RR- ja RD-paalut pientalojen perustamisessa

Tulevaisuudessa pientalorakentaminen tulee sijoittumaan yhä enemmän sellaisille alueille, joissa teknisesti luotettava perustaminen edellyttää paalujen käyttöä. Lyötävä pieniläpimittainen teräsputkipaalu on kokonaistaloudellisesti edullisin paalutyyppi, kun maaperäolosuhteet sallivat paalujen asentamisen lyömällä. Mikäli olosuhteet ovat vaativat, voivat kysymykseen tulla myös porattavat tai vaippainjektoidut paalut. Pientalorakentajalle teräspaalujen käyttö on vaivatonta. Kohteen suunnittelijan käytettävissä on erilaisia työkaluja, joiden avulla paalutussuunnitelma voidaan optimoida. Paalujen asennuksesta vastaavat puolestaan luotettavat erikoisurakoitsijat, jotka hankkivat paalumateriaalin valmistajalta ja huolehtivat siitä, että kohteeseen käytetään täsmälleen vaadittu määrä paalua. Tällöin rakentaja maksaa ainoastaan asennetuista paalumetreistä. Teräspaalutusta voidaan aina pitää kannattavana investointina, joka lisää rakennuksen arvoa.

Lisätietoa teräspaaluista...

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta

Tyypillinen kevyt RR-paalujen asennuskalusto. Kevyen kaluston takia maansiirtotöiden tarve on pieni.Tyypillinen kevyt RR-paalujen asennuskalusto. Kevyen kaluston takia maansiirtotöiden tarve on pieni.

Pientaloissa käytettävät teräspaalutyypit

Yleisin pientalojen perustamisessa käytettävä teräspaalutyyppi on suomalainen, SSAB:n valmistama RR-paalu™. RR-paalut (RR60-RR220) ovat lyömällä asennettavia pienpaaluja, jotka koostuvat pituussaumahitsatusta teräsputkesta, ulko- tai sisäpuolisesta kitkaan perustuvasta holkkijatkoksesta sekä paalukärjestä ja paaluhatusta. RR-paalujen sallitut paalukuormat alkavat pienimmillä paaluilla noin 100 kN:sta ulottuen noin 1600 kN:iin asti suurimmalla paalukoolla. Yleisimmät paalukoot (halkaisija/seinämäpaksuus [mm]) pientalojen perustamisessa ovat RR75/6,3, RR90/6,3 ja RR115/6,3, joiden sallitut paalukuormat ovat tyypillisesti 160-350 kN:n välillä.

Lyötävä RR-paalu on edullisin ja luotettavin ratkaisu perustettaessa pientaloa paalutusta edellyttäville heikosti kantaville pohjamaille.

Porattavia RD-paaluja käytetään esimerkiksi, kun maaperässä on kiviä ja lohkareita, jotka vaikeuttavat asentamista lyömällä tai kun maakerrokset ovat hyvin ohuita. Poraamalla on mahdollista tunkeutua suurtenkin lohkareiden läpi aina vaadittuun syvyyteen kallioon. RD-paalujen koot pientalojen perustamisessa vastaavat RR-paalujen kokoja.

Mikäli maakerrokset ovat löyhiä ja kantava pohjamaakerros tai kallio ovat syvällä, saattaa edullisin vaihtoehto olla lyötävä vaippainjektoitu RR-paalu, jossa injektoimalla laastia paaluputken ympärille voidaan tarvittavaa paalupituutta oleellisesti lyhentää.

RR- ja RD-paalut sekä niissä käytettävät osat valmistetaan kontrolloiduissa tehdasolosuhteissa ja tuotteiden valmistuksen laatua valvoo VTT. RR-paaluelementit varustetaan jatkoksen tai sen välittömään läheisyyteen kiinnitetyllä teipillä, jossa on teksti "RR-paalu" sekä RR-paalujen teräslaji S440J2H.

Pientaloperustuksissa RR-paaluelementit yleensä ovat kuuden metrin mittaisia, mutta kuitenkin
niin kevyitä, että kahden miehen tiimi selviytyi helposti asennustyöstä. RR-paalujen laajasta
mittavalikoimasta on helppo valita käyttökohteeseen sopiva paalukoko. Paalukoko määräytyy pysty- ja vaakakuormien suuruudesta sekä maapohjan ominaisuuksista. Pientaloissa yleisimmin käytettävät paalukoot ovat RR75, RR90 ja RR115/6,3.Pientaloperustuksissa RR-paaluelementit yleensä ovat kuuden metrin mittaisia, mutta kuitenkin niin kevyitä, että kahden miehen tiimi selviytyi helposti asennustyöstä. RR-paalujen laajasta mittavalikoimasta on helppo valita käyttökohteeseen sopiva paalukoko. Paalukoko määräytyy pysty- ja vaakakuormien suuruudesta sekä maapohjan ominaisuuksista. Pientaloissa yleisimmin käytettävät paalukoot ovat RR75, RR90 ja RR115/6,3.
 
Julkaistu
14.1.2009