Miksi suodattimen laadulla on väliä?

Nykypäivän suurin ympäristöterveysongelma ovat ulkoilman hiukkasmaiset ilmansaasteet. Pienhiukkasten on arvioitu aiheuttavan Suomessa noin 1800 ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Lievempien haittojen määrä taas on moninkertainen. Jos pienhiukkaset kuitenkin ovat lähtöisin ulkoilmasta, miksi sisäilman suodattaminen on tärkeää?

Hyvälaatuinen suodatin poistaa tehokkaasti pienetkin epäpuhtaudet korvausilmasta.Hyvälaatuinen suodatin poistaa tehokkaasti pienetkin epäpuhtaudet korvausilmasta.

Vaikka pienhiukkasten yleisimmät lähteet löytyvät ulkoa, tapahtuu niille altistuminen pääosin sisätiloissa, johon ne kulkeutuvat ilmanvaihdon ja esimerkiksi tuuletuksen mukana. Pienhiukkasten lisäksi sisään kulkeutuu samaa reittiä myös muita kutsumattomia vieraita kuten siite- ja katupölyä sekä nokea.

Koska vietämme suurimman osan ajastamme sisätiloissa -jopa noin 90%, on terveellisen sisäilman varmistaminen tärkeää. Sisätiloissa tapahtuvaan altistumiseen voidaan vaikuttaa huolehtimalla sisään tulevan ilman riittävästä suodattamisesta.

Suurimmassa osassa suomalaisista kodeista on painovoimainen tai koneellinen poistoilmanvaihto. Näissä asunnoissa korvausilmaventtiilien sisältä tulisi löytyä vaihdettava suodatin. Kuten koneellisessakin ilmanvaihdossa, on suodattimen säännöllisestä vaihtamisesta muistettava huolehtia.

Suodatinkangas voidaan asentaa myös tuuletusluukkuun, tuuletusluukkuun asennettavan korvausilmaventtiilin lisäksi tai vaikka venttiiliä ei olisikaan.Suodatinkangas voidaan asentaa myös tuuletusluukkuun, tuuletusluukkuun asennettavan korvausilmaventtiilin lisäksi tai vaikka venttiiliä ei olisikaan.

Suomessa puun pienpoltto aiheuttaa 40% kaikista pienhiukkaspäästöistä. THL:n terveysriskinarvion mukaan noin 250 suomalaista menehtyy vuosittain ennenaikaisesti puun polton seurauksen aiheutuneisiin sairauksiin. Suurimmat päästöt esiintyvät vanhoilla ja tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla.


Tarkkana suodatinkaupoilla

Koska pienhiukkaset ovat nimensä mukaisesti pieniä, eivät läheskään kaikki markkinoilla olevat suodattimet kykene niiden suodattamiseen. Korvausilmaventtiiliä tai sen suodatinta valitessa kuluttaja saakin olla tarkkana. Myyntilauseiden sijaan katse kannattaa kääntää suodattimesta saatavilla olevaan tietoon, kuten sen erotuskykyyn ja painehäviöön. Mikäli sellaista ei ole saatavilla, ei tuotetta todennäköisesti ole uskallettu testata. Laadukkaan suodattimen valintaan kannattaa kuitenkin panostaa, sillä suodatusasteen vaikutus sisäilman laatuun on merkittävä ja hintaero hyvän ja huonon suodattimen välillä usein olematon.

Teknologian tutkimuskeskus VTT testasi viittä markkinoilla olevaa korvausilmaventtiilin suodatinta. Viidestä testatusta suodattimesta kärkeen sijoittui F7-luokan Velco-suodatin, joka suodatti 1 µm:n kokoisia hiukkasia jopa 86,2%. Huonoiten pärjäsi M5-laatuiseksi ilmoitettu suodatin, jonka suodatusasteeksi todettiin vain 9,9%.

Tutustu tarkemmin tuloksiin tästä
 

Velco-suodattimen ylivertainen teho selittyy sen sähköisesti varatulla materiaalilla. 3M:n Filtrete™ -materiaalista valmistettu suodatin vetää epäpuhtaudet puoleensa magneetin tavoin. Korkean suodatustehon lisäksi patentoitu materiaali mahdollistaa myös suodattimen huokoisen ja hyvin ilmaa läpäisevän rakenteen. Velco-suodatin täyttää korkeat F7-luokan erotusasteen vaatimukset: se suodattaa siite- ja katupölyn sataprosenttisesti sekä torjuu merkittävän osan terveydelle haitallisista pienhiukkasista.Velco-suodattimen ylivertainen teho selittyy sen sähköisesti varatulla materiaalilla. 3M:n Filtrete™ -materiaalista valmistettu suodatin vetää epäpuhtaudet puoleensa magneetin tavoin. Korkean suodatustehon lisäksi patentoitu materiaali mahdollistaa myös suodattimen huokoisen ja hyvin ilmaa läpäisevän rakenteen. Velco-suodatin täyttää korkeat F7-luokan erotusasteen vaatimukset: se suodattaa siite- ja katupölyn sataprosenttisesti sekä torjuu merkittävän osan terveydelle haitallisista pienhiukkasista.

Muista myös säännöllinen vaihtaminen

Korvausilmaventtiilien suodattimet tulisi vaihtaa noin kaksi kertaa vuodessa. Otollisia ajankohtia ovat loppukesä siitepölykauden jälkeen sekä alkukevät ennen siitepölykauden alkua. Riittävä vaihtoväli riippuu myös asunnon sijainnista. Suodatin likaantuu nopeammin vilkkaasti liikennöidyn tien tai paljon siitepölyä levittävien puiden lähellä. Tukkeutuneiden ja likaisten suodattimien vaihtaminen on tärkeää, sillä ne vähentävät ilmanvaihtoa ja lisäävät ilman virtaamista rakenteiden läpi. 

Puunpoltto lisääntyy ilmojen viiletessä

Ilmojen viilentyessä syttyy monessa suomalaiskodissa takka. Tunnelman lisäksi puun pienpoltto tuo mukanaan hiukkaspäästöjä. Etenkin tiheästi asutuilla pientaloalueilla matala emissiokorkeus aiheuttaa sen, että ulkoilman hiukkaspitoisuudet nousevat korkeiksi.

Vaikka tulisijan käyttö aiheuttaa aina päästöjä, voi jokainen vaikuttaa siihen, kuinka puhtaasti puut omassa tulisijassa palavat. Päästöihin vaikuttavat esimerkiksi puun käyttömäärä, kosteus, tulisijan ikä sekä polttotavat.

takkatuli_inkku

Riittävä määrä korvausilmaa varmistaa tehokkaan palamisen ja saa savun nousemaan hormiin. Mikäli puiden sytyttäminen tuntuu haastavalta, on syytä tarkastaa, että tuli saa riittävästi ilmaa syttyäkseen ja palaakseen puhtaasti. Koska takka ottaa palamiseen vaadittavan ilman huonetiloista, kannattaa huolehtia, että asuntoon pääsee virtaamaan riittävä määrä korvausilmaa.

Riittävä määrä korvausilmaventtiileitä voidaan suhteuttaa asunnon pinta-alaan, yksi jokaista 20 m² kohti. Korvausilmaventtiilit tulisi olla sijoitettuna asunnon oleskelutiloihin, kuten makuu- ja olohuoneeseen.

Kun korvausilmaventtiileiksi valitaan laadukkaat, automaattisesti lämpötilan mukaan säätyvät mallit, saadaan vedon tunne minimoitua ja säästetään myös lämmityksen energiankulutusta.Kun korvausilmaventtiileiksi valitaan laadukkaat, automaattisesti lämpötilan mukaan säätyvät mallit, saadaan vedon tunne minimoitua ja säästetään myös lämmityksen energiankulutusta.

Venttiilit verkkokaupasta

Nyt on venttiilien asennusaika! Hanki venttiilit Rakentaja.fi-verkkokaupasta.


Osta venttiilit Rakentaja.fi-verkkokaupasta

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön


 
Julkaistu
11.10.2021