Säästöä lämmön ja sähkön yhteistuotannolla

Lähes 80 prosenttia kaukolämmön tuotannosta Suomessa perustuu lämmön ja sähkön yhteistuotantoon. EU:ssa yhteistuotanto katsotaan tärkeimmäksi yksittäiseksi keinoksi vähentää kasvihuonekaasujen syntymistä. Suomi on maailmanlaajuisesti lämmön ja sähkön yhteistuotannon johtava maa ja alan edelläkävijä, ja tästä on myös vientietua kansainvälisesti kasvavilla markkinoilla. Vaikka yhteistuotanto on Suomessa pitkälle kehittynyt, sen merkitys tulee edelleen kasvamaan myös meillä.

Kaukolämpöä tuotetaan entistä enemmän uusiutuvilla polttoaineilla, mikä on tehokas keino vähentää hiilidioksidipäästöjä. Muita päästöjä kuten typenoksideja ja hiukkaspäästöjä valvotaan päästörajoituksilla. Suomi on myös savukaasujen puhdistustekniikan johtavia maita maailmassa.

Yhteistuotanto säästää primäärienergian kokonaiskulutusta arviolta noin 11 prosenttia. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä sen arvioidaan säästävän noin 20 prosenttia.

 
Päivitetty
19.8.2008