Kaukolämmön tuotanto

Kaukolämpö siirretään tuotantolaitoksilta asiakkaille kuumana vetenä suljetussa kaksiputkisessa verkossa, jossa on sekä meno- että paluujohto. Vesi kiertää kiinteistöön tulevassa menojohdossa, luovuttaa lämpöä kaukolämpölaitteiden välityksellä ja palaa jäähtyneenä paluujohdossa takaisin tuotantolaitokseen, missä se lämmitetään uudelleen. Itse talojen lämmitysverkossa kaukolämpövesi ei kierrä lainkaan.
Kaukolämpöverkon rakennustyöt ovat tuttu näky kaupungeissa ja taajamissa. Kaukolämpöjohdot asennetaan maahan yleensä 0,5 - 1 metrin syvyyteen. Tehokkaan lämpöeristyksen ansiosta johtojen siirtämästä energiasta kuluu jakeluverkon lämpöhäviöihin vain keskimäärin alle 10 prosenttia.

Kaukolämpövesi saadaan kiertämään kaukolämpöverkossa ja kuluttajien kaukolämpölaitteissa paine-erolla, joka aikaansaadaan meno- ja paluujohdon välille pumppujen avulla. Painetta ja paine-eroja vaihdellaan jatkuvasti.

Lähes sataprosenttinen toimitusvarmuus

Kaukolämmön toimitusvarmuus on lähes sataprosenttinen. Koska kaukolämpöverkot ovat tavallisesti silmukoituja, yksi kiinteistö voi saada lämpöä tarvittaessa useammalta syöttösuunnalta. Kaukolämpöverkon vaurioista ja niihin liittyvistä korjaustöistä ei aiheudu kuin yhteensä keskimäärin tunnin käyttökeskeytys vuodessa.
Kaukolämpöverkon kokonaispituus Suomessa on jo noin 10 000 km, ja se kasvaa edelleen 200 - 300 km vuodessa. Kasvu syntyy pääasiassa olemassa olevan verkon täydennysrakentamisesta sekä uudisrakennusten liittämisestä järjestelmään.

Kaukolämpöä voidaan myydä vain kaukolämpöverkon alueelle

Kaukolämpö on aina täysin riippuvaista kaukolämpöverkosta. Kaukolämpöä ei siksi voida myydä kaikkialle, missä sitä kysytään. Verkon varrella sijaitsevat kiinteistöt voi toki aina, mikäli niissä on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, liittää kaukolämpöön, mutta liian kaukana verkosta sijaitseville talouksille kaukolämpöä ei kyetä toimittamaan, vaan lämmitys on hoidettava muulla tavalla. Rajatapauksissa kannattaa aina ottaa yhteyttä paikalliseen kaukolämpöyhtiöön, sillä liittymismahdollisuus riippuu mm. kiinteistön koosta ja mahdollisuudesta liittää useampi kiinteistö (naapuri) yhtä aikaa kaukolämpöön.
 
Päivitetty
15.10.2007