Eri lämmitysjärjestelmien vertailu Rakentaja.fi-laskurilla

LaskuritLaskurit
Lämmitysjärjestelmien vertailulaskuriin on otettu mukaan tämän hetken suosituimmat lämmitystavat, jotka satunnaisessa järjestyksessä mainittuna ovat suora sähkölämmitys, öljylämmitys, maalämpö, kaukolämpö ja pellettilämmitys. Kovin suuria eroja eri lämmitysjärjestelmien välille ei välttämättä muodostu ja suurimpia valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat jatkossakin rakentajan ja remontoijan omat mieltymykset.

Käytetyt hinnat ja liittymät

Vertailuohjelmassa kaikki rakennukset on varustettu 3x25 Ampeerin sähköliittymällä, sähkölämmityksessä on käytetty aikasähköä (yö-päivä) ja muissa ratkaisuissa yleissähköä. Vertailuun oletusarvoiksi asetettujen energiahintojen ja liittymismaksujen ajankohdat näkyvät laskurissa. Käyttäjä voi itse tarkistaa oman paikkakuntansa eri energiahinnat ja sijoittaa ne ohjelmaan jolloin vertailu kohdistuu paremmin juuri omaan käyttöpaikkakuntaan. Samoin laitteistoissa saattaa eri valmistajien välillä olla eroja ja näin myös niihin on annettu muuntelumahdollisuus.

Mikä on lämmityksen kokonaiskustannus 30 vuodessa jos sähkön hinta nousee esim. kaksinkertaiseksi?

Valittaessa lämmitysjärjestelmää muuttuvia tekijöitä ovat:

· laitteiston hinta
· kuoletusajan kesto ja korko
· laitteiston huoltokustannukset
· eri energioiden hinta
· energiasta saatava teho
· laitteistojen hyötysuhteet

Muuttuvia tekijöitä on siis paljon. Eniten kokonaishintaan vaikuttaa energian kokonaishinta ja toiseksi laitteistonhinta/kuoletusajan kesto ja koron suuruus. Muutokset eri lämmitystapojen välillä voivat olla suuriakin, mikäli lämmitystapojen keskinäinen energian hinnan ero muuttuu.

Onhan mahdollista, että sähkö maksaa seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana keskimäärin puolet enemmän kuin esim. bio-polttoaine. Toisaalta on myös mahdollista, että energioiden hinnat seuraavat toisiaan eikä merkittäviä eroja tämän päivän hintoihin synny.

Rakentaja.fi -lämmitystapalaskurilla voit kuitenkin spekuloida kaikki vaihtoehdot. Vaihtamalla muuttuvia tietoja saat heti vertailuarvion kuukauden kokonaiskulutukseen. Laskuri tekee lähes kaiken muun paitsi ei ala ennustajaksi siitä mitä energiat maksavat 10 tai 20 vuoden päästä.

 
Julkaistu
5.11.2008