Neljä askelta turvalliseen katolla työskentelyyn

Kulku ylös katolle sekä siellä liikkuminen ja työskentely edellyttävät maksimaalista turvallisuutta. Kattoturvavarusteiden kohdalla ei tule tinkiä, kun kyseessä on henkilöturvallisuuden varmistaminen. Ennen katolle kiipeämistä on kuitenkin hyvä ottaa tuumaustauko ja varmistaa, että kaikki tarvittavat välineet ja varusteet ovat kunnossa – etenkin talviolosuhteissa. Kattoturvatuotteiden toimivuus, kunnossapito ja huolto on kiinteistönomistajan vastuulla.

Kulku katolle tulee järjestää turvallisesti tikkaita ja kattosiltoja pitkin.Kulku katolle tulee järjestää turvallisesti tikkaita ja kattosiltoja pitkin.

1. Tarkista ensin henkilökohtainen varustus

Katolle suunnattaessa kannattaa ensimmäiseksi katsoa, että oma varustus ja asustus ovat kunnossa. Tukevat ja joustavat kengät, otteen pitävät työ- tai asennushanskat sekä säänmukainen vaatetus. Turvavaljaat edellytetään korkeissa kohteissa, joissa ei ole kiinteää putoamissuojausta. Siten esimerkiksi katon huoltotöissä tulee kiinnittää valjaiden turvaköysi pitävään kohtaan kuten lapetikkaan tai kattosillan runkoon. Turvaköyden tule myös sijaita siten, että se ei ole tiellä ja häiritse työskentelyä.

Lisäksi on hyvä muistaa, että maltti on valttia. Rauhallinen liikkuminen ja työskentely katolla minimoi vaaratilanteet.

2. Kiipeä ylös turvallisesti hyvillä tikkailla

Tikasmalleissa on eroja riippuen asennuspaikasta – seinätikas takaa turvallisen nousun katolle, lapetikas liikkumisen katolla ja turvatikas poistumisen ylemmistä kerroksista vaaran uhatessa. Tikkaiden tulee olla asianmukaisesti asennettu ja materiaaliltaan korkealaatuista terästä, joka kestää ankarissa pohjoisen olosuhteissa pitkään.

Seinätikkaiden turvallisuusominaisuuksissa on myös eroja. Tikkaiden puolissa mekaaninen karhennus lisää kitkaa kengän alla ja vähentää siten selvästi liukastumisvaaraa. Tutustu SafeGrip-tikkaisiin.

Turvalliset tikkaat estävät liukastumisen.Turvalliset tikkaat estävät liukastumisen.

3. Etene katolla lapetikkaita ja kattosiltoja pitkin

Katemateriaali, lappeen kaltevuus sekä vaihtelevat sääolosuhteet vaikuttavat kaikki katolla liikkumiseen. Jyrkkä peltikatto sadesäällä on varsin haastava ympäristö. Lähtökohtaisesti katolla tuleekin voida toimia turvallisesti aina. Siksi katolle asennetaan lapetikkaat seinätikkaista eteenpäin kattosillalle asti. Nousu puola-askelmia pitkin estää liukastumisen. Harjan suuntaisesti asennettu kattosilta puolestaan takaa turvallisen kulun savu­piipulle sekä hormeille.
 

4. Ehkäise vaaratilanteet talvella − asenna lumiesteet

Katolle kertyvän lumen määrä saattaa talvisin yllättää. Kinostuessaan painava lumimassa aiheuttaa aina vaaratilanteen pudotessaan räystäältä. Katolle asennettavat lumiesteet pysäyttävät kattoa pitkin valuvan lumikerroksen ennen räystään reunaa pitäen rakennuksen lähellä kulkureitit ja sisäänkäynnit turvallisina asukkaille ja ohikulkijoille. Näin vältytään henkilö- ja omaisuusvahingoilta.

Lumiesteet turvaavat asukkaat sekä ohikulkijat katolta putoavalta lumikuormalta.Lumiesteet turvaavat asukkaat sekä ohikulkijat katolta putoavalta lumikuormalta.

Mitä laki edellyttää kattoturvallisuudesta?

Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa F2 on selkeät määräykset ja ohjeet rakennuksen käyttöturvallisuudesta. Siinä ohjeistetaan muun muassa kattoturvallisuudesta seuraavasti:

  • Talotikkaan tulee olla kestävä, kiinteästi asennettu sekä turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti sijoitettu.
  • Katolla sijaitseville savupiipuille, ilmanvaihtolaitteille sekä muille säännöllistä käyntiä edellyttäville rakennusosille ja laitteille on järjestettävä tarkoituksenmukainen, katkeamaton kulkutie.
  • Katon kaikkien turvavarusteiden tulee asennettuna kestää niille tarkoitettu kuorma, niiden tulee olla ilmaston rasituksia vastaan riittävän kestävät ja ne on tarkastettava sekä huollettava säännöllisesti.
  • Yli kaksikerroksisen rakennuksen katolla, jonka kaltevuus on enemmän kuin 1:8, kattokulkutie rakennetaan kattosiltaa, lapetikasta, kattoporrasta, askeltasoja ja jalkatukia tarkoituksenmukaisesti käyttäen.
  • Rakennus, jonka korkeus ylittää 9 metriä, tulee varustaa turvaköysien kiinnitysrakentein. Rakennus on varustettava myös riipputelineiden kiinnitysrakentein ja -varustein, mikäli julkisivujen huoltoon ei ole suunniteltu muuta toimivaa ratkaisua.
  • Turvaköysien ja riipputelineiden kiinnitysrakenteet mitoitetaan kestämään niihin kohdistuva kuorma. Niiden tulee olla siten sijoitetut, että kiinnittyminen on turvallista.
  • Nuohous tulee voida suorittaa helposti ja turvallisesti.

Laita kattoturvallisuus kuntoon - Jätä yhteydenottopyyntö


 
Päivitetty
23.1.2023