Selvitys: Näin asuinrakennusten energiatodistusten hinnat ovat muuttuneet

Motivan tekemän selvityksen mukaan asuinrakennusten energiatodistusten hinnoissa ei ole tapahtunut suurta muutosta verrattuna vuoteen 2017, jolloin hintatasoa selvitettiin edellisen kerran. Vaikka hinnat ovat pysyneet liki ennallaan, erot matalimman ja korkeimman hinnan välillä ovat kasvaneet.

Rakennuksen energialuokka (A–G) tulee esittää myynti- ja vuokrausilmoituksessa.Rakennuksen energialuokka (A–G) tulee esittää myynti- ja vuokrausilmoituksessa.

Uudispientalon energiatodistus maksaa keskimäärin 290 euroa, kun taas vanhaan pientaloon energiatodistuksen saa noin 350 eurolla. Nousua aiempaan verrattuna on 10–20 euroa.

Isommat asuinrakennukset olivat mukana selvityksessä nyt toista kertaa. Vuoteen 2017 verrattuna rivitalojen energiatodistukset ovat kallistuneet hieman, mutta kerrostalojen energiatodistusten hinta on pysynyt liki ennallaan. Uudisrivitalon energiatodistus maksaa keskimäärin 450 euroa ja olemassa olevan 510 euroa. Kerrostalossa vastaavat hinnat ovat keskimäärin 860 ja 650 euroa.

Hintatiedot kysyttiin energiatodistusten laatijoilta kokonaishinta-arviona, joka sisältää arvonlisäveron. Tämän vuoksi hinta saattaa vaihdella sen mukaan, laskutetaanko esimerkiksi matkakustannukset erikseen. Kerros- ja rivitaloissa hintaan vaikuttaa myös kohteen koko ja rakennusten määrä. Myös energiatodistuksen laatiminen muun selvityksen, kuten kuntotarkastuksen, yhteydessä voi vaikuttaa hintaan.

Energiatodistuksen laatimiseen käytettävä yleisin havainnointiaika oli pientaloissa 1–2 tuntia. Kerros- ja rivitaloissa aikaa käytettiin hieman vähemmän.

Toimenpide-ehdotukset ovat tärkeä osa energiatodistusta

Energiatodistuksen toimenpide-ehdotuksien avulla voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuutta ja siten E-lukua. Toimenpide-ehdotuksia annetaan myös rakennuksen käyttöön ja kunnossapitoon liittyen.

Selvityksen mukaan lämpöpumppujen asennus oli yleinen toimenpide-ehdotus rakennuksen energiatehokkuuteen liittyenSelvityksen mukaan lämpöpumppujen asennus oli yleinen toimenpide-ehdotus rakennuksen energiatehokkuuteen liittyen

Pien- ja rivitaloille ehdotettiin yleisimmin yläpohjan lisäeristämistä, lämmitysmuodon sekä ikkunoiden ja ovien vaihtoa, ilmalämpöpumpun asentamista ja ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantamista.

Kerrostaloissa yleisimpiä parannusehdotuksia olivat ikkunoiden ja ovien vaihto, poistoilmalämpöpumpun asentaminen, lämmitysmuodon vaihtaminen ja ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantaminen.

Kunnossapitoon liittyen ehdotettiin lämmitysjärjestelmän säätämistä, ilmanvaihdon toiminnan parantamista, huoltoa ja säätöä, huonelämpötilojen muutosta sekä ikkunoiden ja ovien tiivistämistä.

Energiatodistusten hintakysely toteutettiin 18.3.–1.4.2021, ja siihen vastasi yhteensä 87 energiatodistusten laatijaa. Energiatodistusrekisterissä oli vuoden 2020 lopussa 1 008 rekisteröitynyttä energiatodistuksen laatijaa, joista noin 350 toimii aktiivisesti (laatii enemmän kuin 15 todistusta vuodessa). Kyselyn piirissä oli noin 4,5 prosenttia uudisrakennuksista ja 10,5 prosenttia olemassa olevista rakennuksista, joilla on voimassa oleva energiatodistus.

Energiatodistus antaa ostajalle ja vuokralaiselle riippumatonta tietoa

  • Energiatodistus tarvitaan uusille rakennuksille rakennuslupaa haettaessa ja vanhoille rakennuksille myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.
  • Todistus on oltava nähtävillä myytävien ja vuokrattavien rakennusten tai huoneistojen näytöissä, ja se on annettava ostajalle ja vuokralaiselle.
  • Rakennuksen energialuokka (A–G) tulee myös esittää myynti- ja vuokrausilmoituksessa.
  • Energialuokan alaviite (2013 tai 2018) kertoo, minkä säännösten mukaan energiatodistus on laadittu.
  • Todistuksen laatii pätevöitynyt energiatodistuksen laatija Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn ylläpitämässä Energiatodistusrekisterissä.
  • Energiatodistus antaa mahdollisuuden vertailla rakennuksia riippumattomasti. Ostaja tai vuokraaja saa energiankulutuksesta tietoa, joka ei ole riippuvainen talon nykyisistä käyttäjistä, vaan perustuu rakennuksen ominaisuuksiin.
  • Energiatodistus sisältää myös tiedon rakennuksen sen hetkisten käyttäjien toteutuneesta ostoenergiankulutuksesta.


Lähde: Motiva


 
Julkaistu
4.10.2021