Tiilestä muuratut savupiiput
- tiilipiippu on tehokas energiavaraaja

Tiili on perinteisin ja yleisin savupiippujen rakennusmateriaali. Tiilipiippu on edullinen rakentaa ja lämpötaloudellisilta ominaisuuksiltaan ylivoimainen. Se on ainoa massiivinen hormisto, joka pystyy luovuttamaan siihen varastoituneen lämmön huonetiloihin.

Tiilipiippu vastaa lämmönvarauskyvyltään jopa toista tulisijaa. Tiilihormiston edut korostuvat erityisesti huonetiloiltaan korkeissa ja kaksikerroksisissa taloissa. Tiilipiippu on paloturvallinen ja tulisijojen määrästä riippuen siihen on helppo tehdä myös tarvittava määrä hormeja.

Savupiiput on suunniteltava ja rakennettava Suomen rakentamismääräyskokoelman E3 mukaan.

Lisätietoa tiilipiipuista.
Tilaa itsellesi veloituksetta Wienerbergerin Pientalon tiiliratkaisut -esite.

Rakennuskustannuksiltaan muurattu savupiippu on hyvin kilpailukykyinen ja siihen on helppo tehdä tarvittava määrä hormeja.Rakennuskustannuksiltaan muurattu savupiippu on hyvin kilpailukykyinen ja siihen on helppo tehdä tarvittava määrä hormeja.

Testattua tietoa muuratuista savupiipuista – paloturvallisuutta ja energiansäästöä

Suomen Tiiliteollisuusliitto ry:n teettämän laajan testiohjelman perusteella perinteinen muurattu savupiippu on osoittautunut maineensa ja velvoittavan perinteensä mukaiseksi. Muurattu savupiippu täyttää uusimpia eurooppalaisia standardeja vastaavat vaatimukset (T300-T600) niin tyypillisissä palonkestävyysluokissa kuin vaativassa nokipalotestissäkin.

Tulisijojen ja savupiippujen varaavuus on viimeaikaisten tutkimusten mukaan noussut kuluttajan kannalta yhdeksi keskeisimmistä ominaisuuksista. Sen mukanaan tuomia konkreettisia hyötyjä ovat käyttömukavuus, asumisviihtyvyys sekä tässäkin selvityksessä osoitettu energiataloudellisuus, joka merkitsee huomattavia säästöjä jo yhden lämmityskauden aikana.
 

 • Täyttää T600 lämpötilaluokkaa vastaavat palotekniset vaatimukset 100 mm:n suojaetäisyydellä. Väli- ja yläpohjarakenteiden kohdalla muodostuva tila voidaan täyttää tarkoitukseen sopivalla A1 luokan rakennustarvikkeella, esim. mineraalivillalla.
 • Nokipalonkestävä.
 • Ilma- ja kaasutiivis.

Muuratun savupiipun lämpötekniset ominaisuudet

Massiivinen, muurattu savupiippu toimii tehokkaana lämmönvaraajana. Tulisijan tyypistä ja rakennuksen arkkitehtuurista riippuen tiilistä muuratulla savupiipulla on useita positiivisia ominaisuuksia. Varaavaan tulisijaan liitettynä muurattu piippu toimii tehokkaana lämmön talteenottajana parantaen entisestään tulisijan hyötysuhdetta. Tämän ominaisuuden merkitys tulee korostumaan erityisesti matala- ja passiivienergistaloissa.

Vastaavasti kevyen tulisijan parina massiivinen muurattu piippu muodostaa merkittävän lämpövaraston, joka parantaa paitsi puun polton hyötysuhdetta, että käyttömukavuutta, sillä lämmönluovutusajan pidentyessä pitenee myös polttamisjaksojen välinen aika.

Lisäksi useampikerroksisissa rakennuksissa muurattu piippu toimii tehokkaana lämmönjakajana ylemmissä kerroksissa lisäten tulisijalämmityksen kokonaisosuutta rakennuksen lämmityksestä.Muuratulla savupiipulla ylivoimaiset ominaisuudet

 

 • Energiatehokas
 • Edullinen
 • Paloturvallinen
 • Kestävä
 • Kosteusvaihteluja tasaava
 • Kuin toinen tulisija

 
 

Klikkaa kuva suuremmaksiKlikkaa kuva suuremmaksi

Hormikoko

Suurehkot taloustulisijat kuten varaavat takat ja leivinuunit sekä suuluukuttomat tulisijat – kuten avotakat – tulisi yhdistää, ns. kiven hormiin (kuva 2). Pienehköille tulisijoille kuten liesille ja saunan kiukaille riittää tavallisesti ns. puolen kiven hormi (kuva 1). Keskuslämmityskattilan tarvitsema hormikoko määräytyy valmistajan ohjeen mukaan. Yleensä riittää ns. puolen kiven hormi.
 

Puolen kiven hormi ja kiven hormi.Puolen kiven hormi ja kiven hormi.

Piipun korkeus ja sijoitus

Paloturvallisuussyistä savupiipun tulee ulottua vesikaton yläpuolelle vähintään 800 mm. Hyvän vedon aikaansaaminen saattaa vaatia tätäkin korkeamman piipun.

Savupiipun paras läpäisypaikka katolla on harja. Piipun sijoittamista alas katon lappeelle on vältettävä, sillä ylälappeen puoleinen piipun kylki voi esimerkiksi sulavan lumen tms. vaikutuksesta alkaa vuotaa. Piipun juuri on aina tiivistettävä huolellisesti. Jos vesikatossa on puukannattajat, piippu on pyrittävä sijoittamaan kattotuolien väliin.

Katso video tiilipiipun muurauksesta

Rakennuskustannuksiltaan muurattu savupiippu on hyvin kilpailukykyinen ja siihen on helppo tehdä tarvittava määrä hormeja. 

Piipun perustaminen

Piiput on muurattava liikkumattomalle perustalle, josta voidaan ohjeena sanoa mm. seuraavaa:

 • Piippujen perustuksen tulisi aina tukeutua maapohjaan, ts. piipun tulisi lähteä kellarin lattiatasosta tai maavaraiselta laatalta, vaikka tulisijaa ei vielä tässä kerroksessa olisikaan.
 • Puualapohjalla varustetuissa taloissa piiput tarvitsevat oman, muusta rakennuksesta erillisen perustuksen.
 • Piippu ja sen maavarainen perustus on kosteuseristettävä toisistaan esimerkiksi bitumisivelyin.

 
Julkaistu
14.2.2018