Turvallinen ratkaisu myös Joutsenmerkittyyn kohteeseen

Ympäristöystävällisyys, pitkä elinkaari sekä käytettyjen tuotteiden laatu ovat niitä, jotka tämän päivän rakentajaa, niin oman kotinsa rakentavaa kuin alan ammattilaistakin, kiinnostavat. Yksi tunnetuimmista laadun merkeistä on Joutsenmerkki, joka kertoo terveellisyydestä sekä turvallisuudesta. Valmistuvan rakennuskohteen on mahdollista saada Joutsenmerkki, kohteen kaikkien rakennusmateriaalien täyttäessä rakennustuoteryhmälle asetetut kriteerit.

750 trees-5899195_1920

Mitä Joutsenmerkki takaa?

Jotta rakennus voi saada Joutsenmerkin, edellyttää se useiden kriteereiden täyttämistä. Asetettujen kriteerien perimmäisenä tavoitteena on taata rakennus, joka on koko elinkaarensa ajan ympäristöystävällinen sekä turvallinen käyttäjilleen. Vaatimuksia ei ole ainoastaan valmiille lopputuotteelle, vaan niitä on annettu myös rakennusprosessille sekä rakentamisen laadulle ja sen hallinnalle.

Joutsenmerkityssä talossa hyväksyttyjä käyttää

Kun tuotteelle tehdään elinkaariarvio, kiinnitetään huomiota arvioitavan tuotteen raaka-aineisiin, tuotantoon sekä materiaalien käyttöön ja kierrätykseen. Eri materiaalien sekä tuotteiden välisiä ominaisuuksia on näin mahdollista vertailla elinkaariarvioinnin perusteella.

Suomalainen Joutsenmerkki on osa Nordic Swan Label -konseptia, joka toimii myös muissa Pohjoismaissa. Finnfoamin tuotteilla ei ole Joutsenmerkkiä, mutta Finnfoam, FF-PIR, FF-EPS sekä Tulppa -tuotteet ovat hyväksyttyjä Joutsenmerkityissä taloissa käytettäviksi tuotteiksi. Edellä mainitut tuotteet ovat löydettävissä Joutsenmerkin rakennustietokannasta.

Finnfoam, FF-PIR, FF-EPS ja Tulppa -tuotteiden ympäristöselosteet, EPD:t, auttavat tekemään elinkaariarviointia rakennuskohteissa. Kyseiset ympäristöselosteet on mahdollista löytää Finnfoamin sivuilta sekä Rakennustiedon RTS EPD tietokannasta.

Jos haluat lisää tietoa aiheesta, voit olla yhteydessä Finnfoamin tekniseen tukeen.
FF-tekninen tuki
Lisää tietoa Joutsenmerkistä


Katso lähin Finnfoam-jälleenmyyjäsi täältä

 
Päivitetty
24.1.2023