Kannattaako lämmitysremonttiin hakea ELY-keskuksen tukea vai kotitalousvähennystä?

Kun omakotitalon öljylämmityksestä ollaan luopumassa, lämmitysremonttiin on tarjolla kaksi vaihtoehtoista tukea. Kumpi tukimuoto kannattaa valita, jotta hyöty olisi mahdollisimman suuri?

Lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä on huolehdittava myös vanhan öljysäiliön poistosta.Lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä on huolehdittava myös vanhan öljysäiliön poistosta.

Omakotiasuja voi hyödyntää remonttiin valtion tukea, kun öljylämmityksestä siirrytään esimerkiksi maalämpöön tai ilma-vesilämmitykseen. Käytännössä vaihtoehtoja on kaksi: joko ELY-keskuksen energia-avustus tai kotitalousvähennys. Molemmilla tukimuodoilla on omat etunsa ja ehtonsa, joiden perusteella hyötyjen vertailua kannattaa tehdä.

ELY-keskuksen avustus

ELY-keskuksen tuki on 4 000 euroa riippumatta projektin kustannuksista, kun siirrytään joko maalämpöön tai ilma-vesilämpöön (tai kaukolämpöön). Hakemuksesta pitää käydä ilmi uuden lämmitysjärjestelmän tyyppi ja hankkeen kustannusarvio, joten tuleva lämmitysmuoto on oltava päätettynä hakemusta tehdessä. Lämpöpumpun valintaan, mitoitukseen ja kustannusarvion tekemiseen saat asiantuntevaa apua esimerkiksi lähimmältä NIBEn lämpöpumppujen jälleenmyyjältäsi.

Tukihakemus kannattaa jättää ELY-keskukselle jo ennen projektin alkamista. ELYn tuelle on paljon hakijoita, joten päätöstä on varauduttava odottamaan useita kuukausia. Tällä hetkellä käsittelyaika on noin 9 kuukautta. Jos tuen saamisesta haluaa olla varma, remontin voi aloittaa vasta sen jälkeen, kun myönteinen päätös on tullut.

Avustusta myönnetään niin pitkään kuin määrärahaa riittää. Syyskuun 2021 loppuun mennessä oli jätetty 16 470 tukihakemusta ja tehty 7 227 myönteistä päätöstä.

Lue myös: Öljyllä lämmittäminen alkoi tuntua liian riskialttiilta

Sipoolaisen omakotitalon öljylämmitys vaihdettiin ilma-vesilämpöpumppuun viime kesänä sen jälkeen, kun ELY-keskukselle jätettyyn tukihakemukseen oli tullut myönteinen päätös. Uuden lämmitysjärjestelmän arvioidaan tuovan säästöä 128-neliöisen talon lämmityskuluihin vähintään 1 500 euroa vuodessa.Sipoolaisen omakotitalon öljylämmitys vaihdettiin ilma-vesilämpöpumppuun viime kesänä sen jälkeen, kun ELY-keskukselle jätettyyn tukihakemukseen oli tullut myönteinen päätös. Uuden lämmitysjärjestelmän arvioidaan tuovan säästöä 128-neliöisen talon lämmityskuluihin vähintään 1 500 euroa vuodessa.

Kotitalousvähennys

Tänä vuonna kotitalousvähennystä saa 2 250 euroa henkilöltä, mutta korotettua kotitalousvähennystä öljystä luopumiseen on esitetty vuosille 2022–2027. Vähennys olisi tällöin maksimissaan 3 500 euroa, mutta yhdessä puolison kanssa haettuna jopa 7 000 euroa. Korotettu kotitalousvähennys koskee vain työn osuutta ja voi kattaa siitä korkeintaan 60 prosenttia.

Mikäli korotettu kotitalousvähennyskokeilu astuu voimaan, pariskunta voi saada öljystä luopumiseen huomattavasti enemmän kotitalousvähennystä kuin ELY-keskuksen tukea. Sen sijaan yksin asuvalle ELY-keskuksen tuki on enemmän säästöä tuova vaihtoehto, kun öljystä siirrytään maalämpöön, ilma-vesilämpöön tai kaukolämpöön.

Koska kotitalousvähennys koskee vain työstä aiheutuvia kustannuksia, se sopii paljon työtä vaativiin kohteisiin. Purku- ja asennustyön lisäksi maalämmön energiakaivon poraamisen tai maapiirin upottamisen työkustannukset voidaan huomioida kotitalousvähennyksessä.

Lue myös: Öljylle löytyi mainio korvaaja – lämpöä vaivattomasti omasta pellosta

Lämmitysremontti tuo säästöä

Lämmitysremontti on kannattava sijoitus, sillä se maksaa itsensä nopeasti takaisin pienentyneinä lämmityskuluina. ELY-keskuksen tuella tai kotitalousvähennyksellä on mahdollisuus kattaa merkittävä osuus remontin kuluista, ja tarvittaessa investointia voi rahoittaa kätevästi NIBEn tarjoamalla rahoituksella.

Katso laskurista, paljonko sinun kodissasi voidaan säästää lämpöpumpulla >>>

 
Julkaistu
25.10.2021