Terveellä talolla on kuivat jalat

Hyvällä suunnittelulla, laadukkailla ja käyttötarkoitukseensa hyväksytyillä eristemateriaaleilla sekä oikein tehdyllä asennuksella saavutetaan paras suoja routaa vastaan. Maaperän mahdollinen radon-säteily on aiheellista ottaa huomioon eristystä suunniteltaessa. Myös v. 2003 tiukentuvat lämmöneristysvaatimukset on aiheellista huomioida.

Pakkasen sanelema juttu


Etelä-Suomen mitoituspakkasmäärä on n. puolet Pohjois-Suomen vastaavasta. Siksipä rakennuspaikan olosuhteet on huomioitava ja on tiedettävä, miten rakennuspaikan sijainti, maaperän laatu, perustamistapa ja kohteen käyttötarkoitus vaikuttavat eristeen laatuvaatimuksiin ja vahvuuteen. Roudan syvyys on n. 2-2,7 m, joten routaeristys on tarpeellista lähes aina. Rakennuksen ulkonurkissa routaeristys on 40 % paksumpi kuin muualla rakennuksessa. Kylmissä rakennuksissa ja rakenteissa routaeristyspaksuus on yleensä n. kaksinkertainen lämpimään rakennukseen verrattuna. Eristemateriaalina on käytettävä viranomaisten hyväksymiä ja luokittelemia EPS-tuotteita. Lujuus valitaan kohteen mukaan.

Hyvä eristys on turvallisen ja lämpimän kodin perusta


Routasuojauksen tarkoitus on estää maan jäätyminen perustusten alla, jotta rakennus ei vaurioituisi maan routimisen vuoksi. Tyypillisiä routavaurioita ovat tiiliseinien, kipsilevyn/tapetin ja piipun halkeilu sekä lattian viettäminen tiettyyn suuntaan. Perustus siirtää talon rakenteista, tuulesta ja lumesta aiheutuvat kuormitukset maaperään. Siksi perustus ei saa routia ( perustusten alla oleva maaperä ei saa jäätyä ). Maaperän on pysyttävä riittävän lämpimänä ( > 0ºC ) koko rakennuksen perustuksen alla.

Lämpimien rakennusten matalaperustukset vaativat suojausta 1-1,5 m:n leveydelle sokkelin ulkopuolelle. Rakennuksen ulkonurkissa routa tunkeutuu syvemmälle kuin seinälinjoilla, lisätään eristepaksuutta 40 % väh. 1,5-2 m:n etäisyydelle nurkasta. Kaikissa perustamisratkaisuissa hyvä lämmöneristys ja routasuojaus muodostuvat perusmuurin riittävästä pystyeristyksestä, oikein toteutetusta routaeristyksestä ja toimivasta salaojituksesta. Hyvä routaeristys on tehokas tapa säästää energiaa. Oikea routaeristelaatu on THERMISOL EPS 120 ROUTA.

Myös kylmät rakennukset tarvitsevat kunnon routasuojauksen


Kylmiä rakennuksia ovat mm. lämmittämättömät varastot, autotallit ja -katokset, ulkoportaat, erilaiset terassit, grillikatokset ja pihakeittiöt sekä ulkona sijaitsevien rakenteiden tukipilarit ja -muurit. Perustusten alle asennettavan eristelevyn puristuslujuuden on oltava riittävän suuri. Eristeet asennetaan sekä perustuksen alle että riittävän leveälle alueelle rakenteen ulkopuolelle. Rakennuksen ulkopuolelle asennettava routaeristys tulee 1,5-3 m:n leveydelle. Routaeristeen paksuus on myös suurempi.

Kellarissa vesi on vaarallinen vierailija


Lämpöeristämällä kellarin seinät saadaan sisäilmasta miellyttävä ja tila voidaan ottaa asuinkäyttöön. Ulkopuolelta eristetty seinä pysyy kuivempana ja lämpimämpänä kuin eristämätön. Ulkopuolisen eristeen paksuuteen vaikuttaa seinärakenteen lämmöneristysarvo. Kellarin maanvastainen ulkoseinä vaatii aina erillisen vesieristyksen. Sen lisäksi maanpinnan kallistukset ja salaojat on syytä tehdä huolella. Oikea eristelaatu on THERMISOL SUPER 200 tai THERMISOL EPS 120 ROUTA.
portaiden lämpöeristysportaiden lämpöeristys

Ennaltaehkäise routavauriot


Ulkona pakkasessa sijaitsevat portaat ovat tyypillisiä kylmiä rakenneosia, joiden liikkuminen routimisen yhteydessä voi synnyttää vaurioita. Portaiden alusta on routaeristettävä samaan tapaan kuin muutkin kylmät rakenteet. Anturan routasuojauksen saa tehtyä helposti, kun käyttää tarkoitukseen soveltuvaa EPS-muottijärjestelmää. Muotti jää betonivalun jälkeen paikoilleen toimien rakenteen routasuojana.
ThermiSol Oy
Toravantie 18
38210 Vammala
p. (03) 5161
fax (03) 516 3452
www.thermisol.fi
 
Päivitetty
24.11.2006