Varmista oikea tieto öljylämmityksen vaihdon yhteydessä
Liikkeellä jopa väärennettyjä avustuspäätöksiä

ELY-keskukset tiedottavat lämmityksenvaihtobuumin synnyttäneen ikäviä lieveilmiöitä. Avustuksen hakijoiden keskuudessa on kohdattu virheellistä tietoa ja jopa huijauksia. Luotettavaa tietoa öljylämmityksen vaihtamisesta kannattaa hakea ennen avustuksen hakemista.

Öljynlämmityksen vaihtamisella on ollut yhä kasvavaa suosiota. ELY-keskuksen tiedotteen mukaan pientalojen omistajista on hakenut avustuksia lähes 18000, joista päälle 9300 on saanut päätöksen. Avustuksella haetaan positiivisia työllisyys- ja ilmastovaikutuksia.Öljynlämmityksen vaihtamisella on ollut yhä kasvavaa suosiota. ELY-keskuksen tiedotteen mukaan pientalojen omistajista on hakenut avustuksia lähes 18000, joista päälle 9300 on saanut päätöksen. Avustuksella haetaan positiivisia työllisyys- ja ilmastovaikutuksia.

Avustusväärennöksiä tullut ilmi

Ikäviltä lieveilmiöiltä ei olla kuitenkaan vältytty, vaan on tullut ilmi tapauksia, joissa muun muassa lämmitysalan urakoitsija on toimittanut öljylämmityksen vaihtoa suunnittelevalle asiakkaalle virheellistä tietoa avustuksen ehdoista. Pahimmillaan öljylämmityksen vaihtaja on jopa saanut urakoitsijalta ELY-keskuksen päätöstä muistuttavan viestin avustuksen myöntämisestä.
 

”Alan toimijat ovat lähtökohtaisesti luotettavia. Koemme kuitenkin tärkeäksi varoittaa öljylämmityksen vaihtajia ja kehottaa heitä huolellisuuteen. Jos asiakas luottaa urakoitsijan tarjoamiin virheellisiin dokumentteihin tai suullisiin tietoihin, vaarana on, että remontti ei täytäkään avustuksen ehtoja ja avustus jää saamatta”

Vesa-Pekka Heikkilä, ryhmäpäällikkö, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuks

ELY-keskukset muistuttavat tiedotteessaan, että avustuspäätöstietoja ei toimiteta urakoitsijalle, vaan päätös lähetetään aina suoraan kiinteistön omistajalle joko postilla tai sähköpostilla.
 

Urakoitsijoilta väärää tietoa avustuksen perusteista

Öljylämmityksen vaihtajat ovat raportoineet saaneensa urakoitsijoilta väärää tietoa avustuksen myöntämisperusteista ja muista ehdoista. Virheellistä tietoa liikkuu esimerkiksi vaatimuksesta poistaa öljysäiliö.

– Pelkkä säiliön puhdistaminen ei riitä, vaan avustuksen saamiseksi säiliö pitää pääsääntöisesti poistaa. Öljysäiliön voi jättää paikoilleen ainoastaan, jos ympäristösuojeluviranomainen on myöntänyt luvan poiketa poistamisvelvollisuudesta tai jos rakennuksen sisällä olevan öljysäiliön poistaminen ei ole mahdollista rakennuksen kantavia rakenteita purkamatta”, Heikkilä selvittää.
 

Avustusasioissa luotettava tiedonlähde on ELY-keskus

Jos avustuksen hakija epäilee joutuneensa lämmitysremontin yhteydessä rikoksen kohteeksi, hänen kannattaa kääntyä suoraan poliisin puoleen.

Luotettavaa tietoa avustuksen ehdoista ja hakemisesta sekä ajantasainen tieto hakijamäärästä löytyy ELY-keskuksen verkkosivuilta. Maksatushakemusten ohjeet ja ajantasainen käsittelyaika löytyvät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.

Teknistä neuvontaa öljylämmityksen vaihtamiseen tarjoaa Motivan energianeuvonta sekä öljylämmityksen vaihtajille suunnatut Motivan verkkosivut.

Avustuksen tarkat myöntämisperusteet ja ehdot löytyvät ELY-keskuksen verkkosivuilta (katso linkkilista artikkelin lopusta). Verkkoon on koottu myös asiakkaiden esittämiä usein kysyttyjä kysymyksiä.

Jos hakemuksen tiedot tai liitteet ovat puutteellisia, ELY-keskus toimittaa hakijalle täydennyspyynnön sähköisen asiointipalvelun kautta, sähköpostilla tai kirjeellä. Näihin täydennyspyyntöihin tulee vastata määräajassa.

 
Päivitetty
1.12.2021