Kerrostaloyksiön remontointi
- keittiö

Keittiöremontti aloitettiin purkamalla kaikki vanha alta pois. Avaruuden ja toimivuuden lisäämiseksi keittiön ja olohuoneen välistä poistettiin myös väliovi. Keittiön seinät maalattiin valkoiseksi ja hauskana yksityiskohtana keittiöön maalattiin myös magneetti-/liitutaulu. Välitiloihin ei haluttu laatoitusta, vaan ne maalattiin erikoismaalilla. Keittiön lattiaan laitettiin tyylikäs, valkotamminen laminaatti. Keittiöön hankittiin myös laadukkaat kalusteet ja kodinkoneet.

Vanha keittiö oli kipeästi remontin tarpeessa.Vanha keittiö oli kipeästi remontin tarpeessa.
Uusi keittiö on toimiva ja kaunis kokonaisuus.Uusi keittiö on toimiva ja kaunis kokonaisuus.

Kustannusarvio RemonttiOptimilla huonetiloittain

Ennen remontin alkua haluttiin selvittää remonttikustannukset laskemalla kustannusarvio RemonttiOptimi-kustannusarvio-ohjelmalla. Ohjelman avulla remontointikulut voi laskea huonetiloittain. Alla olevissa taulukoissa on esitetty keittiön osalta RemonttiOptimilla tehty kustannusarvio ja todelliset kustannukset remontin valmistuttua.

Ote RemonttiOptimin kustannusarviosta. Keittiön kustannuksiksi on arvioitu 4013,9 €.Keittiöremontin toteutuneet kustannukset ovat 4687,9 €.

Kustannusarvion ja toteutuneiden kustannusten vertailu

RemonttiOptimilla lasketussa arviossa keittiön remonttikustannuksiksi saatiin yhteensä 4013,9 €. Toteutuneet remonttikustannukset olivat 4687,9 €. Eroa arvion ja toteutuneiden kustannusten välille syntyi 674 €, josta materiaalikustannusten ero oli 611 € ja työkustannusten ero 63 € .

Keittiön pieneen tilaan nähden materiaalikustannusten ero on melko suuri, mutta tarkempi tutkimus osoittaa, että hintaerolle löytyi luonnollinen syy.

Materiaalikustannukset:
Arvio 3460,9 € --> Toteutuneet 4071,9 €

Kun remonttia suunniteltiin, oli ajatuksena valita keittiöön perushintaiset kaapistot. Remontin edetessä kuitenkin ”nälkä kasvoi syödessä”, ja keittiöön haluttiin panostaa alkuperäistä suunnitelmaa enemmän. Keittiöön valittiin laadukkaat Puustellin kaapistot. Erityisesti tästä johtuen, keittiön materiaalikustannukset eroavat toisistaan. Myös laminaatin kohdalla remontoijan silmää miellytti enemmän alkuperäissuunnitelmasta poikkeava laminaatti, mutta tämä puolestaan sattui olemaan edullisempaa kuin kustannusarvioon merkitty laminaatti. Laminaatista syntyneet materiaalisäästöt tasaantuivat, kun keittiön seinään päätettiin maalata yksityiskohta magneettimaalilla.


Työkustannukset:
Arvio 15,8 h --> Toteutuneet 17,6 h

Työtunteja keittiöremontissa kertyi hieman arvioitua enemmän. Lattian purkutyötä ei oltu otettu huomioon kustannusarviota tehdessä. Lisäksi kaapistojen välitilan maalaus sekä seinään maalattu magneettitaulu veivät normaalia maalaustyötä enemmän työaikaa.

Remontoinnissa ja uuden talon rakentamisessa käy useasti niin, että matkan varrella halutaankin panostaa johonkin asiaan alkuperäistä suunnitelmaa enemmän. Kohteen keittiön osuudella kävi juuri näin. Ilman keittiöön tehtyä panostusta RemonttiOptimilla tehdyn kustannusarvion lopputulos keittiökustannusten osalta olisi ollut lähes sama toteutuneiden kustannusten kanssa.

 
Julkaistu
5.6.2008