Mitä tulee huomioida katolla ennen aurinkopaneelien asennusta?

Aurinkopaneeleja asennetaan nyt kiinteistöjen katoille kiihtyvällä tahdilla. Ennen paneelihankintaan ryhtymistä on hyvä varmistaa muutama tärkeä asia. Muistilistan avulla voit varmistaa, että kattosi sopii paneeleille ja että jatkossa vältyt ylimääräisiltä kustannuksilta.

Erityisesti tiilikate sammaloituu helposti aurinkopaneeleiden alta.Erityisesti tiilikate sammaloituu helposti aurinkopaneeleiden alta.

1. Kuntokartoituksen teettäminen

Katon kuntoa on hyvä seurata säännöllisin väliajoin muutenkin, mutta ennen aurinkopaneelien asennusta kuntotarkastuken teettäminen ammattilaisella on entistäkin tärkeämpää.

Jos kotisi katto on rakennettu ennen 2000-lukua, aluskatteen päällä ei luultavasti ole nykymääräysten mukaista noin kolmen sentin tuuletusrakoa. Tällöin paneelien kiinnikkeet voivat rikkoa aluskatteen ja aiheuttaa vuotoriskin. Tuuletusraon puuttuessa kosteus on myös saattanut heikentää ruoteita. Paneeleiden kiinnittäminen pehmentyneisiin ruoteisiin on luonnollisesti lyhytnäköistä.

Myös katon kantavuuden ja pysty- ja vaakaruoteiden tiheys tulee olla riittävä paneeliasentamista varten talviolosuhteet huomioiden.

2. Ovatko lumiesteet riittävät?

Kun harjakatolle asennetaan aurinkopaneelit, normaalikorkuiset lumiesteet jäävät lähes aina liian mataliksi. Aurinkopaneelien pinta saattaa olla samalla tasolla tai jopa korkeammalla kuin lumiesteet, jolloin lumi pääsee esteettä humahtamaan paneelien liukkaalta pinnalta maahan asti. Tämä on riski ja voi aiheuttaa vakaviakin tapaturmia.

Vesivekin Varma 180 ja Aurinkovarma 300 toimivat erinomaisesti aurinkopaneelikatoilla.  

Jos tuuletusrako puuttuu aluskatteen yläpuolelta, aurinkopaneeleiden ruuvit voivat rikkoa aluskatteen.Jos tuuletusrako puuttuu aluskatteen yläpuolelta, aurinkopaneeleiden ruuvit voivat rikkoa aluskatteen.

3. Kattoturva kuntoon paneelien huoltoa varten

Aurinkopaneeleita huolletaan ohjeiden mukaan, ja tätä varten katolla tulee olla huoltohenkilön turvaköyden kiinnityspisteitä ja tarvittavat, turvalliset kulkutiet. Vesivekin kattosilta on luokan 2 mukainen, eli sitä voidaan käyttää turvaköyden kiinnityspisteenä. Kattosilta kannattaa asentaa paneelirivistön yläpuolelle, heti kattoharjan toiselle puolelle, ettei se vie tilaa paneeleilta

Kuvassa näkyy, kuinka vanhat putkilumiesteet ovat alempana kuin aurinkopaneeleiden pinta, jolloin ne eivät anna minkäänlaista suojaa. Kyseisessä kiinteistössä oli tapahtunut useampi riskitilanne ennen edessä näkyvien Aurinkovarma 300 -lumiesteiden asentamista.Kuvassa näkyy, kuinka vanhat putkilumiesteet ovat alempana kuin aurinkopaneeleiden pinta, jolloin ne eivät anna minkäänlaista suojaa. Kyseisessä kiinteistössä oli tapahtunut useampi riskitilanne ennen edessä näkyvien Aurinkovarma 300 -lumiesteiden asentamista.

4. Katto tule puhdistaa ennen paneeliasennusta

Paneelien alapuolelle jää rakoa, ja muun muassa sammal viihtyy näissä varjoisissa oloissa erityisen hyvin. Jälkikäteen katon peseminen ja sammaleen poistaminen paneelien alta on lähes mahdotonta.

Tee ekoteko järkevässä järjestyksessä

Taloudellisen hyödyn lisäksi aurinkoenergia on luonnollisesti myös ekologisesti kestävä valinta. Vanhempikin katto käy useimmissa tapauksissa aurinkopaneeleille, mutta kannattaa ottaa huomioon, että paneelit ja rakenteet tulevat parhaassa tapauksessa olemaan katolla seuraavat 30–40 vuotta. Jos katto vaatii tuona aikana remonttia, paneelien purku on aikaa vievää ja kallista puuhaa. Pahimmillaan uudelleenasennus voi vaurioittaa paneeleita.

Lue lisää yleisimmistä kysymyksistä aurinkopaneeliasennukseen liittyen.

LUE LISÄÄ


 
Julkaistu
26.4.2023