Kun putkiremontti pohdituttaa -
asiantuntijat vastaavat kysymyksiin linjasaneeraukseen liittyen

Kun putkiremontti on tulossa ajankohtaiseksi herää taloyhtiössä usein enemmän kysymyksiä kuin suoria vastauksia: Minkä ikäisessä taloyhtiössä yleensä putkiremontti tulee ajankohtaiseksi? Onko aina lähdettävä evakkoon putkiremontin tieltä? Miten putkiremontin ajankohta määräytyy? Perinteinen remontti vai sukitus?
Ohessa putkiremontti-aiheisia, asiantuntijoille esitettyjä, kysymyksiä vastauksineen. Artikkelin lopusta löydät myös linkin itse aiheesta kertovaan webinaaritallenteeseen.

Asiantuntijoina kysymyksiin vastaamassa: Perttu Havulehto, Uponor Suomi Oy; Antti Salakka VertoNordic Oy; Marinka Hollming-Pietarinen, Electrolux Oy sekä Kati Lappalainen, Keittiömaailma Novart Oy

Putkiremontin toteuttamista ei tarvitse odottaa niin pitkään, että tilanne näyttää tältä.Putkiremontin toteuttamista ei tarvitse odottaa niin pitkään, että tilanne näyttää tältä.

Esitettyihin kysymyksiin vastasivat:

Kati Lappalainen Keittiömaailma, NovartKati Lappalainen Keittiömaailma, Novart
Marinka Hollming-Pietarinen Electrolux OyMarinka Hollming-Pietarinen Electrolux Oy
Antti Salakka VertoNordic OyAntti Salakka VertoNordic Oy
Perttu Havulehto Uponor Suomi OyPerttu Havulehto Uponor Suomi Oy

Milloin on putkiremontin aika?

Miten määritellä oikea putkiremontin ajankohta: Tilastollisesti, satunnainen putken poikkileikkaus, vai ajankohta, jolloin putkivuotoja on ollut jo "liikaa"?


Uponorin asiantuntija Perttu Havulehto vastaa:
Putkiremontin oikea ajankohta tulee aina selvittää kiinteistön kuntotutkimuksella, jolloin selviää mitä kiinteistön osa-alueita tulee sanerata ja millä aikataululla. Jos remonttiin ryhdytään vasta vuotojen ilmaannuttua, joudutaan saneeraus tekemään nopeutetulla aikataululla, mikä väistämättä lisää kustannuksia. Putkimontin kustannusten lisäksi tulevat maksettavaksi ennen korjausta sattuneiden vahinkojen aiheuttamat kulut.

Kiinteistön rv 1982. Putkiremontin arvioitu ajankohta vuonna 2023, pitäisikö ajankohtaa vielä muuttaa?

Uponorin asiantuntija Perttu Havulehto vastaa:
Putkiremontin oikea ajankohta tulee aina selvittää kiinteistön kuntotutkimuksella, jolloin selviää mitä kiinteistön osa-alueita tulee sanerata ja millä aikataululla. Tämän ikäisessä kiinteistössä putkien kunnon kartoittaminen on jo ajankohtaista.

Putkiremontin oikea ajankohta tulee aina selvittää kiinteistön kuntotutkimuksella. Samalla selviää myös aikataulu muille saneerauksille.Putkiremontin oikea ajankohta tulee aina selvittää kiinteistön kuntotutkimuksella. Samalla selviää myös aikataulu muille saneerauksille.

Miten käyttövesiputkiremontti kerrostalossa toteutetaan?
Jos kesto ja haitta on lähes yhtä suuri kuin viemäriremontissa, miksi kustannus on paljon alhaisempi?


Uponorin asiantuntija Perttu Havulehto vastaa:

Käyttövesiputket saneerataan vaihtamalla uudet putket vanhojen tilalle. Uuden nousuputket voidaan sijoittaa samaan paikkaan kuin vanhat, uuteen sijaintiin asunnon sisällä tai porraskäytävään. Pelkkien käyttövesiputkien saneerauksessa on muun muassa purkutyötä vähemmän kuin viemärisaneerauksessa, joten se vaikuttaa kustannuksiin. Tosin viemäreitä voidaan joissain tapauksissa myös sukittaa, mikä on operaationa myös erilainen perinteiseen putkiremonttiin verrattuna.

Kuinka kauan 70-luvulla rakennetun talon muoviputket yleensä kestävät?

Uponorin asiantuntija Perttu Havulehto vastaa:
Putkien käyttöikä vaihtelee suuresti ja tapauskohtaisesti. Yleisenä arviona voidaan sanoa, että putkien elinkaari on 30-50 vuotta, mutta vallitsevat olosuhteet voivat aiheuttaa tähän enemmänkin vaihtelua.

3:n talon rivitaloyhtiö on toiminut vuodesta 1976. Onko putkien kuntotarkastus jo ajankohtainen?

Uponorin asiantuntija Perttu Havulehto vastaa:
On ajankohtainen.

Missä tapauksessa on lähdettävä " evakkoon" ja onko lähdettävä?

Uponorin asiantuntija Perttu Havulehto vastaa:
Riippuu remontin laajuudesta. Tyypillisessä kerrostalon putkiremontissa uusitaan käyttövesi- ja viemäriputket, kylpyhuoneet ja sähköt. Näin ollen asunnoissa ei remontin aikana ole vettä, viemäriä, sähköä tai peseytymismahdollisuuksia. Lisäksi kiinteistö ja tontti ovat rakennustyömaata, joten niissä liikkumiseen tulee esimerkiksi turvallisuusnäkökulmista rajoitteita. Näin ollen väistömajoitukseen siirtyminen on usein suotavaa.

Verton asiantuntija Antti Salakka vastaa:
Tämä koskee yleensä tilannetta jossa remontin aikana ei normaaliin asumiseen huoneistossa ole mahdollisuutta. Esimerkiksi vesi on katkaistu, viemärit poissa käytöstä ja usein sähköihinkin tehdään muutoksia joten sähköjenkään osalta tilanne ei ole normaali. Lisäksi tulevat erilaiset työmaan turvallisuudesta johtuvat näkökulmat joiden vuoksi asuminen remontin aikana asunnossa saattaa olla mahdotonta.

Väistömajoitukseen siirtyminen on usein suotavaa.Väistömajoitukseen siirtyminen on usein suotavaa.

Asumiselle aiheutuvaa haittaa pystytään kuitenkin minimoimaan hyvällä suunnittelulla jolla häiriö aika saadaan mahdollisimman lyhyeksi. Vesimittareihin liittyvät muutostyöt ovat yleensä toteutukseltaan nopeita joten pelkästään näiden laitteiden osalta ei evakkoon lähtö ole tarpeen.

Kuinka suuri on asumishaitta, kun ainoastaan vesijohdot/käyttövedet uusitaan?

Uponorin asiantuntija Perttu Havulehto vastaa:
Riippuu toteutustavasta, mutta yleisesti voidaan todeta, että asumishaitta on pienempi kuin laajemmassa putkiremontissa, jossa saneerataan myös viemärit, kylpyhuoneet ynnä muut. Nämäkin tulee tietysti tarpeen mukaan saneerata jossain vaiheessa, ja siksi onkin tärkeää kartoittaa kokonaissaneeraustarve, ja tehdä tarvittavat saneeraukset oikea-aikaisesti.

Linjasaneerauksen vaihtoehdoista sekä materiaaleista

Kuinka vähentää turhia odotusaikoja taloyhtiön putkiremontin aikana?
Onko kannattavaa tehdä joitain osioita, esimerkiksi galvanoitujen putkien vaihto, jo ennen putkiremonttia?


Uponorin asiantuntija Perttu Havulehto vastaa:

Riippuu paljon saneerauksen laajuudesta, mutta esimerkiksi talotekniikkaelementtejä ja esivalmistusta hyödyntämällä voidaan nopeuttaa putkiremontin läpimenoaikaa.

Verton asiantuntija Antti Salakka vastaa:
Odotusaikaan pystytään parhaiten vaikuttamaan hyvällä suunnittelulla, jossa riittävällä tarkkuudella aikataulutetaan hankkeen eteneminen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan esivalmistettuja kokonaisuuksia. Tämän lisäksi ikäviä viivästyksiä voidaan hallita ajoittamalla ostot siten, että toimituksille varataan riittävästi aikaa, jotta pienet viiveet esimerkiksi komponenttitoimituksissa eivät viivästytä hankeen etenemistä.

Hyvällä suunnittelulla sekä aikataulutuksella putkiremontti saadaan hoidetuksi nopeasti.Hyvällä suunnittelulla sekä aikataulutuksella putkiremontti saadaan hoidetuksi nopeasti.

Meneekö tehty työ hukkaan, jos viemäreitä ja kylpyhuoneita uusitaan?
Käyttövedet on jo aikaisemmin huolehdittu kuntoon.


Uponorin asiantuntija Perttu Havulehto vastaa:

Riippuu paljon käyttövesiremontin toteutustavasta ja tulevien korjausten laajuudesta. Viemärit jä märkätilat tulevat jossain vaiheessa saneerattavaksi, mutta ei käyttövesiremontti hukkaan mene. Joiltain osin voidaan joutua tekemään putkituksia uudestaan.

Onko sukitus oikea valinta perinteisen putkiremontin sijaan?
Mitkä asiat puoltavat sukitusta? Onko kyseessä kuinka pitkäaikainen ratkaisu?


Uponorin asiantuntija Perttu Havulehto vastaa:

Nämä kaksi eivät ole keskenään suoraan vertailukelpoisia, koska perinteisessa putkiremontissa tehdään paljon muutakin kuin saneerataan viemäriputket. Sukitus voi olla hyvä tapa viemärin saneeraukseen, varsinkin jos taloyhtiön märkätiloista on valtaosa saneerattu jo valmiiksi.

Miten rivitaloissa on putkiremontin tarvetta?
Entä jos käytössä ovat "muoviputket"?


Uponorin asiantuntija Perttu Havulehto vastaa:
Rivitaloissa tulee putkiremontin tarve ihan samaan tapaan kuin kerrostaloissakin. Toteutus on siinä mielessä yksinkertaisempi, että rivitaloissa ei tarvitse uusia käyttövesinousuja, jotka kerrostaloissa ovat iso osa putkistoa. Myös muoviputket tulevat aikanaan elinkaarensa päähän, joten kuntotutkimuksen avulla saa tietoa niidenkin saneeraustarpeesta.

Onnistuuko sukitus, samalla tietenkin myös sähkö- ja kaapelinousut. Pj puoltaa perinteistä ?
Taloyhtiö 1982, 4 h, K + S, erillinen WC. Kph ja K vesikalusteet samassa linjassa, WC eri.


Uponorin asiantuntija Perttu Havulehto vastaa:

Saneerauksen laajuus ja toteutustapa määräytyvät kiinteistön saneeraustarpeen mukaan. Eri menetelmillä voidaan vastata erilaisiin tarpeisiin ja kullekin kiinteistölle löytyy se oikea toteutustapa ja laajuus. Putkiremontin valmistelu kannattaa aloittaa kuntotutkimuksen ja hankesuunnitelman teolla, jolloin saadaan vastaukset tämän tyyppisiin kysymyksiin.

Voidaanko vanhat putket jättää rakenteisiin ja tehdä uudet pintavetoina?
Sukitusvaihtoehdon toimivuus viemärilinjoissa, vesiputkissa?


Uponorin asiantuntija Perttu Havulehto vastaa:

Vanhat putket voidaan usein jättää rakenteisiin ja tehdä uudet eri paikkaan esimerkiksi talotekniikkaelementeillä. Sukitus liittyy nimenomaan viemäriputkien saneeraukseen. Käyttövesiputkien saneraukseen on olemassa pinnoitusmenetelmiä, mutta niitä on toistaiseksi käytetty Suomessa verrattaen vähän.

Putkiin voi vuosien saatossa alkaa kerääntyä ylimääräistä "sakkaa".Putkiin voi vuosien saatossa alkaa kerääntyä ylimääräistä "sakkaa".

Minkälaisia vaihtoehtoja on putkiston materiaaliksi?

Uponorin asiantuntija Perttu Havulehto vastaa:
Viemäriputkien materiaali on tänä päivänä pääsääntöisesti muovi. Käyttövesiputkien puolella on enemmän vaihtoehtoja, mutta yleisimmät ovat muovi, kupari ja erilaiset komposiitit.

Putkiremontin kustannuksista sekä remonttien yhdistämisestä

Onko putkiremontin neliöhinta halvempi korkeammassa yhden rapun kerrostalossa kuin matalammassa, mutta useamman rapun talossa?
Jos, onko ero merkittävä? Kuka olisi paras asiantuntija selvittämään vaihtoehdon valintaa kyseessä olevaan taloon?


Uponorin asiantuntija Perttu Havulehto vastaa:

Putkiremonttihankkeeseen kannattaa jo alkuvaiheessa palkata projektipäällikkö, jonka tehtävä on auttaa hallitusta tekemään oikeita selvityksiä ja päätöksiä hankkeen edetessä. Tekemällä oikeita valintoja hankkeen aikana, säästetään helposti projektipäällikön mukanaan tuoma kustannus.

Tuleeko keittiö- ja kylpyhuoneremontti halvemmaksi putkiremontin yhteydessä?

Novartin ja Electroluxin asiantuntijat Kati Lappalainen ja Marinka Hollming-Pietarinen vastaavat:
Putkiremontissa keittiökalusteet on usein joka tapauksessa purettava ja asentaminen takaisin maksaa. Siksi yhtäaikaisesti toteutettu keittiöremontti säästää sekä kaksilta remonttipölyiltä että lisä kustannuksilta. Keittiökalusteiden vaihtamisen yhteydessä on myös erinomainen mahdollisuus päivittää keittiön varustetaso nykyaikaiseksi ja parantaa keittiön toiminnallisuutta, myös nykyaikaisten kodinkoneiden avulla. Hyvin suunniteltu ja toteutettu keittiöremontti nostaa paitsi asumismukavuutta myös asunnon arvoa.

Putkiremonttiin kannattaa yhdistää myös keittiö- ja kylpyhuoneremontti.Putkiremonttiin kannattaa yhdistää myös keittiö- ja kylpyhuoneremontti.

Miksi putkiremontin yhteydessä tehtävä keittiö- ja/tai kylppäriremontti on usein KALLIIMPi kuin erikseen tehty?

Novartin ja Electroluxin asiantuntijat Kati Lappalainen ja Marinka Hollming-Pietarinen vastaavat:
Näin ei ole, vaan putkiremontin yhteydessä toteutettu keittiöremontti tulee usein edullisemmaksi kuin erillisenä toteutettu. Säästöä syntyy jo asennuskustannuksissa, sillä puretut kalusteet on joka tapauksessa asennettava uudelleen; mikäli remontin tekee myöhemmin erillisenä, tulevat asennuskustannukset ns. tuplana.

Suosittelisivatko esiintyjät muita remontteja tehtäväksi samaan aikaan, mitkä remontit olisivat osuvimmat?

Verton asiantuntija Antti Salakka vastaa:

Yleisesti voidaan todeta että yhdistämällä hankkeita samaan kokonaisuuteen saadaan säästöä kokonaiskustannuksissa sekä lyhennettyä projektien läpivientiaikaa. Lisäksi samalla varmistutaan useiden järjestelmien toiminnasta ja ajanmukaistamisesta, joten rakennuksen käytettävyys, viihtyisyys sekä arvo nousevat enemmän kuin tekemällä yksittäisiä korjauksia ja saneerauksia erillisinä.

Onko kyseessä olevan asian suhteen ensi vuonna minkälainen suhde kysynnän ja tarjonnan välillä?

Verton asiantuntija Antti salakka vastaa:
Vuonna 2021 toimintaa on hankaloittanut globaalit haasteet logistiikassa, jotka ovat nostaneet muun muassa kuljetuskustannuksia ja viivästyttäneet toimituksia. Tilanne rakentamisessa kuitenkin normalisoituu tulevaisuudessa, joten saatavuuden ennakoidaan palaavan koronaa edeltävälle tasolle vuoden 2022 aikana. Yleinen kustannusten nousu nostaa myös rakentamisen kustannuksia, mutta huomattavasti 2021 vuoden erikoistilanteesta johtunutta kustannustason nousua vähemmän.

Tutustu myös Putkiremontti-webinaariimme kokonaisuudessaan

Voit katsoa Putkiremonttiwebinaarimme myös jälkikäteen oheisen linkin kautta.

Webinaariin


750 Webinaari_22_9_2021_1920x1080
 
Päivitetty
1.11.2021