Sähköturvallisuus

Sähköturvallisuus on sähköverkkoon liityttäessä yksi keskeisimmistä kysymyksistä.

Rakennuksilla on määräysten mukaan tehtävä sähköturvallisuuden varmistamiseksi käyttöönottotarkastus. Se sisältää sekä silmämääräisen tarkastuksen että erilaisia mittauksia ja testauksia. Tarkastuksen teettää sähköurakoitsija, ja käyttöönottotarkastuspöytäkirja luovutetaan tarkastuksen jälkeen sähkötyön tilaajalle.

Tarkastuspöytäkirjaa tarvitaan, kun rakennuskohde liitetään sähköverkkoon.
Pöytäkirjan on osoitettava laitteiston olevan siinä kunnossa, että verkkoon kytkeytymisestä ei aiheudu vaaraa tai häiriötä. Molemmat sopijapuolet ovat velvollisia pitämään sähkölaitteistonsa sähköturvallisuuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämässä kunnossa. Lisäksi sähköverkonhaltijan on korjattava ilmoitetut viat viipymättä.

Anna ammattilaisen asentaa

Valvonnan kautta paljastuu joka vuosi urakoitsijoita, joilla ei ole laillista oikeutta tehdä sähköasennuksia työkohteessa. Laiton urakointi on valvontatulosten mukaan (Tukes) viime vuosina lisääntynyt samalla, kun kohteet ovat muuttuneet entistä suuremmiksi. Vakavia puutteita löytyy usein esimerkiksi saneerauskohteiden, pientalojen ja maatilojen sähköasennusten turvallisuudessa. Asennukset tulisi aina antaa asiansa osaavalle, vastuulliselle sähköurakoitsijalle.

Ammattilaisten asennettavaksi kuuluvat mm. pistorasiat ja kytkimet, jakorasiat, kiinteästi asennettavat kaapelit, ryhmäkeskuksen laitteet sekä sähköliedet ja –kiukaat.

Tarkasta kotona seuraavat kohteet

  • Sulakkeet. Tulppasulakkeiden tulee olla ehjät ja oikeankokoiset. Pidä varalla kaikenkokoisia sulakkeita. Jos tulppasulake palaa usein tai jos automaattisulakkeet laukeavat toistuvasti, on laitteistossa tai laitteessa vikaa tai ylikuormitusta.

  • Varokekannet. Varokekansien lasien ja posliiniosien on oltava ehjät. Jos posliinikierre on murtunut tai kannen lasi puuttuu, sormi voi osua jännitteiseen osaan.

  • Vikavirtasuojakytkin. Vikavirtasuojakytkimen toiminta tulee testata säännöllisin väliajoin testinapista käyttöohjeen mukaan.

  • Sähkökeskuksen sijainti. Kodin sähkökeskuksen eteen on oltava vapaa pääsy. Sen edessä ei saa olla käyttöä tai kulkua haittaavaa tavaraa. Keskus tulee sijoittaa oikein myös jäähtymisen kannalta, eikä se saa altistua vedelle, lialle tai pölylle.


 
Päivitetty
19.8.2008