Korjaustyön kotitalousvähennys kannattaa käyttää

Kotitalousvähennys on verotuksessa tehtävä vähennys ja vähennystä saa kotona teetetystä työstä. Enimmillään kotitalousvähennyksen suuruus vuonna 2015 on 2400 € henkilöä kohden. Kotitalousvähennykseen oikeuttaa tavanomainen kodin/vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö. Näiden lisäksi kotitalousvähennyksen saa myös tavanomaisesta kotona suoritettavasta hoiva- tai hoitotyöstä.
Koska vähennys on lisäksi henkilökohtainen, puolisot voivat saada vähennystä yhteensä jopa 4800 euroa vuodessa. Kotitalousvähennystä on saatavissa mm. kaikkiin kotitalouksien suorittamiin energiatehokkuutta parantaviin kunnostustoimenpiteisiin. Vaikka ensisijaisena tavoitteena on energian säästö, kotitalousvähennyksen voi käyttää yhtä hyvin keittiö-tai parkettiremonttiin.

Arvonlisäverollisesta työkorvauksesta saa vähentää 45 prosenttia, kun työ on ostettu ennakkoperintärekisteriin merkityltä veronalaista toimintaa harjoittavalta yrittäjältä tai yritykseltä. Kotitalousvähennys koskee myös tieto- ja viestintätekniikan asennus- ja ylläpitotöitä. Esimerkiksi digilaitteen, antennin tai tietokoneen sekä sen oheislaitteen asentaminen ja ylläpito katsotaan vähennykseen oikeuttavaksi työksi.
Kotitalousvähennystä voi niin ikään hyödyntää tietoliikenneyhteyksien käyttöön ottamisessa sekä tietoturvapalveluiden, hankittujen ohjelmien ja päivitysten asentamisessa. Kotitalousvähennystä ei kuitenkaan voi tehdä muista kuin työkustannuksista. Vähennystä ei saa työhön liittyvistä matkakuluista tai tarvikkeista. Myöskään työssä käytetyn koneen osuudesta ei edelleenkään saa vähennystä.

Lähde: kotitalousvahennys.fi
 
Julkaistu
14.1.2015