Onnistunut remontti alkaa hyvällä sähkösuunnitelmalla

Remonttia tehdessä kannattaa sähköä koskevat kysymykset ratkaista hyvissä ajoin. Kuten kaikessa, niin myös remonttiin liittyvissä sähkötöissä hyvä suunnittelu on kaiken A ja O. Näin vältetään tekovaiheen virheet ja hankalat jälkikorjaukset.
”Aina kun tekee remonttia, jossa sähkön käyttö lisääntyy merkittävästi, kannattaa ottaa yhteys sähkölaitokseen,” valtuutettu tarkastaja Matti Holopainen Pori Energiasta painottaa.

Lisätietoa Pori Energian sähkönmyynnistä...

Suomessa tilastoidaan lähes 2 000 sähköpaloa vuodessa. Sähköpalon riski on toisin sanoen selvästi suurempi kuin sähköiskun. Koska riskit ovat todellisia, sähköalan töitä ei turhaan valvota lailla. Sen mukaan sähkölaitteet on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava niin, ettei niistä aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa. Sähköasennuksen onnistumisessa ei riitä, että laite toimii, kun se on ehjä, vaan asennuksen pitää toimia myös laitevian sattuessa.

Hyvässä suunnitelmassa huomioidaan mm. valo- ja pistorasioiden riittävä määrä ja käytännöllinen sijoittelu sekä tulevaisuuden laajennustarpeet. 

Hyvässä suunnitelmassa huomioidaan mm. valo- ja pistorasioiden riittävä määrä ja käytännöllinen sijoittelu sekä tulevaisuuden laajennustarpeet.
Sähkötyöt kuuluvat ammattilaiselle. Vain joitakin yksinkertaisia töitä saa itsekin tehdä. Tekijä on vastuussa pienistäkin sähkötöistä.Sähkötyöt kuuluvat ammattilaiselle. Vain joitakin yksinkertaisia töitä saa itsekin tehdä. Tekijä on vastuussa pienistäkin sähkötöistä.

Sähkötyöt kuuluvat ammattilaiselle

Sähkötöitä teettäessä kannattaa muistaa, että sähkötyöt ovat edelleen vain sähköalan ammattihenkilöille sallittuja töitä, joita saavat tehdä vain TUKES:in rekisterissä olevat henkilöt tai urakoitsivat. Joitakin yksinkertaisia töitä saa kuitenkin itsekin tehdä, jos varmasti osaa, kuten esimerkiksi valaisimen asentaminen ”sokeripalaan” , valovirtajatkojohdon teko, peitelevyjen irrotus jännitteettömistä rasioista esimerkiksi tapetoinnin yhteydessä jne. Yksinkertaisistakin töistä on kuitenkin vastuussa, joten jos on vähänkin epävarma, kannattaa pienetkin työt jättää ammattilaisille.
Projektin alussa tehty hyvä sähkösuunnitelma ja hyvissä ajoin otettu yhteys sähkömieheen säästävät myöhemmin monelta harmilta. Hyvässä suunnitelmassa huomioidaan ainakin seuraavat seikat: Liittymän koko ja laatu (valo- vai voimavirta), lämmitystapa, valo- ja pistorasioiden riittävä määrä ja käytännöllinen sijoittelu sekä tulevaisuuden laajennustarpeet.

”Monesti kuitenkin ryhdytään työhön ilman kunnollista sähkösuunnitelmaa ja kutsutaan sähkömies paikalle vasta sitten, kun johdot ja rasiat ovat jo missä sattuu. Tällöin on yleensä luotu jo pohja monille ongelmille,” Holopainen toteaa.

Kiinteistöjen päävarokkeet sijaitsevat vanhoissa rakennuksissa yleisesti vinttitiloissa, joihin rakennettaessa on huolehdittava siitä, etteivät päävarokkeet jää seinien taakse tai muuten luoksepääsemättömiin paikkoihin.Kiinteistöjen päävarokkeet sijaitsevat vanhoissa rakennuksissa yleisesti vinttitiloissa, joihin rakennettaessa on huolehdittava siitä, etteivät päävarokkeet jää seinien taakse tai muuten luoksepääsemättömiin paikkoihin.
Saneerauskohteissa myös valaistussuunnittelu kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Jatkojohtoja ei ole tarkoitettu muuta kuin tilapäiseen käyttöön, joten sähkölaitteiden ja valaisimien sijoittelu tulee suunnitella huolella.Saneerauskohteissa myös valaistussuunnittelu kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Jatkojohtoja ei ole tarkoitettu muuta kuin tilapäiseen käyttöön, joten sähkölaitteiden ja valaisimien sijoittelu tulee suunnitella huolella.

Peruskorjauskohteiden muistilista

Remonttiin ryhtyvän on hyvä tehdä vaikkapa muistilista joistakin käytännön asioista, jotka liittyvät sähköön. Erityisesti peruskorjauskohteissa seuraavat seikat kannattaa muistaa:


  • Jos harkitsee nykyisen liittymän muuttamista, uuden sähkökeskuksen sijoitusta kannattaa harkita tarkkaan, jotta sitä olisi helppo käyttää. Sähkökeskusta ei kannata koskaan ahtaa hankalasti esimerkiksi vaatekaappien perälle.


  • Kiinteistöjen päävarokkeet sijaitsevat vanhoissa rakennuksissa yleisesti vinttitiloissa. Jos näihin tiloihin tehdään huoneita, päävarokkeet eivät saa missään nimessä jäädä seinien taakse tai muuten luoksepääsemättömiin paikkoihin. Pääjohtojen kunto kannattaa tarkistuttaa sähkömiehellä, sillä johtojen kunto heikkenee ajan myötä ja muodostaa tulipaloriskin.


  • Jos kiinteistöön halutaan esimerkiksi sähkökiuas, se tarkoittaa lähes poikkeuksetta voimavirtaliittymää. Etenkin taloissa, joissa on useita huoneistoja ja perheitä, pitää muistaa, että ennen remontin aloittamista on varmistettava sähkön riittävyys koko kiinteistössä, jotta talon muille asukkaille ei koidu hankaluuksia. Kiukaan asennuksessa on lisäksi huolehdittava etäisyyksistä lauteisiin.


  • Kun kiinteistön vanha metallinen vesijohto uusitaan muoviseksi, on varmistuttava tavasta, jolla kiinteistö on maadoitettu. Vanhemmissa taloissa vesijohtoa on nimittäin lähes poikkeuksetta käytetty maadoitukseen.

Uusi sähkökeskus kannattaa sijoittaa mahdollisimman helppokulkuiseen paikkaan.Uusi sähkökeskus kannattaa sijoittaa mahdollisimman helppokulkuiseen paikkaan.

Sähkötöistä on aina vaadittava käyttöönottotarkastuspöytäkirja

Vaikka tehtäisiin vain ns. pintaremonttia, on huolehdittava siitä, etteivät sähkörasiat jää levyjen tai tapettien taakse piiloon. Myös sähköjohtojen kunto ja asennustapa pitää varmistaa.
Holopainen muistuttaa huolellisuudesta erityisesti halogeenilamppujen asentamisessa. Vaikka jännitteet niissä ovat pieniä, virrat ovat isoja. Satoja asteita hehkuva halogeeni voi esimerkiksi kaapin päälle asetettuna polttaa ympäristönsä hiiltyneeksi, jos vaikkapa avautuva ovi sijoittuu liian lähelle valaisinta.
Sähköasennuksissa on huolehdittava siitä, että rasioiden reiät ovat oikean kokoisia, oikeassa syvyydessä ja hyvin kiinnitettyjä, sillä muuten tulee vaikeuksia sähkökalusteiden asentamisessa.
Kaikista sähkötöistä on aina saatava urakoitsijan tekemä käyttöönottotarkastuspöytäkirja, jossa tämä allekirjoituksellaan vakuuttaa asennusten olevan turvallisia. Paperi on lakisääteinen, joten sen puuttuminen johtaa viimeistään seuraavassa muutossa jälkiselvityksiin.
Laittomasta sähkötyöstä seuraa yleensä ongelmia vakuutusturvassa, jos jotain sattuu. Sähkölaitteiden laitetakuu ei korvaa virheellisestä kytkennästä tai sijoituksesta aiheutunut vauriota tai vahinkoa. Vakuutusyhtiön suojeluohjeessa mainitaan myös, että sähkötöitä saavat tehdä vain lain, asetuksen ja viranomaismääräysten edellytykset täyttävät henkilöt ja yritykset. Sähkötöissä ei kannata luottaa hyvään tuuriin eikä edes hyvään kaveriin.

Lisätietoa sähköstä...

Jätä yhteydenottopyyntö tästä...

 
Päivitetty
2.6.2009