Unelmia ei voi suunnitella, mutta niiden toteuttamisen voi

Arkkitehti on rakennushankkeen onnistumisen tärkeä tukipilari. Laadukasta arkkitehtuuria arvostavat myös naapurusto ja rakennusvalvonnan viranomaiset.

  

Arkkitehti luo tilakokonaisuuden

Uutta rakennettaessa arkkitehti kutsutaan apuun tilasuunnittelun ammattiosaajana. Arkkitehti määrittelee arkkitehtonisen ja tilallisen ratkaisun periaatteet.

Arkkitehtisuunnittelu on kokonaisvaltainen suunnitteluala, joka kattaa tilaratkaisujen ja muotokielen määrittelyn, arkkitehtonisen pääteeman ja tilan perusluonteen löytämisen. Tilakokonaisuuden ja huonetilojen suunnitteluvaihe voi jatkua sisustuselementtien ja kiintokalusteiden detaljitasoiseen suunnitteluun.

  

Arkkitehti Tero Seppänen Doventus Oy:stä kertoo pyrkivänsä elämyksellisen tilan luomiseen unohtamatta tilan yleispätevää käyttöä ja muunneltavuutta.

– Kun arkkitehdin luoma tilakokonaisuus on riittävän vahva ja omintakeinen, voidaan muutokset ja sisustuksen uudet elementit toteuttaa elegantisti. Tilan perusolemus säilyttää elinvoimansa ja ilmaisunsa, ja myös erilaisille sisustusratkaisuille jää tilaa.
 

Tilan olemus alkaa hahmottua luonnosten kautta asiakkaiden toiveita kuuntelemalla. Arkkitehdin on oltava hyvä kuuntelija.

Arkkitehdilla on merkittävä rooli rakennushankkeen onnistumisen yhtenä tukipilarina. Arkkitehdin on hallittava laajoja osaamisalueita, sillä rakenteiden ja järjestelmien ymmärtäminen sekä talotekniikan nykyvaatimusten hallitseminen kuuluvat tilasuunnitteluun erottamattomasti. Arkkitehtonisesti onnistuneessa tilassa korostuu ”rakenteen voima”.

– Kokenut arkkitehti ymmärtää yhdistetyssä pääsuunnittelijan roolissaan, mitä tapahtuu pinnan alla. Hyvin toisiinsa yhteensopivat suunnitteluratkaisut ovat useimmiten myös kustannustehokkaita, jolloin rakennusbudjetti pysyy paremmin hallinnassa, Tero Seppänen toteaa.

  

Pientalo, jolla on luonteva yhteys ympäristöön

Arkkitehti luonnostelee yksilöllisen pientalon sekä rakennuttajan toiveiden että tontin ja lähiympäristön lähtökohdista. Pientalo on aina kontekstissa ympäristöönsä ja paikan henkeen.

Asiakkaan yksityiskohtaisten tilatoiveiden lisäksi pihapiirin luonnonarvojen oivaltava läsnäolo ja rakennuspaikan mikroilmaston optimointi tuovat elementtejä suunnitteluun.

Onnistuneessa pientalokohteessa rakennuksen tyyli ja persoonalliset ratkaisut limittyvät luontevasti osaksi yhteistä ympäristöä. Laadukasta arkkitehtonista ratkaisua arvostavat myös naapurusto ja rakennusvalvonnan viranomaiset.

  

Hyvin suunniteltu talo muuntuu elämäntilanteen mukaan

Sisätilojen suunnittelussa on tärkeää määritellä suurten linjojen lisäksi oleellisimmat yksityiskohdat, jotta loppuratkaisu on mahdollisimman toimiva ja asiakkaalle luonteva. Laadukkaassa suunnittelussa käytännöllisyys ja ergonomia kulkevat käsi kädessä.
 

Toiminnallisen ja aikaa kestävän asuntoarkkitehtuuriin lähtökohtana on aina tilojen perusmitoitus sekä huoneiden ja tilasarjojen muoto.

Myös liikuntarajoitteisten vaatimukset otetaan huomioon pientalosuunnittelussa. Alakerta on nykynormien mukaan niin sanottu selviytymiskerros, jossa on pyörätuolille tarkoitetut minimimitat tietyissä tiloissa.

– Luonnollisesti rinnetonteilla voidaan soveltaa määräyksiä, mutta aina kannattaa pyrkiä esteettömiin ratkaisuihin. Kaikki me tulemme vanhoiksi, ja hyvin iäkkäänäkin on mukava asua toimivassa ja itselle suunnitellussa talossa. Toimiva ja muuntojoustava pientalo on hyvä teko myös yhteiskuntaamme kohtaan. Kun luodaan yhdessä suunnitelmia ja rakennetaan, katse kannattaa suunnata heti alussa kauas horisonttiin, Seppänen painottaa.

  

Asiakkaiden kiitos on paras palkkio arkkitehdille

Tero Seppänen pitää vaativien asiakkaiden tyytyväisyyttä parhaana palkintona, jonka arkkitehti voi työstään saada. Rakennusprojektinsa onnistuneesti läpivieneiden suosituksia kannattaa myös kuunnella, kun on etsimässä omaan suunnitteilla olevaan taloprojektiinsa sopivinta arkkitehtia.

Uniikin kivitalon Espooseen rakennuttanut asiakaspariskunta, Lotta ja Mikko Merisaari kuvailevat yhteistyötään Doventus Oy:n kanssa näin:

– Lopputulos on arjessa toimiva, arkkitehtonisesti hillityn ylevä ja toteutuskustannuksiltaan hyvin optimoitu oma kivitalo rinnetontilla. Neliökohtaiset loppukustannuksemme jäivät selkeästi valmiita kohteita matalammiksi. Doventus Oy:lle antamamme ”mahdoton” tehtävä onnistui erinomaisesti. Unelmia ei voi suunnitella, mutta niiden toteuttamisen voi.

Voit lukea lisää Merisaarten talounelman toteuttamisesta täällä.

  

Etsitkö arkkitehtiä omaan rakennusprojektiisi? Jätä Doventus Oy:lle yhteydenottopyyntö!

”Hyvä arkkitehtuuri syntyy kauneuden, toiminnallisuuden ja lujuuden leikkauspisteessä”

Doventus Oy on monialainen arkkitehti- ja insinööritoimisto, joka on luotettavasti jo vuodesta 2003 asti tarjonnut suunnittelu-, projektinjohto- ja valvontapalveluja vaativille asiakkaille.

Doventus vie alaa rohkeasti eteenpäin asiakkaita kuunnellen, uutta kehittäen ja laatua tuottaen. Kaiken toiminnan ydin on tyytyväinen asiakas.

− Onnistumme, kun asiakkaamme onnistuu, toimitusjohtaja Tero Seppänen kiteyttää.


  
 
Julkaistu
30.10.2021