Rakentajan sähkö

Rakennustyömaalla tarvitaan sähköä yleensä jo perustusten tekovaiheessa. Rakennuttajan on sen vuoksi otettava yhteyttä paikalliseen sähköyhtiöön jo rakennushankkeen alussa. Työmaan sähkön käyttöön liittyvät kysymykset, kuten aikataulu, tehontarve, liittymän sijainti sekä liittymiskohta ja liittymän hinta selvitetään yhdessä sähköyhtiön kanssa.
Ennen kuin tontilla ryhdytään kaivamaan, on tarkistettava, sijaitseeko alueella mahdollisesti kaapeleita tai kaukolämpöputkistoja. Sijaintikartat pyydetään paikallisesta sähköyhtiöstä.

Kaivaessa ei kannata luottaa hyvään onneen. Jos sähkökaapeli vaurioituu, vahinko voi ikävimmässä tapauksessa aiheuttaa sähkökatkon kymmenille tuhansille talouksille. Tavallisimmin vahinkoja sattuu koneellisissa kaivutöissä, mutta myös lapiolla tai rautakangella voi hankkia itselleen ikävyyksiä.

Kulut kaapelin vaurioittamisesta saattavat nousta jopa kymmeniin tuhansiin euroihin, ja kustannukset maksaa aina vahingon aiheuttaja. Kaapeleiden sijainnin tarkistaminen kannattaa siis ottaa vakavasti. Jos vahinko kuitenkin sattuu, vaurioitunutta kaapelia ei saa mennä itse tutkimaan, vaan siitä on tehtävä välittömästi vahinkoilmoitus paikalliselle sähköyhtiölle.
Rakennuttajan on huolehdittava liittymisjohdon asentamisesta ja kunnossapidosta. Liittymisjohto on tavallisesti lähellä rajaa sijaitsevan jakokaapin tai pylvään sekä pääkeskuksen välinen johto-osuus, joka on rakennuttajan omistuksessa.
Kaapelin voi hankkia itse tai ostaa sähköyhtiöltä. Johto voi olla joko ilma- tai maakaapeli sen mukaan, minkä tyyppisiä kaapeleita alueella suositaan.

Työmaakeskuksen voi vuokrata tai ostaa

Rakennustyömaalle voi halutessaan tehdä tilapäisen sopimuksen ns. työmaasähköstä. Liittymää varten tarvitaan ulkokäyttöön tarkoitettu, mittaripaikalla varustettu sähkökeskus. Rakentaja voi joko vuokrata tai ostaa tarvittavan työmaakeskuksen. Tavallisin ratkaisu on vuokrata se sähköyhtiöltä. Jos rakentaminen kestää kauan, keskuksen ostaminen on edullisempi vaihtoehto. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä, että keskus on määräysten mukainen. Työmaakeskusta käytetään kiinteistön lopullisen pääkeskuksen mittaroimiseen ja sähköverkkoon kytkemiseen asti.
Usein edullisin vaihtoehto on keskuksen kytkeminen lopulliseen liittymisjohtoon. Ns. pihakeskus voidaan asentaa jo rakennusvaiheessa pysyvälle paikalleen ja kytkeä siihen lopullinen sähköliittymä mittareineen. Keskus palvelee rakennusaikana työmaakeskuksena. Pihakeskus voidaan sijoittaa esimerkiksi autokatoksen yhteyteen. Myöhemmin samasta keskuksesta saadaan sähköä pihaan ja autotalliin esim. painepesuria, puutarhan työkoneita, valaistusta ja autolämmitystä varten.

Lämmitystapa ratkaistava suunnitteluvaiheessa

Jo talon suunnitteluvaiheessa on tehtävä päätös myös talon lämmitystavasta. Pientaloalueilla, joilla ei ole kaukolämpöä, sähkölämmitys on yksi hyvä vaihtoehto. Sähkölämmitys on taloudellinen ja helppohoitoinen ratkaisu, joka tarjoaa lisäksi monipuoliset mahdollisuudet muiden lämmitysmuotojen yhdistelemiseen.

Kun lämmitystapa on päätetty, tilataan sähkösuunnitelma sähkösuunnittelijalta tai sähköurakoitsijalta. Sähkösuunnitelmasta näkyy myös tehontarve, joka on selvitettävä liittymissopimuksen tekoon mennessä. Kun liittymästä on tehty kirjallinen sopimus, rakentaminen voidaan aloittaa.

 
Päivitetty
19.8.2008