Kiinteistön omistaja! Olet vastuussa hulevedestä ja sen hallinnasta

Hulevesi on taatusti tuttu sanana, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Erityisesti syksy ja sen mukanaan tuomat sateet aiheuttavat vesien kertymistä pihoille ja piha-alueille, varsinkin jos pihat ovat asfaltoituja tai muuten pinnoitettu materiaalilla, joka ei läpäise vettä. Ilmiö korostuu myös keväisin sulamisvesien aikaan. Myös rakennusten perustusten kuivatusvedet luetaan hulevesiin, vaikka ne eivät suoraan hulevettä olekaan.

Miten ylimääräisestä vedestä sitten päästään eroon?

Erityisesti syksy ja sen mukanaan tuomat sateet aiheuttavat vesien kertymistä pihoille ja piha-alueille.Erityisesti syksy ja sen mukanaan tuomat sateet aiheuttavat vesien kertymistä pihoille ja piha-alueille.

Hulevesien johdatus

Hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. Oikea osoite hulevedelle ovat erilliset hulevesiviemärit sekä avo-ojat, joista vesi päätyy lopulta mereen tai vesistöön.

Hulevesi saattaa sisältää esimerkiksi kaupunkien kaduilta kertyvää likaa kuten tiesuolaa tai raskasmetalleja. Hulevesien poisjohtamiseen kannattaa perehtyä sekä laatia asianmukaiset suunnitelmat, jotta kokonaisuus tulisi hallintaan.

Huomaathan että et saa ohjata hulevesiä omalta pihaltasi naapurisi ongelmaksi.

Ohjeita sekä apua suunnitteluun sekä toteutukseen saat oman kaupunkisi/kuntasi rakennusvalvonnasta.

Hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin.Hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin.

Vähennä huleveden määrää

Syntyvän huleveden määrään pystyy vaikuttamaan omien valintojensa avulla. Päällystämättä jätetyt, soralla olevat pihat imevät sadeveden itseensä.

Myös viherkatot ovat yksi keino hillitä lainehtivaa pihaa hidastamalla veden tuloa katolta.

On kaikissa tapauksessa kiinteistön omistajan vastuu miettiä, mikä on paras tapa huolehtia hulevesien poisto niin, että vedet eivät kulkeudu omalta tontilta muiden riesaksi.

Muista:

  • Sinulla on velvollisuus huolehtia imeytymättömille pinnoille kertyvästä vedestä.
  • Ensisijaisesti hulevedet on syytä pyrkiä imeyttämään oman tontin maaperään ennen sen johtamista hulevesijärjestelmään tai -viemäriin.
  • Suunnittele yhdessä asiantuntijan kanssa hallittu hulevesien poisto.
  • Älä ohjaa hulevettä muiden ongelmaksi.

Lähteet:
https://www.vesi.fi
https://www.hsy.fi
https://www.kak-laki.fi

 
Päivitetty
28.10.2021