Tutkittua tietoa parvekelasituksista

Tampereen teknillisen yliopiston tohtori Jussi Mattila on tutkinut parvekelasitusten vaikutuksia betonirakenteiden rapautumisen hidastamisessa. Runsaat kaksi vuotta kestänyt tutkimus todisti parvekelasitusten suojaavan sekä itse rakenteita että pinnoitteita.

Tutkimuskohteena oli kolme, vuonna 1978 valmistunutta kerrostaloa, jotka sijaitsivat Tampereella ja Espoon Suvelassa. Tutkitut parvekkeet avautuivat etelään ja länteen ja mukana oli sekä lasitettuja että lasittamattomia parvekkeita.

Korroosio hidastuu ja pakkasrapautuminen pysähtyy

Tutkimuksen mukaan parvekkeiden lasittaminen alentaa parvekkeiden kosteusrasitusta ja raudoitteiden ruostuminen hidastui noin kolmanneksella parvekkeiden pieliseinissä ja noin 50 % parvekkeiden katoissa. Betonin pakkasrapautuminen pysähtyi kokonaan.

Lasitus suojaa parvekerakenteita sateelta ja lumelta. Lisäksi lasitus nostaa parvekkeen lämpötilaa vuositasolla noin 1,5 -2,5 astetta. Tämä edistää merkittävästi betonirakenteiden kuivumista, koska edullinen lämpötilaero vallitsee myös kylminä vuodenaikoina. Raudotteiden ruostumisen näkökulmasta rakenteiden käyttöikä pitenee. Pieliseinät kestävät tyypillisesti noin 5-10 vuotta kauemmin ja parvekkeen kattopinnat noin 20-30 vuotta kauemmin.

Varsinkin parvekelaattojen kannalta lasitukset ovat hyödyllisiä, koska usein parvekelaattojen alapinnan teräkset ovat hyvin lähellä pintaa ja näin alttiita korroosiolle. Saatujen tutkimustulosten mukaan parveketta korjattaessa teräksiä ei läheskään aina ole tarpeen piikata esiin, jos parveke lasitetaan. Pakkasrapautumisen pysähtyminen on vieläkin merkittävämpää parvekkeen käyttöiän kannalta. Kun pakkasrapautuminen pysähtyy, se ei enää vaikuta käyttöikään.

Edullisempaa kiinteistönpitoa

Tekniikan tohtori Jussi Mattila on suosittu luennoitsija kiinteistö- ja rakennusalan tapahtumissa. "Tämä on siitä mukava tieteellinen tutkimus, että sen johtopäätökset voidaan suoraan tuoda käytännön tasolle", toteaa Jussi Mattila. "Parvekelasituksista on suoraa hyötyä kiinteistöjen omistajille ja asunto-osakeyhtiöiden osakkaille. Parvekkeiden käyttöiät pitenevät vuosia ja kalliita korjaustoimenpiteitä ei tarvita. Ja kun kiinteistönpito on halvempaa, näkyy se edullisimmissa vuokrissa."

Lisätietoa parvekelaseista...
 
Julkaistu
15.4.2009