Kaukolämpö kotona

Kaukolämpö on huoleton tapa hoitaa lämmitys. Tässä joitain käytännön asioita, jotka on kuitenkin otettava huomioon kaukolämpöön siirtyessä.

Kun kiinteistö halutaan liittää kaukolämpöverkkoon, taloon on hankittava lämmönjakokeskus kaukolämmön vastaanottamista varten. Keskukseen kuuluvat lämmityksen ja käyttöveden lämmönsiirtimet sekä mahdollinen ilmanvaihtosiirrin, säätölaitteet, pumput, paisunta- ja varolaitteet, lämpö- ja painemittarit sekä sulkuventtiilit.

Kuluttajan omien laitteiden lisäksi kiinteistöön tulee lämmönmyyjän johtoja ja laitteita. Lämmönmyyjä huolehtii mm. mittauskeskuksen asentamisesta asiakkaan tiloihin. Kaukolämmitystä varten kiinteistöstä pitää löytyä tilaa ainakin lämmönjakohuoneelle. Suurta tilaa ei kuitenkaan tarvita, sillä lämmönsiirtimet ovat nykyisin onneksi pieniä. Lämmönjakohuone ja mahdollinen erillinen mittauskeskushuone on pidettävä kuitenkin aina lukittuina. Huoneissa tulee olla lisäksi lattiakaivo tai muu lämmönmyyjän hyväksymä vedenpoistomahdollisuus sekä riittävä valaistus ja tuuletus.


Lämmönjakokeskukset ovat tehdasvalmisteisia kokonaisuuksia. Laitteet voi asennuksineen hankkia joko lämpöurakoitsijaliikkeestä tai kokonaistoimituksena energia- tai kaukolämpöyritykseltä. Lämmöntoimituksen edellytyksenä on, että asiakkaan kaukolämpö- ja lämmityslaitteet on rakennettu ja asennettu kaukolämpöyhtiön hyväksymällä tavalla. Asennus kuuluu ehdottomasti vain ammattilaisille. Asennus-, muutos- tai korjaustöitä saavat tehdä vain lämmönmyyjän hyväksymät lämpöurakoitsijat. Jos laitteisiin tehdään myöhemmin olennaisia muutoksia, niistä on sovittava erikseen lämmönmyyjäyhtiön kanssa.

Kiinteistön omistajalta kirjallinen suostumus

Jos joku muu kuin rakennuksen omistaja haluaa tehdä kaukolämpösopimuksen, omistajalta on hankittava kirjallinen suostumus rakennusten liittämisestä kaukolämpöverkkoon.

Lämmönjakohuoneeseen ja muihin tiloihin joissa on lämmönmyyjän johtoja tai laitteita, on järjestettävä myös esteetön sisäänpääsy. Asiakkaan on lisäksi ilmoitettava kaikista kiinteistön kaukolämpöjohdoissa ja -laitteissa havaitsemistaan vioista tai puutteista viipymättä lämmönmyyjälle. Tämä koskee myös lämmönmyyjän mittauslaitteiden mahdollisia häiriöitä tai vikoja, joista on aina ilmoitettava lämmönmyyjälle.

 
Päivitetty
19.8.2008