Valaistussuunnittelun palaveri

Valaistussuunnittelijaan otettiin yhteyttä, kun talon suunnitelmat ja tekniset ratkaisut oli päätetty. Ensimmäiseksi valaistussuunnittelijalle lähetettiin kaikki talon piirustukset ja rakentajapariskunnan toiveet valaistuksen suhteen. Rakentajapariskunnan haastattelun ja lähetettyjen materiaalien pohjalta valaistussuunnittelija Pekka Väätäinen ZEETAsta luonnosteli ensimmäiset ideat valaistuksesta. Nyt on vuorossa ensimmäinen palaveri ja palaveripaikkana on ZEETAn valaistusnäyttelytilat Hämeenlinnassa.

Valaistussuunnittelija Pekka Väätäinen ZEETAsta esittelee ideoita valaistuksen suhteen.Valaistussuunnittelija Pekka Väätäinen ZEETAsta esittelee ideoita valaistuksen suhteen.

Rakentajapariskunta panostaa kodin tekniikkaan ja valaistukseen. Omia ideoita ja toiveita valaistuksesta oli heti alusta asti mielessä, mutta myös matkan varrella ideoita on tullut lisää.

Valaistussuunnittelulla saadaan valaistusratkaisut miellyttäviksi, monipuolisiksi, muunneltaviksi ja säädettäviksi valaistustilanteiksi. Hyvä valaistussuunnittelu ei keskity pelkästään visuaaliseen lopputulokseen vaan huomioi heti alusta alkaen rakennuksen tekniset mahdollisuudet erilaisten valaistuksien toteutuksessa. Näin myös toteutuskustannukset pysyvät hallinnassa, koska suunniteltu valaistusratkaisu on mietitty myös valmiiksi teknisenä toteutuksena. Siksi hyvä valaistussuunnittelu ohjeistaa toteuttajia; sähkösuunnittelijoita, -urakoitsijoita ja rakentajia. Näin vältetään turhat virheet ja työ sujuu tehokkaasti.

ZEETAn Hämeenlinnan toimipisteessä on malliesimerkkejä valaistuksen eri ratkaisuista.ZEETAn Hämeenlinnan toimipisteessä on malliesimerkkejä valaistuksen eri ratkaisuista.

Miksi valaistussuunnittelua kannattaa käyttää?

Nykyisin yhä useammat käyttävät valaistussuunnittelijaa kodin uutta valaistusta hankittaessa. Hyvä valaistus on hyvä kompromissi monien eri asioiden, tekijöiden ja ominaisuuksien kesken. Sen tulee tukea valittua sisustustyyliä ja antaa samalla riittävät muuntelumahdollisuudet eri tilanteita ja käyttäjiä varten. Sen on luonnollisesti myös oltava järkevin kustannuksin toteutettavissa ja huollettavissa. Oikeilla lamppuvalinnoilla ja hyvälaatuisilla lampuilla voidaan myös säästää energiakustannuksia.

Hyvä ja laadukas valaistussuunnittelu kodin valaistuksen toteutuksessa on prosessi, joka kestää koko rakennustapahtuman ajan. Suunnittelussa yhdistyvät useiden eri valaistusalueiden valaistusratkaisut miellyttäviksi, monipuolisiksi, muunneltaviksi ja säädettäviksi valaistustilanteiksi.Valaistussuunnittelu alkaa arkkitehtikuvista

Valaistussuunnittelun tärkeä hetki on aloitus. Siinä määrittyy koko projektin suunta, laajuus, toteutus- ja kustannustaso. Myös valaistava kohde asettaa tietyt vaatimukset valaistussuunnittelulle: onko kyseessä uuden omakotitalon rakentaminen, vanhan saneeraaminen, uusi rivitalo vai kerrostalo vai vanhan sellaisen saneeraaminen. Lähtökohtana on aina asunnossa asuvat ihmiset - yksilöllinen koti.

Jokaisella meillä on oma tyylimme ja omia toiveitamme, joita myös valaistuksella voidaan toteuttaa ja tukea. Siksi aloituspalaverissa valaistussuunnittelijan olisi perehdyttävä tyyli- ja toiveasioihin riittävästi voidakseen suunnitella yksilöllisen, kotiin sopivan valaistuksen.

Valaistuksen toteutusprosessi alkaa parhaimmillaan uudisrakennuskohteessa silloin, kun arkkitehtikuvat ovat valmiina ja sähkösuunnittelua ei vielä ole aloitettu. Tähän vaiheeseen sijoittuu valaistussuunnittelu, joka voi jatkua koko projektin ajan, mutta on kuitenkin jatkossa sidottu niihin sähköistyksen ja rakenteiden teknisiin valintoihin, jotka on ollut pakko tehdä ajallaan.ZEETAn Valaistussuunnittelu

Zeeta Oy:n valaistussuunnittelussa asiakkaalle ja muille toteutuksessa mukana oleville toimitetaan sähköisessä muodossa olevat valaistussuunnitelmat ja kaikista valaisimista A4 kokoiset spesifikaatiot, joista ilmenee valaisimen tekniset parametrit toteutusta silmällä pitäen. Asiakkaalle ”demotaan” Zeetan näyttelytiloissa valitut valaistusratkaisut, jolloin asiakkaalle syntyy konkreettinen käsitys siitä, millainen valaistus tulee olemaan. Zeetan tekninen neuvonta on koko projektin ajan kaikkien toteuttajien käytössä, jolloin ongelmatilanteissa löydetään nopeasti ratkaisut.

Jokainen Zeetan suunnittelema kohde on oman näköinen, yksilöllinen toteutus, joka kuitenkin perustuu hyviksi koettuihin ja testattuihin valaistusratkaisuihin. Zeetan valaistussuunnittelussa asiakas vaikuttaa todella paljon siihen, miltä suunnitelma näyttää.

Ote valaistussuunnitelmasta.Ote valaistussuunnitelmasta.

Valaistussuunnitteluprosessi

Ensimmäisessä tapaamisessa käydään keskustelua rakennuksen arkkitehtuurista, sisustustyylistä ja – toiveista. Tämän tapaamisen perusteella Zeetan valaistussuunnittelija laatii ”ideointisuunnitelman”, josta sitten valitaan varsinainen toteutuslinja.

Toisessa tapaamisessa ”demotaan” valittavana olevia vaihtoehtoja. Tämän jälkeen Zeetan suunnittelija laatii 2. suunnitelman, joka on jo valaistussuunnitelma ja voidaan useimmiten pienin muutoksin toimittaa sähkösuunnittelijalle. Tässä vaiheessa lyödään lukkoon sähköjohdotukset ja tekniset asiat. Visuaalisessa mielessä yleensä valaistussuunnittelu jatkuu sisustustoteutuksien tarkentuessa.
Hyvä valaistussuunnittelu on kannattava sijoitus. Se huomioi myös turvallisuustekijät, valaistuksen kustannustehokaan asentamisen ja huollon sekä optimoi sähkön kulutusta.

Lopullisen valaistussuunnitelman perusteella asiakas saa vastaavan kustannuslaskelman siitä, mitä valaistuksen toteutus tulee maksamaan valaistustuotteiden osalta. Tämän avulla voidaan vielä hakea budjettiin sopivia ratkaisuja. 
Julkaistu
17.10.2010