9 yleisintä kysymystä viemärien kunnosta ja viemärikuvauksesta

Mietitkö ikinä miksi viemäri tukkeutuu tai miten rakenteiden sisässä kulkeva viemäriputki kuvataan? Entä vaatiiko laki viemäreiden kuvausta esimerkiksi uudiskohteessa? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa viemärikartoitusten ja -kuvauksien asiantuntija ja Akvatek Oy:n toimitusjohtaja Ville Hyry.

051A9617_nettikoko x

1. Vaatiiko laki viemäreiden kuvausta?

Uudiskohteen rakentamisen yhteydessä laki vaatii, että viemäreiden asennus tarkastetaan ennen käyttöönottoa sisäpuolisella kuvauksella. Tämä laista johdettu asetus on tullut voimaan vuoden 2017 lopussa.

Rakennusvaiheen LVI-töistä vastaavan henkilön on tehtävä merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan jätevesilaitteiston tiiviyden toteamisesta.

Mikäli talosi on rakennettu vuoden 2018 jälkeen ja tiedät, ettei viemäreitä ole kuvattu ennen käyttöönottoa, kannattaa vaatimus kuvaamisesta esittää jälkikäteen.

Ennen vuotta 2017 rakennettuja kiinteistöjä laki ei koske, mutta myös niiden osalta kokonaisvaltainen viemärikuvaus on syytä tehdä.

2. Mitä viemärikuvauksella selviää?

Viemärikuvauksella voidaan selvittää viemäriputken materiaali, liitosten tiiviys, putkistoon kertyneen jätteen määrä ja tehdä putken kuntoarvio.

Putken kuntoarvion tekeminen vaatii yleensä putken puhdistamisen ennen kuvausta, sillä likaisen putken kuntoa on mahdoton arvioida.

Putken kuntoarvio tehdään aina putken sisäpuolelta viemärikameralla kuvaamalla.

3. Miksi viemäri tukkeutuu?

Viemäriin kertyy ajan saatossa jätettä, joka tarttuu putken seinämiin ja haittaa veden virtausta. Yleisimmin viemäri tukkeutuu keittiön rasvasta, joka viilentyessään tarttuu putken seinämiin.

Viemäriputkeen kertyy ajan saatossa jätettä, joka haittaa veden virtaustaViemäriputkeen kertyy ajan saatossa jätettä, joka haittaa veden virtausta

4. Mikä on viemäriputken tekninen käyttöikä?

Vanhojen valurautaisten viemäriputkien käyttöikä on 50 vuotta. Valurautaisten viemäriputkien osalta on erityisen tärkeää huolehtia hyvästä viemärin tuuletuksesta, jotta valurautaa syövyttävät kaasut eivät syövytä putkea. Yleisin viemärissä oleva kaasu on rikkidioksidi, jota syntyy orgaanisen jätteen mädäntyessä putkessa.

Betoniputkia on asennettu yleensä tonttiviemäreihin 1970-luvulle asti. Betoniputkien osalta tekninen käyttöikä on jo saavutettu ja ne kannattaa saneerata ennen putken romahtamista.

Vuosien 1965-1975 välillä valmistettujen muoviviemäreiden tekninen käyttöikä on 40 vuotta ja vuoden 1975 jälkeen valmistettujen muoviviemäreiden osalta 50 vuotta. Ensimmäiset valmistetut muoviviemärit olivat vielä heikkolaatuisia nykyisiin muoviputkiin verrattuna, joten niiden kuntoa on hyvä tarkkailla säännöllisesti.

Kaikkien viemäriputkien osalta KH-kortisto suosittaa putken tarkastusväliksi 12 kuukauden välein tehtävää tarkastusta.

5. Miten rakenteissa sisässä kulkeva viemäriputki kuvataan?

Rakenteiden sisällä oleva viemäriputki voidaan kuvata siihen tarkoitetulla viemärikameralla. Viemärikamerassa on pieni kamerapää ja sen perässä kamerakaapeli. Kamerapää voidaan työntää kaapelin avulla viemäriputken sisään. Kameran kuvaa voidaan tarkastella erilliseltä näytöltä.

6. Kuinka usein koko talon viemäriputkiston kuvaus kannattaa tehdä?

Koko talon viemärit kannattaa kuvata kokonaisvaltaisesti vähintään kerran talon elinkaaren aikana. Aistinvaraisten ongelmien kuten viemärin hajun tai huonon vetoisuuden esiintyessä, kuvaus kannattaa aina tehdä.

7. Millaista jätettä viemäreiden sisään kertyy?

Keittiössä kertyy rasvaa ja muuta ruokajätettä viemäriin.

Pesuhuoneessa ihorasva ja hiukset voivat jäädä viemärin sisään.

Hiekkaa kertyy viemäriin lähes jokaisesta viemäripisteestä.

Talon ulkopuolella juuret voivat kasvaa viemärin sisään, jos viemäriputki ei ole tiivis.
 

Hiukset ovat yleinen tukkeutumisen aiheuttajaHiukset ovat yleinen tukkeutumisen aiheuttaja

8. Miksi muoviviemäri ei kestä ikuisesti?

Muovin valmistamisessa käytetään pehmentimiä jotka haihtuvat ajan kuluessa. Tämä haurastuttaa putken ja heikentää sen kestävyyttä.  

9. Mitkä ovat yleisimmät vauriot viemäreissä?

Yleisimmät vauriot viemäreissä ovat auki olevat liitokset, tiivistevauriot, putken halkeamat ja reiät. 

Kuvauta viemärisi – hyödynnä maksuton viemärikuvaus

Viemäriputken kunto selviää parhaiten kuvauttamalla viemäri. Viemärikuvauksella selviää ongelmakohdat ja huollon tarpeet, kun itse viemärin sisälle päästään näkemään.

Viemäreiden säännöllinen huolto on yhtä tärkeää kuin autosi säännöllinen huolto; kun kunto tarkastetaan säännöllisesti, selviää viemäreiden todellinen kunto.

Säännöllinen tarkastus mahdollistaa piilevien ongelmien selvittämisen luotettavasti, jolloin voidaan hoitaa itse ongelmaa eikä sen aiheuttamaa oiretta.

Tarkastusta siis viemärisi. Akvatek Oy tarjoaa ilmaista viemärikuvausta. Voit jättää pyynnön viemärikuvaukselle alla olevalla lomakkeella.


Pyydä ilmainen viemärikuvaus- ja kartoitus


 
Päivitetty
7.11.2022