Suomen suosituin lämmitysmuoto

Kaukolämpö on Suomen suosituin lämmitysmuoto. Sen osuus lämmitysmarkkinoista on noin 50 prosenttia. Yhteensä 2,4 miljoonaa suomalaista asuu kaukolämpötaloissa, ja lämpöverkosto kattaa käytännössä lähes koko maan. Yli 90 prosenttia asuinkerrostaloista, noin 50 prosenttia rivitaloista sekä valtaosa julkisista ja liikerakennuksista on kaukolämmitettyjä.

Ekologisinta on lämmön ja sähkön yhteistuotannolla tai biopolttoaineilla tuotettu kaukolämpö, jossa ympäristöpäästöt jäävät noin 30 prosenttia pienemmiksi kuin tuottamalla energia erillisissä sähkön ja lämmön tuotantolaitoksissa.

Kaukolämpö on kiistattomasti yksi luotettavimmista lämmitysratkaisuista. Kaukolämpöverkostot ja –laitokset huolletaan säännöllisesti, minkä lisäksi ympärivuorokautinen valvonta ja vikapäivystys antavat kaukolämpöasiakkaille lisäetua ja –turvaa siitä, että apua on heti saatavissa mahdollisissa häiriötilanteissa.

Kilpailukykyinen vaihtoehto

Kaukolämpöä tuotetaan paikkakuntakohtaisesti sen mukaan, mikä polttoaine on alueellisesti edullisin. Esimerkiksi maakaasuverkon alueella käytetään pääpolttoaineena maakaasua, suurimmissa rannikkokaupungeissa hiiltä ja suurilla turvealueilla turvetta.
Kaukolämpö on säilyttänyt hintakilpailukykynsä erinomaisesti jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla. Esimerkiksi keskikokoisen kerrostalon lämmitys on kaukolämmöllä noin 30 prosenttia edullisempaa kuin öljyllä.
Kaukolämpöasiakkaat ovat valtakunnallisten asiakastyytyväisyytutkimusten sekä erilaisten isännöitsijähaastattelujen perusteella pääasiassa hyvin tyytyväisiä valitsemaansa lämmitysmuotoon.

 
Päivitetty
19.8.2008