Ympäristöselosteet (EPD) jo vuodesta 2013

Ympäristöseloste eli lyhyemmin EPD on luotettava tapa esittää olennaiset, varmennetut sekä vertailukelposet tiedot rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksesta. Ympäristöselosteen laatiminen on vapaaehtoista, mutta yhä enenevässä määrin suunnittelijat, rakennuttajat sekä rakennusurakoitsijat seuraavat materiaalivalmistajien ympäristöselosteita tarkastellessaan rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia elinkaarilaskennassa. Finnfoam on ollut edelläkävijä näissäkin ja sen tuotteilta ensimmäiset ympäristöselosteet löytyvät jo vuodelta 2013 jonka jälkeen ne ovat päivittyneet jo useasti.

750 finland-g221f57faa_1920

Vaikuta hiilijalanjälkeen

Kun kohteen materiaalivalintoja suunnitellaan, nousevat usein tärkeiksi kriteereiksi tuotteiden valmistuksen, rakennuksen käytön sekä käytön jälkeiset ympäristövaikutukset. Materiaalivalintojen tekemiseen auttaakin juuri LCA eli elinkaarilaskenta, jossa rakennusmateriaaleista laaditut EPD-ympäristöselosteet ovat laskennan pohja.

Rakennustuotteita ei saa koskaan vertailla ympäristöselosteita vertailemalla vaan vertailu tulee tehdä aina rakennushanketasolla sen koko elinkaaren ajalle.

Syitä tähän on useita, mutta merkittävimpiä se, että suurimmat päästöt syntyvät rakennusten käytön aikaisesta energiankulutuksesta. Näitä päästöjä pystytään kuitenkin vähentämään helposti. Esimerkiksi kun kiinnitetään rakennusvaiheessa huomiota rakenteelliseen energiatehokkuuteen, toisin sanoen hyvään lämmöneristykseen ja sen laatuun, voidaan laskea omakotitalon hiilijalanjälkeä jopa 25% ja säästää merkittävästi lämmityskustannuksissa. Eri laskentamallien avulla on saatu käytönaikaisten päästöjen vaihteluväliksi jopa 50 – 75 % rakennusten hiilijalanjäljestä.

Myös korjausrakentaminen ja siihen liitettävä lisäeristäminen nostaa hetkellisesti hiilijalanjälkeä, joka kuitenkin korjautuu jo 2 – 3 vuoden kuluessa. Lisäeristystä tulisikin korjausrakentamisessa toteuttaa niin paljon kuin kohteessa on vain mahdollista.

Finnfoamin tuotteista on laadittu RTS EPD -ympäristöselosteet. Lisäksi ympäristövastuullisuuden tasoa osoittaa sertifioitu sekä auditoitu ISO 14001 ympäristönhallintajärjestelmä.

Finnfoam pyrkiikin kehittämään omaa tuotantoaan sekä tehokkaammaksi että ympäristöystävällisemmäksi.

EPD, Environmental Product Declaration

  • Vapaaehtoinen

  • Standardoitu ja luotettava tapa esittää rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksia

  • Elinkaarilaskennan pohjana pakolliset, että hiilijalanjälki kohteelle voidaan laskea


750 306 FF_banneri_40v_Rakennuslehti_980x400_v8
 
Päivitetty
31.3.2022