Pori Energia – vakaata ja luotettavaa energiapalvelua

Pori Energia Oy on korkealuokkaisia energiapalveluja tuottava yritys, jolla on 110-vuotinen historia energia-alalla. Alan pitkä kokemus antaa toiminnalle vakaan ja luotettavan pohjan. Pori Energian vahvuutena on myös 250 ihmisen ammattitaitoinen henkilöstö.

Pori Energian lähes kaikki lämpö sekä suuri osa hankitusta sähköstä tulevat omista tuotantolaitoksista ja tuotanto-osuuksista. Tuotannon omavaraisuuden ylläpitäminen mahdollisimman korkeana onkin keskeinen osa yrityksen liiketoimintastrategiaa.

Yrityksen päätoimipaikka sijaitsee lähellä Porin keskustaa Karjarannan kaupunginosassa. Kolme voimalaitosta sijoittuvat Porin Aittaluotoon, Pihlavaan sekä Harjavaltaan suurteollisuuspuiston alueelle.

Pori Energia on menestynyt hyvin kilpailussa sähkön myynnistä. Sähköä myytiin alkuvuonna 2007 viisi prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.
Myynnin kasvu perustuu Porin ulkopuolelle myydyn sähkön osuuden lisääntymiseen. Sähkön ostajien määrä kasvoi alkuvuonna runsaalla kolmellasadalla. Yhä useampi sähkön kilpailuttaja valitsee Pori Energian.

Kotitalousasiakkaat tyytyväisiä

Pori Energialla on tyytyväisiä kotitalousasiakkaita. Keväällä 2007 tehdyssä tutkimuksessa kolme neljännestä Pori Energian kotitalousasiakkaasta antoi yritykselle vähintään melko hyvän yleisarvosanan. Sähköyhtiöitä kilpailuttaneet ja yrityksen toimintaa hyvin tuntevat kotitaloudet olivat tutkimuksen mukaan keskimääräistä tyytyväisempiä.

Pori Energian sähköntoimitukseen ja asiakaspalveluun liittyviä vahvuuksia ovat asiakastutkimuksen mukaan mm. henkilöstön asiantuntemus, sähkötoimituksen häiriöttömyys, toiminnan luotettavuus, henkilöstön palvelualttius sekä ystävällisyys ja vikojen korjausnopeus. Asiakastutkimuksen mukaan Pori Energiaa pidetään luotettavana ja merkittävänä vaikuttajana alueellaan.

Pori Energia Suomen paras kaukolämpöyritysten vertailussa


Yrityksen lämpöyksikkö osallistui vuoden 2007 alkupuolella Taloustutkimus Oy:n tekemään kaukolämmön asiakastyytyväisyyskyselyyn. Sama kysely lähettiin samanaikaisesti kymmenen eri kaukolämpöyrityksen sattumanvaraisesti valitulle 4500 asiakkaalle. Vastauksia saatiin 1460 asiakkaalta. Porissa kysely lähettiin 350 kaukolämpöasiakkaalle ja vastauksia saatiin 93.
Vastauksia vertailtaessa Pori Energian lämpöyksikkö sai parhaan yleisarvosanan. Erityistä kiitosta Porissa saivat kaukolämmön hinta-laatusuhde, toimitusvarmuus ja tiedottaminen katkoista. Myös lupausten pitämistä ja asiantuntemusta arvostettiin.

Pori Energia on saanut myös Energiateollisuus ry:n myöntämän Reilu kaukolämpö -laatumerkin.


Pori Energia Oy
PL 9
28101 PORI
Asiakaspalvelu (02) 621 2050

www.porienergia.fi
 
Päivitetty
19.8.2008