Soklex-lämpöperustusmuottien asentaminen

Tiivistetyn, tasatun sorakerroksen päälle asennetaan vähintään 300 mm muottia leveämpiä 20x90 mm muovilautoja tai suuren puristuslujuuden omaavia EPS-lautoja korkolaudoiksi poikittain kahden metrin välein. Jokaisen muotin alla tulee olla vähintään kaksi lautaa, jotka vaaitaan molemmista päistään tarkasti oikeaan korkeuteen. Korkolaudan yläpinta on anturan alapintataso.

Linjalanka asennetaan valmiin sokkelipinnan linjaan linjapukkeihin ennen Soklex-valmismuottien asentamista tai kiinnitetään esimerkiksi ø 6 mm harjaterästapeilla tai nauloilla muotteihin niiden alustavan asentamisen jälkeen. Ennen muottien asentamista kannattaa tehdä katkaisusuunnitelma, jolloin vältetään turha muottihukka.

Muottien asentaminen aloitetaan rakennuksen nurkasta työstämällä nurkkaan tulevien valmismuottien päät toisiinsa sopiviksi. Nurkkia tehdessä teräkset taivutetaan metalliputken avulla kulman muotoon. Taivutettaessa teräksiä muotti asetetaan lappeelleen ja muotin suojaksi laitetaan laudanpätkä taivutuskohtaan. Mikäli käytetään irrallisia kulman tai suoran muotin jatkosteräksiä, niin ensin sidotaan alateräkset toisesta päästään sitomalangoilla muotin alateräksiin. Sen jälkeen liittyvä muotti työnnetään yhteen pujottamalla muotin jatkosteräkset jo asennetun Soklex-valmismuotin hakojen sisäpuolelle.

Näin edetään, kunnes rakennuksen ulkopiirin kaikki muotit on asennettu, jonka jälkeen suoritetaan vielä tarkistusmittaukset. Tässä yhteydessä on tarkistettava myös ristimitta!

Nurkkien ja suorien jatkosten toisiinsa liittäminen kannattaa varmistaa ø 6 mm harjaterästapeilla. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon ja tiivistetään kerroksittain huolellisesti tärylevyllä. Tässä vaiheessa asennetaan routalevyjen alle jäävät salaoja- ja sadevesiputket. Routaeristelevyille on varattava riittävä tila pohjatöiden yhteydessä.

Seuraavaksi aloitetaan alustava soratäyttö valmismuottien molemmin puolin 100-150 mm sorakerroksella. Samalla asennetaan ulkopuolen vaakasuuntainen routaeristys (Soklex-EPS 120 Routa). Routalevyt asennettaan tasatulle hiekka-alustalle seinästä poispäin viettäväksi. Routaeristelevyjen mekaanisen vahingoittumisen estämiseksi suositeltava minimiasennussyvyys on 0,3 m. Eristelevyt asetetaan tiiviisti rakoja jättämättä. Mikäli eristelevykerroksia on useampia, niin eri kerrokset asennetaan limittäin.

Lopullinen soratäyttö aloitetaan ulkopuolelta asettaen aluksi soraa routalevyjen päälle ja seuraavaksi muottia vasten sisäpuolelle. Sen jälkeen täyttötyötä jatketaan kerroksittain vuorotellen ulkopuolelle ja sisäpuolelle. Täyttö tehdään näkyvän sokkelin puolella noin 100 mm muotissa olevan katkaisuviivan yläpuolelle ja samaan korkeuteen myös sisäpuolella. Täyttötyön yhteydessä tarkkaillaan, että valmismuotit pysyvät paikoillaan ja sokkelilinjat suorina. Varmistaminen sujuu parhaiten linjalangan avulla.

Seuraavaksi sidotaan muotin yläosan limittäiset raudoitusjatkeet sitomalangoilla yhteen. Raudoitustyön jälkeen asennetaan 50x100 mm puutavarasta valmistettu yläpään tuenta paikoilleen. Lisäksi muotin yläreuna tuetaan noin 4 m välein maahan ankkuroiduilla vinotuilla. Yli 1000 mm korkeat muotit vaativat lisätuennan. Valmismuotin raudoitteet ripustetaan tuennan poikittaislautoihin niin, että alateräkset ovat vähintään 50 mm irti alussorastuksesta ja samalla varmistetaan, että raudoitukset ovat vaakasuunnassa oikealla kohdalla ottaen huomioon ympäristöluokan vaatimat suojaetäisyydet.

Betonointi tehdään tasaisesti sisä- ja ulkokuoren väliin n. 300-400 mm:n kerroksina. Valukerrokset tiivistetään sauvatäryttimellä ja samalla varmistetaan anturaosan täyttyminen. Muotit täytetään tasaisesti halkaisun molemmin puolin. Betonointi on helpointa tehdä betonipumpulla. Suosittelemme letkusupistajan ø 80 mm käyttöä. Suositeltavan massan maksimiraekoko on # 16 mm ja notkeusluokka S3 (1-2 sVB0). Lujuusluokan määrittelee rakennesuunnittelija, yleensä betoni on säänkestävää rakennebetonia C25/30 (K30).

Pumppauksen ja tiivistyksen jälkeen valun yläpinta hierretään tasaiseksi muotin yläpintaa vasten ja asennetaan perustukseen liittyvien rakenteiden vaatimat tartuntateräkset ja/tai muut tartunnat.

Muottien yläpään tuenta puretaan ja muotin ulkopuolen eristelevy poistetaan muotissa olevaa katkaisuviivaa myöten 3-5 vuorokautta betonoinnin jälkeen vallitsevista ympäristöolosuhteista riippuen. Eristelevy kannattaa leikata esimerkiksi käsi- tai moottorisahalla. Tehtaalla valmiiksi muottiöljyllä käsitelty muotin osa poistetaan painelemalla ylhäältäpäin tasaisesti. Irrotettu levy voidaan hyödyntää lisälämmöneristeenä.

Sokkeli on valmis ja näkyviin jää mattamainen ja kaunis betonipinta, joka ei vaadi enään erillistä käsittelyä. Haluttaessa pinta voidaan kuitenkin helposti käsitellä rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Luja Soklex-teräsbetoniperustus on valmis.


Lisätietoa Soklex-perustuksista...

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön Soklex-lämpöperustuksista


 
Julkaistu
9.3.2017