Biolanin Kaivopuhdistamo hyödyntää vanhoja jätevesikaivoja

Biolanin biologiskemiallinen jätevedenpuhdistamo on kustannustehokas ratkaisu haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyyn. Puhdistamo ei vaadi tontilla suuria maansiirtotöitä, vaan sen voi asentaa olemassa oleviin hyväkuntoisiin betonikaivoihin.

 

"Puhdistamo sopii ympärivuotiseen käyttöön kaikille kotitalouden jätevesille."

Kaivopuhdistamon toiminta perustuu sekä vettä puhdistaviin pieneliöihin että fosforin saostumiseen. Jätevesiasetuksen vaatimukset täyttävä puhdistamo sopii ympärivuotiseen käyttöön kaikille kotitalouden jätevesille.
 

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Kolme vaihetta

Biolanin Kaivopuhdistamo tarvitsee toimintaansa kolme hyväkuntoista betonikaivoa. Ensimmäisessä kaivossa jätevedestä erottuvat pohjalle painuva kiinteä aines ja pinnalle nouseva lika, kuten rasvat. Se toimii siis perinteisenä saostuskaivona.

Toiseen kaivoon jatkava vesi pääsee mikrobien tehokäsittelyyn. Vettä ilmastetaan 18 tuntia päivässä lautasilmastimella, jotta lika-aineita ja ravinteita syövien pieneliöiden happiolosuhteet olisivat parhaat mahdolliset. Ilmastuksen ollessa tauolla nitraattityppi muuttuu typpikaasuksi ja haihtuu. Toisen kaivon selkeyttimessä ilmastuksen aiheuttama poreilu rauhoittuu niin, että mikrobeista muodostuva aktiiviliete pääsee laskeutumaan takaisin kaivoon. Selkeytynyt vesi puolestaan jatkaa kolmanteen kaivoon.

Tilaa maksuton esite Biolanin jätevesijärjestelmistä >>>

Kolmannessa kaivossa alumiinipohjainen kemikaali saostaa mikrobeilta yli jääneen fosforin. Kaivoon tuleva vesi kertyy ensin pumppuastiaan, josta pumppu siirtää veden sekoitusastiaan. Samalla sekoitusastiaan syötetään kemikaalia, joka reagoi jäteveden fosforin kanssa. Saostunut fosfori painuu kaivon pohjalle, mistä se kierrätetään takaisin ensimmäiseen kaivoon kiinteän jätteen kanssa lieteautoa odottamaan.

Puhdistettu vesi ei vaadi lisäkäsittelyjä, vaan se saa jatkaa kolmoskaivosta suoraan kunnan hyväksymään purkupaikkaan, esimerkiksi avo-ojaan.

Kilpailukykyinen hinta

Kaivopuhdistamo on kilpailukykyinen vaihtoehto uudisrakentamisessakin, sillä kaivojen rakentaminen on suhteellisen edullista. Vanhojenkaan kaivojen uudistamista ei siis tarvitse kavahtaa. Kaivopuhdistamon asennusta ei rajoita maalaji eikä pohjaveden korkeus, toisin kuin esimerkiksi suodatus- ja imeytyskentän rakennusta.

Kaivojen koosta riippuen järjestelmä käy 1-7 hengen talouksille. Kuten kaikkia vedenpuhdistusjärjestelmiä, Biolan Kaivopuhdistamoa on tarkkailtava ja huollettava säännöllisesti. Helppo perustarkastus suositellaan tehtävän kerran kuussa.

Laitteistoja myyvät rautakaupat, LVI-liikkeet, maatalouskaupat ja tukkuliikkeet. Asennus kannattaa antaa asiantuntevan urakoitsijan hoidettavaksi.

Teknisiä tietoja:
- Vaatimukset: kolme kaivoa, joiden halkaisija vähintään 80 cm. Sähkö: 230 V, yksivaiheinen, vikavirtasuojattu.
- Toimitussisältö: toimitus ei sisällä kaivoja, maakaapelia eikä asennustöitä.


 
Päivitetty
28.11.2019