Lisää huonetilaa SPU Vintti-Iitalla

Eristämättömän ullakon lämmöneristäminen on monessa rakennuksessa järkevä keino hankkia käyttökelpoista lisätilaa. Myös käytössä olevan ullakon lisäeristäminen SPU Vintti-Iita –menetelmällä tuo huomattavat säästöt energiankulutukseen. Huonosti eristettyjen ullakkotilojen kautta syntyvät lämpöhäviöt ovat monessa vanhassa talossa huomattavat.

SPU Vintti-Iita –eristelevyt on valmistettu polyuretaanista, joka on tunnettu vaativien kohteiden korkealuokkaisena lämmöneristeenä jo noin 40 vuoden ajan. SPU Vintti-Iita –menetelmällä eristetään tehokkaasti niin yläpohja kuin ulkoseinät.

Lisätietoa SPU Vintti-Iitasta...

Kylmä ullakko hyötykäyttöön

SPU Vintti-Iita on erittäin tehokas lämmöneriste, jolla saadaan tehokas lopputulos pienellä eristevahvuudella. Ullakolle jää tällöin huomattavasti enemmän korkeutta ja hyödynnettävää tilaa.

Monissa tapauksissa pientalopaketit toimitetaan asiakkaalle ns. käyttöullakkovarauksella. Rakennushetkellä ullakolla ei ole käyttöön tulevia tiloja, eikä ullakkotilaa tällöin ole lämmöneristetty. Usein tilaratkaisut on kuitenkin suunniteltu siten, että tilan hyötykäyttö on myöhäisemmässä vaiheessa mahdollista. Tällaisessa tapauksessa SPU Vintti-Iita –eristelevyt soveltuvat erittäin hyvin tilan lämmöneristysratkaisuksi.

Menetelmä ei edellytä erillistä höyrynsulkukerrosta eikä erillistä tuulensuojakerrosta

SPU Vintti-Iita –eristyksen rungon muodostaa kannatinrakenteiden väliin asennettava paksu SPU Vintti-Iita –eristelevy. Eristelevyn yläpuolelle tulee jäädä vähintään 50 mm tuuletusrako eristeen yläpinnan ja mahdollisen aluskatteen väliin. Tämän jälkeen rakenteen sisäpintaan asennetaan vielä joko kipsilevypintainen SPU Anselmi –eristelevy, jossa on valmis kipsilevypinta pintakäsiteltäväksi, tai vaihtoehtoisesti lastulevypintainen SPU Wilhelmi –eristelevy.

SPU-polyuretaanille ominainen alhainen vesihöyryn läpäisevyys sekä hyvä tiiveys mahdollistavat sen, että SPU Vintti-Iita –rakenne ei edellytä erillistä höyrynsulkukerrosta eikä erillistä tuulensuojakerrosta.

Sisäverhouksena paneeli

Jos rakenteen sisäpinnaksi valitaan paneeli, sisäpuoliseksi eristekerrokseksi suositellaan SPU Sauna-Satu tai SPU AL –eristelevyä. Levyt asennetaan kiinni rakenteeseen naulaamalla tai ruuvein kattokannattajiin nähden poikittain. Levyjen keskinäiset ponttisaumat sekä liitossaumat runkoon tiivistetään aina polyuretaanisaumavaahdolla. Asennusrimat paneelilautojen kiinnittämistä varten naulataan kattokannattajien kohdalle SPU-eristelevyjen pintaan.

Jos rakenteen sisäpinnaksi valitaan paneeli, sisäpuoliseksi eristekerrokseksi suositellaan SPU Sauna-Satua tai SPU AL –eristelevyä.Jos rakenteen sisäpinnaksi valitaan paneeli, sisäpuoliseksi eristekerrokseksi suositellaan SPU Sauna-Satua tai SPU AL –eristelevyä.

Jos valitaan maalattu tai tapetoitu pinta, sisäpuoliseksi eristekerrokseksi suositellaan kipsilevypintainen SPU Anselmi –eristelevy tai lastulevypintainen SPU Wilhelmi –eristelevy.Jos valitaan maalattu tai tapetoitu pinta, sisäpuoliseksi eristekerrokseksi suositellaan kipsilevypintainen SPU Anselmi –eristelevy tai lastulevypintainen SPU Wilhelmi –eristelevy.

SPU Vintti-Iita on paloturvallinen valinta

VTT on tehnyt vertailututkimuksen villa- ja SPU-eristeisen ullakkohuoneen paloturvallisuudesta tutkimusraportissaan RTE1929/00b 29.12.2000(1). Raportin mukaan vertailtujen tilojen paloturvallisuus on aivan samaa tasoa. Villaeristeisen huoneen rakenteiden palokuorma on SPU-eristeistä hieman suurempi suuremmasta puutavaramäärästä johtuen, mutta erot ovat käytännössä pienet. Palossa syntyvät ympäristöhaitatkaan (savukaasut) eivät aiheuta vaaraa kummassakaan tapauksessa ympäristölle.

Tarkoin tutkittu

SPU Systems Oy on panostanut huomattavasti tutkimus- ja kehitystyöhön. Yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) kanssa on tutkittu mm. seuraavia aiheita :

  • Rakennuksen energiankulutuksen vaikutus ekologiaan.
  • Rakennuksen sisäpuolisen lisäeristämisen vaikutus seinän kosteuskäyttäytymiseen.
  • Homevaurioiden syyt ja niiden korjaaminen pientaloissa.
  • Lämmöneristämisen ja tiiveyden vaikutus pientalon energiankulutukseen ja kosteuskäyttäytymiseen.
  • SPU-polyuretaanin vesihöyryn läpäisevyys.
  • Tiiveyden vaikutus hirsirakennuksen lämpöhäviöihin – kokonaisenergialaskenta.
  • SPU-lämmöneriste on saanut puhtaudestaan parhaan M 1 –rakennusmateriaalien päästöluokitus tunnuksen.
  • SPU-eristelevyille myönnetään 10 vuoden takuu.
  • Markkinoiden alhaisin lämmönjohtavuus 0,024 W/mK

SPU Eristeet ovat CE-tuotemerkittyjä. CE-merkki osoittaa, että tuotteet täyttävät rakennustuotedirektiivin vaatimukset ja standardin SFS-EN 13165.
 
Julkaistu
25.3.2009