrittelee ontelolaatoille tulevat kuormat, joiden pohjalta valmistajan tuotesuunnittelija raudoittaa tuotteet.

Ontelolaatta sopii kaikkien kivirakenteiden varaan

PARMAOntelolaatat soveltuvat käytettäviksi kaikkien kivirakenteisten seinämateriaalien yhteydessä. Yleisimmin ontelolaattaa käytetään pientaloissa harkkorakenteisen seinän päällä kantavana välipohjarakenteena. Tuulettuvan alapohjan yleistyminen on lisännyt ontelolaatan käyttöä myös ryömintätilaisissa perustusratkaisuissa, tällöin ontelolaatta voi olla tehtaalla valmiiksi alapuolelta lämpöeristetty. Elementtirakenteisissa perustusvaihtoehdoissa ontelolaatta on luonnollinen valinta alapohjarakenteeksi.

Välipohjaksi ontelolaatta

Ontelolaatalla toteutetaan suurin osa asuinrakennusten välipohjista Suomessa. Ammattirakentajien keskuudessa ontelolaatan käyttö on varmistanut asemansa erinomaisen kantokykynsä, rakentamisen nopeuden ja edullisuutensa ansiosta, mutta myös pientaloissa ontelolaatoista on tullut yleisesti esimerkiksi kivirakenteisen kellarikerroksen katossa käytetty tuote. Ontelolaattarakenne on edullinen tapa tehdä pientalon välipohja. Menetelmän edullisuus perustuu kustannustehokkuuteen ja nopeuteen. Ontelolaattatyyppi (korkeus) valitaan kohdekohtaisesti kuormitusten mukaan. Onteloilla kevennetyllä ja tehokkaasti raudoitetulla ontelolaatalla päästään pitkiin jänneväleihin. Kantavia väliseiniä ja näille omia perustuslinjoja ei tällöin pientaloissa useinkaan tarvita. Kivirakenteisena ontelolaatta tarjoaa turvallisen perustan kosteisiin tiloihin. Se ei poista vesieristämisen tarvetta, mutta mahdollisen vahingon sattuessa ontelolaatta ei lahoa tai homehdu. Ontelolaatta on myös paloturvallinen välipohjaratkaisu.

Ammattilaisen näkemyksiä ontelolaattojen käytöstä

Noin 20 vuotta pääkaupunkiseudulla ja länsirannikolla elementtiperustusten ja ontelolaattojen asennusten parissa toiminut Mepora Oy:n Jukka Ojanen kertoo, että vuosi vuodelta elementtiperustukset ja ontelolaatastot ovat tulleet tutummiksi myös pienrakentajille. Yleistymiseen ovat vaikuttaneet monet seikat: tietoa niistä on saatavissa nykyisin melko hyvin, yleisesti hyväksi havaittu ja todettu rakenne, kustannustehokas rakenneratkaisu ja ennen kaikkea monet tyytyväiset asiakkaat jotka ko. vaihtoehdon jo ovat valinneet ja kertoneet valinnastaan muille rakentajille. Esimerkiksi Porin seudulla PARMAperustukset on viime vuosina yleistynyt kymmenien rakentajien perustusratkaisuksi vuosittain. Itse hän näkee perustamistavan etuina erityisesti asennuksen nopeuden ja kustannustehokkuuden. Heikosti kantavan maaperän yhteydessä säästöjä muodostuu myös vähäisemmästä anturoiden määrästä ja edelleen vähäisemmästä paalujen tarpeesta.

Mepora Oy:n yhteistiedot...
 
Julkaistu
21.1.2009