Sähkösopimus

Kaikkien sähkön käyttäjien on asumismuodosta riippumatta tehtävä sopimus sekä sähkön siirrosta että sähköenergian hankinnasta. Sähkösopimuksen voi tehdä joko kokonaisuudessaan paikallisen sähköyhtiön kanssa tai kilpailuttaa sähköenergian hinta myös muilla sähköyhtiöillä. Siirtopalvelusopimus tehdään kuitenkin aina paikallisen sähköverkkoyhtiön kanssa.

Kahden erillisen sopimuksen sijasta voi tehdä myös sähkön toimitussopimuksen, joka sisältää sekä sähköenergian myynnin että sähkönsiirron. Kokonaistoimitussopimus tulee kyseeseen silloin, kun molemmat palvelut ostetaan samasta, paikallisesta yhtiöstä.

Myös energian tuotantotavan voi valita

Paitsi sähköenergian myyjissä, myös mm. eri pituisissa sopimuksissa on valinnanvaraa. Sähkösopimuksen voi solmia joko määräajaksi tai toistaiseksi. Määräaikaisessa sopimuksessa sähkön hinta pysyy samana koko sopimuskauden, ellei veroihin tai viranomaismaksuihin tule muutoksia. Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa hinnat ovat kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset. Mahdollisista hinnanmuutoksista sähköntoimittaja ilmoittaa kirjallisesti.

Sähkösopimusta tehdessä voi valita myös tuulivoimalaitoksissa tuotetun sähkön. Tällöin energian hinta on hieman korkeampi, mutta energiaa tuotettaessa on käytetty ilmaista, saastuttamatonta ja uusiutuvaa raaka-ainetta.

Vanhan asunnon sähkösopimus muistettava irtisanoa

Sähkösopimus kannattaa hoitaa kuntoon viimeistään kaksi työpäivää ennen muuttoa. Näin varmistetaan sähkön saanti uuteen asuntoon heti muuttopäivänä.
Vanhan asunnon sähkösopimus on myös muistettava irtisanoa muutettaessa, jotta sähkölaskua kertyisi vain omasta sähkönkäytöstä. Sähköyhtiölle tulisi ilmoittaa muutosta tai laskutusosoitteen muutoksesta noin kaksi viikkoa ennen muuttoa, jotta yhtiö voi järjestää (sähkö-, kaukolämpö-, maakaasumittarin) luennan ja laatia uudet sopimukset uuteen asuntoon. Jos mittari on asuintiloissa, on mittarin luenta-aika ilmoitettava muuttoilmoituksen yhteydessä.
Muuttoilmoitustietojen pohjalta tehdään sähkösopimus muuttokohteeseen. Jos muuttoilmoitusta ei ole tehty noin kahta viikkoa ennen muuttoa, uudessa asunnossa ei ole voimassa olevaa sopimusta. Muuttoluennan yhteydessä katkaistaan sähkö kiinteistöstä, johon ei ole ilmoittautunut uutta asukasta.

 
Päivitetty
19.8.2008