Miten ja millä hormit sekä tulisijat tulee paloeristää?

Paloturvallisuus on asia, johon ei sovi suhtautua kevyesti. Elävä tuli takassa ja kuumat savukaasut hormissa ovat aina omalta osaltaan riski, mikäli turvallisuudesta ei ole huolehdittu asianmukaisesti rakenteissa tai itse käytössä olevassa tuotteessa, vaikkapa hormissa ja takassa.

On tärkeää kiinnittää huomiota paloturvallisuuteen jo itse tulisijaa ja hormia valittaessa, mutta myös olla itse aktiivinen selvittämään, millaisia vaatimuksia paloturvallisuuden saavuttamisella on esimerkiksi välipohjan sekä yläpohjan suhteen – tai vaikka tulisijan takana olevaan palomuuriin

Paloturvallisuus on asia, johon ei sovi suhtautua kevyesti.Paloturvallisuus on asia, johon ei sovi suhtautua kevyesti.

Turvallisuus koostuu useista seikoista

Ensisijaisesti tulisijan hankkijan tulee olla tietoinen, jo ihan rakenteellisten lujuuksien vuoksi, mihin tulisijan voi sijoittaa, millaista tulisijaa on hankkimassa ja minkälaista hormia valittuun takkaan suositellaan. Anna kuitenkin ammattilaisen tarkistaa tuotteiden soveltuvuus sekä sijoittelu!

Selkeitä riskipaikkoja, joihin tulee kiinnittää huomiota ovat erilaiset läpivientikohdat sekä liitokset. Myös kohdassa, jossa tulisija sekä hormi yhdistyvät toisiinsa tulee olla tarkkana, että ne sopivat yhteen.
Tulisijasta lähtevät savukaasut säätelevät osaltaan, millainen hormi tulisi valita. Edessä voi nimittäin olla tilanne, jossa savukaasujen maksimilämpötilat ylittävät hormille sallitun lämpötilan. Kyseessä on selkeä paloturvallisuuden vaarantuminen. Myös tarvittavat suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin pitää huomioida. Ota siis paloturvallisuus puheeksi jo tulisijaa ja hormia suunnitellessasi ja hankkiessasi.

Mutta entä paloeristys?

Rakennustarvikkeissa on suoritettu jako europaloluokkiin sen perusteella, miten ne vaikuttavat niin palon syttymiseen, leviämiseen kuin myös savun tuottoon palotilanteessa. ISOVER on tuotekehityksessään ollut mukana edistämässä rakennusten henkilöturvallisuutta sekä rakenteiden paloturvallisuutta, ja näin olleen sekä pinnoittamattomat että lasikuituhuovalla pinnoitetut ISOVER-eristeet kuuluvatkin parhaisiin paloluokkiin A1 ja A2-s1, d0.
Materiaalina ISOVER-eristeissä on lasivilla, joka on itsessään palamaton lämmöneriste ilman ylimääräisiä lisättyjä palosuojakemikaaleja.

Lataa itsellesi ISOVERin palosuojaratkaisut hormeille -esite

Selkeitä riskipaikkoja, joihin tulee kiinnittää huomiota ovat erilaiset läpivientikohdat sekä liitokset.Selkeitä riskipaikkoja, joihin tulee kiinnittää huomiota ovat erilaiset läpivientikohdat sekä liitokset.

Tulisijojen palosuojauksen toteutus

Tulisijojen- ja hormien palosuojaustarkoitukseen soveltuu ISOVER ULTIMATE Takkalevy, joka on ohut sekä joustava takkalevy. ULTIMATE Takkalevy soveltuu korkeiden lämpötilojen kohteisiin, kuten tulisijoihin, uuneihin ja kattiloihin, joiden lämpötila nousee yli 350 °C.

Yleisin asennustapa levylle on sijoittaa se kahden muuratun seinämän väliin. Asennus tapahtuu useimmiten ilman mitään erityistä mekaanista kiinnitystä, mutta levy voidaan kiinnittää alustaansa käyttäen esimerkiksi saneerauslaastia. Takkamuurauksissa sekä muissa palosuojauskohteissa levy kiinnitetään paikoilleen esimerkiksi takan sydänmuuriin käyttäen saneerauslaastia.

Paloeristämisessä levystä leikataan määrämittainen pala ja asennetaan eristettävään kohteeseen. Huomioi, että levyjen saumat tulee olla tiiviisti kiinni toisissaan, eli mahdolliset laastipurseet ynnä muut vastaavat on poistettava saumoista. Mikäli eristettä on tarkoitus asentaa kaksi kerrosta, huolehdi myös riittävästä limityksestä.

Lisää teknisiä tietoja sekä asennusohje.

Tiilihormien palosuojaus

Rakenteellisiin suojaverhouksiin soveltuu ISOVER FireProtect-levy, jota voidaan käyttää tiili- ja harkkorakenteisien hormien paloeristykseen. Lisäksi levy soveltuu myös tulisijaeristyksiin.

ISOVER FireProtect suojaa myös tehokkaasti teräksestä valmistetut kantavat palkit sekä pilarit. Levyllä on korkea lämpötilankesto ja sen sulamislämpötila on yli 1 000 °C; DIN 4102. Päästöluokaltaan tämä rakennusmateriaali on M1.

Tiilihormin palosuojaus onnistuu käyttäen ISOVERin FireProtect-levyä.Tiilihormin palosuojaus onnistuu käyttäen ISOVERin FireProtect-levyä.

Levy itsessään on jäykkä kivivillalevy, joka koostuu epäorgaanisesta sekä kemiallisesti neutraalista materiaalista. Levy ei pidä sisällään korroosiota aiheuttavia ainesosia ja se on lisäksi lahoamaton sekä hajuton tuote. Levy on myös turvallinen ratkaisu siinä mielessä, että se ei tarjoa homesienille otollista kasvualustaa.

Levyä asennettaessa, levy leikataan määrämittaan ja asennetaan paikoilleen. Mikäli eristyskerroksia on useampia, tulee huomioida levyjen riittävä limitys.

Piipun eristys ISOVER FireProtect:

 • Kivivillalevy lämpöeristyksiin sekä paloeristyksiin
 • Suojaetäisyys palavista rakenteista 100 mm.
 • Eristys 20 mm + 2x50 mm, saumojen limitys ≥ 50 mm
 • Paloeristys ulottuu vähintään 100 mm muun yläpohjaeristeen yläpuolelle.


Tekniset tiedot sekä asennusohje


Teräksisten savuhormien palosuojaus (tulisijan teho <120 kW)

Kun eristetään metallista savuhormia, tulee ottaa huomioon läpivientirakenteen oikeanlainen tuulettuminen.

Eristämisessä tulee käyttää eristettä joka täyttää vaatimukset:

 • Paloluokka A1
 • Sulamispiste yli 1 000 °C
 • Korkein käyttölämpötila MST vähintään 600 °C ja
 • Lämmönjohtavuus keskilämpötilassa 600 °C alle 0,190 W/mK.

ISOVERin U TECH Wired Mat on valmistettu epäorgaanisesta sekä kemiallisesti neutraalista materiaalista. Tuote ei sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. Eriste on lahoamaton, hajuton eikä tarjoa kasvualustaa homesienille.
Kun eristetään metallista savuhormia, tulee ottaa huomioon läpivientirakenteen oikeanlainen tuulettuminen.Kun eristetään metallista savuhormia, tulee ottaa huomioon läpivientirakenteen oikeanlainen tuulettuminen.

Piipun eristämiseen ISOVERin verkkomatto U TECH MT Wired Mat 6.0

 • Eristys sisäkuoren ympärillä vähintään 2x50 mm, saumojen limitys ≥ 50 mm.
 • Hormin eristys päällystetään min. 0.5 mm paksuisella metallilevyllä.
 • Eristys palavista rakenneosista läpimenokohdalla. FireProtect paksuus 2x100 mm, leveys 200 mm. Ympärillä Gyproc-kipsilevy.


Jos tulisijan teho on alle 120 kW, soveltuu teräksisen piipun eristämiseen ISOVERin verkkomatto U TECH MT Wired Mat 6.0; vaihtoehtoisesti voidaan käyttää tuotetta ISOVER TECH Wired Mat MT 5.0.
Eristyksellä on tarkoitus aikaansaada suojaeristys liiallista pintalämpötilaa vastaan sekä eristää palavat rakenneosat asianmukaisesti läpimenokohdissa.

Tekniset tiedot sekä asennusohje

 
Päivitetty
3.12.2021