Miten vältät virheet maanvaraisen perustuksen rakentamisessa?

Maanvarainen lattia, jonka perustuksissa on otettu huomioon kosteuden eristäminen, energiankulutus, radonkaasut, routa ja rakennuskustannukset on hyvä perusta terveelle talolle. Luonteenomaista huonolle rakennustekniikalle maanvaraisissa lattiarakenteissa on kosteuden pääsy maasta rakenteisiin, liian hidas kuivatus tai sen puuttuminen ja sopimattomat eristemateriaalit.

Maanvarainen lattia. (Kuva Adobe Stock).Maanvarainen lattia. (Kuva Adobe Stock).

Maanvaraista lattiaa käytetään sen yksinkertaisuuden ja edullisuuden vuoksi. Kun maanvaraisia lattioita alettiin rakentaa 1960-luvulla ei tuolloin ollut suurtakaan ymmärrystä kosteuden kapilaarisesta noususta eikä lämmöneristykselle asetettu erityisempiä vaatimuksia – tuloksena oli usein kylmät ja kosteat lattiat.

Jotta saataisiin lämmin lattia, 1970-luvulla laattaa alettiin eristää yläpuolelta. Tuloksena oli kosteus- ja homeongelmia niin sanotun valesokkelin yhteydessä. Vasta 1980-luvulla ratkaistiin ongelma laatan alapuolisella lämmöneristeellä ja kapillaarikatkolla.

Nykyään ISODRÄN tarjoaa ratkaisun, jossa maanvastainen lämmöneriste kuivattaa maanvaraista laattaa koko sen eliniän. ISODRÄNin hengittävyys mahdollistaa lattialaatan valun jälkeisen kuivumisen ylös sekä alas päin, mikä nopeuttaa laatan kuivumista ja vähentää halkeilua. Laattaa kuivattava vaikutus jatkuu koko rakenteen elinkaaren ajan. Mikäli laatta kastuu myöhemmin esimerkiksi vesivahingosta johtuen, se kuivuu itsekseen lämpötilaeron vaikutuksesta.

Tavallisimmat virheet perustettaessa maanvaraista laattaa >>

Vältä betonilaatan kosteusongelmat

Betonilaatan kosteusongelmien välttämiseksi lämmöneriste on asennettava maahan ennen laatan valamista. Tämä vähentää maaperässä olevan ilman höyrystymistä. Kuivuminen tapahtuu kahteen suuntaan; ylös ja alas päin. Rakennusta lämmitettäessä on laattaan kohdistuva höyrynpaine suurempi kuin maanperän.

Toisin kuin umpisoluiset eristeet, ISODRÄN-levy on vesihöyryä läpäisevä. Kuivumisaika lyhenee huomattavasti umpisoluiseen lämmöneristykseen verrattuna, jota käytettäessä kosteus pääsee laatasta pois vain ylös eli ilmatilaan päin.

maanvarainen betonilattia-isodrän-1920x1080

Betonilaatta voidaan peittää tiiviillä lattiapinnoitteella, jos rakennuksessa on jo lämmitys, vaikkei laatta olisikaan kuivunut vielä kokonaan. Jäljellä oleva kosteus tulee kuitenkin kuivumaan alas maaperään. Myös mahdollisten tulevien vesivahinkojen yhteydessä, voi betonilaatta kuivua nopeasti maaperään, mikä vähentää kosteushaitan syntymisriskiä ja vaikutuksia tiiviiden lattiapinnoitteiden alla.

Molempiin suuntiin tapahtuva laatan kuivuminen nopeuttaa rakentamista ja säästää lisäksi kustannuksia.

kahdensuuntainen kuivuminen-isodrän-1920x1080

Salaojituskerros samassa

ISODRÄN-levyä käytettäessä ei tarvita erillistä salaojittavaa tai kapillaarisuuden katkaisevaa kerrosta. Tällöin säästetään kaivuu-, kuljetus- ja materiaalikustannuksissa.

Tonttimaa on sitä vastoin syytä salaojittaa hyvin. Salaojitustarve on kohdekohtainen ja se on selvitettävä tapaus tapaukselta, etenkin runsaslumisilla alueilla ja alavilla mailla.

Radonin poisto

Haluttaessa laatan alle voidaan helposti järjestää tuuletus ja alipaine radonin poistamiseksi.

Maaradonilta voi suojautua estämällä radonkaasun pääsy maaperästä rakennuksen sisälle. Suojatoimenpiteet eivät ole vaikeita tai kalliita toteuttaa. ISODRÄN-levyllä järjestetään ilmastointi ulos rakennuksesta alipaineen avulla ja tuuletus laatan alla olevan tuuletusputken kautta.

Selvitä kotikuntasi rakennuslautakunnan kanssa sijaitseeko tonttisi radonriskialueella.

Säästä energiaa oikealla eristyksellä

Maanvarainen lattiapinta on aina lämmöneristettävä energiankulutuksen vähentämiseksi. Kuivana pysyminen on sitä varmempaa mitä kylmempänä maa pysyy. Maa on yleisesti ottaen kylmempi kapeiden talojen alla (alle 10 m) kuin leveiden talojen.

Leveät talot ja laatat, joissa on lattialämpö, tarvitsevat paksumman lämmöneristyksen siksi, ettei talon lämpö sisältä pääse nostamaan alla olevan maaperän lämpötilaa liikaa. Laatan yläpuolen ja lämmöneristeen alla olevan maan välinen lämpötilaero vaikuttaa talon energiankulutukseen.

Routasuojaus kuntoon

Talvisaikaan pakkasmäärä vaihtelee varsin paljon eri puolilla Suomea. Paikkakunnilla, joissa pakkaslukemat ovat korkeammat on tutkittava maaperän routimisherkkyys. Routavaurioiden syntymiseen vaikuttavat paitsi korkeat pakkaslukemat myös maaperän routivuus, lämmönhukka reunapalkeista alla olevaan maaperään, ja se käytetäänkö rakennusta ympärivuotisesti vai vapaa-ajanasuntona.

Uusista rakennuksista karkaa huomattavasti vähemmän lämpöä maaperään kuin vanhemmista muun muassa siksi, että vaatimukset energiankulutuksen vähentämiseksi ovat lisääntyneet. Maaperän routivuus on siksi selvitettävä.

ISODRÄN-levyt kaikkiin perustuksiin

Nykyiset energianormit määrittävät eristevahvuudet maanvaraisen laatan tapauksessa. Olipa kysymyksessä paikalla valettu reunavahvistettu laatta, harkkoperustus tai elementit reunapalkkeina – kaikkien vaihtoehtojen kanssa ISODRÄN on toimiva järjestelmä. ISODRÄN-levy on kosteusteknisesti nerokas lämmöneriste sekä korjaus- että uudisrakentamiseen.

Käyttäessäsi ISODRÄNiä kaivat vähemmän ja tarvitset vähemmän salaojasepeliä – kuljetustarve pienenee ja kulutat vähemmän luonnonvaroja.


MIKÄ ON ISODRÄN?

MÄÄRÄLASKURI

SUUNNITTELU JA ASENNUS


 
Julkaistu
19.4.2023