Älykäs energiaremontti alkaa lämmöneristyksestä

Rakennuksissa käytetään lähes 40 prosenttia kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta ja ne aiheuttavat yli 30 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Ulkovaipan hyvä lämmöneristys on tehokkain tapa vähentää rakennusten energiankulutusta. Hyvä lämmöneristys parantaa myös sisäilmaa, vähentää hiilidioksidipäästöjä, nostaa rakennuksen arvoa ja lisää rakennuksen käyttöikää. Lisäeristys on erittäin hyvä investointi.

ulkovaipan_lammoneristys_750x432

Liity remonttiaaltoon − energiatehokasta korjausrakentamista ympäristön ehdolla

Euroopan komissio julkaisi syksyllä 2020 perusparannusstrategian (Renovation Wave Strategy) rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Sen tavoitteena on kaksinkertaistaa julkisten ja yksityisten rakennusten peruskorjauksien energiatehokkuudet seuraavan kymmenen vuoden aikana. Näin parannetaan rakennuksissa asuvien ja niitä käyttävien ihmisten elämänlaatua, vähennetään Euroopan kasvihuonekaasupäästöjä ja luodaan jopa 160 000 uutta vihreää työpaikkaa rakennusalalle.

Lämmöneristys on avain energiansäästöön

Suuri osa Suomen rakennuksista on tehty aikana, jolloin energian kulutukseen ei kiinnitetty huomiota. Lähes kaikki vanhat talot voidaan eristää tehokkaammin ja siten pienentää niiden energiankulutusta. Huonosti eristetty talo menettää energiaa rakennuksen vaipan kautta ja kuluttaa jopa kaksi kertaa enemmän lämmitysenergiaa kuin energiatehokas rakennus. Siksi lisäeristys on tehokas tapa säästää rahaa ja ympäristöä.

Kingspanin tehokkaat lämmöneristysratkaisut mahdollistavat erilaiset toteutustavat kustannustehokkaasti. Eristeillä voidaan tehdä energiaa säästäviä remontointiratkaisuja, jotka tukevat myönteistä ilmastonmuutosta. Lisäeristyksessä niiden käyttö mahdollistaa ohuet rakenteet ja maksimoi näin myös huoneiden pinta-alat. Kingspan-eristeillä rakennat parempaa tulevaisuutta jälkipolville.

sisapuolinen_lammon_eristys_750x432

Terveellinen ja viihtyisä sisäilma

Hyvässä eristyksessä ei ole kyse vain energiansäästöstä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Hyvin eristetyt kodit ovat vedottomia, tuntuvat talvella lämpöisiltä ja ne pysyvät viileänä kesällä. Se tekee talosta viihtyisämmän. Hyvä eristys yhdessä ilmatiiviin rakenteen kanssa varmistaa, että epämiellyttävää vetoa ei synny, vaan tiloissa on terveellinen ja viihtyisä sisäilma.

Tavoitteena parempi energialuokitus

Asumismukavuuden ja pienemmän lämmityslaskun lisäksi eristäminen nostaa asunnon arvoa. Energiaremontin myötä rakennus voi nousta parempaan energialuokkaan. Energiatodistus luokittelee talon energiankulutuksen. Energiatodistuksessa voidaan myös ehdottaa lisälämmöneristämistä.

Rakenteellinen energiatehokkuus

Rakenteellisella energiatehokkuudella tarkoitetaan tilojen lämmitystarpeen pienentämistä rakenteellisin ja arkkitehtuurin keinoin. Energiatehokkuutta osoittaa rakennuksen laskennallinen energiantehokkuuden vertailuluku (E-luku) ja rakennuksen lämpöhäviö.

E-luvulla tarkoitetaan rakennuksen laskennallista ostoenergiankulutusta, joka on painotettu energiamuotojen kertoimilla. Energiantarpeen pienentämisen ensimmäinen toimenpide on lämpöhäviön pienentäminen.

Vaatimukset rakenteiden energiatehokkuudelle ovat lisääntyneet reilusti viime vuosikymmeninä. Rakenteita remontoitaessa on tavoitteena yleensä U-arvon puolitus. Kingspanin tehokkailla eristeillä remontoitaessa saavutetaan jopa uudisrakenteiden energiatehokkuusvaatimukset rakennepaksuutta kasvattamatta.

Asuinrakennuksen energiatehokkuus on mahdollista osoittaa myös ilman E-luvun laskentaa esittämällä rakenteellisen energiatehokkuuden vaihtoehto.

Rakenteiden lämmönläpäisykertoimet W/(m2K)
-1969- 1976- 1985- 10/2003- 2012- Rakenteellinen energiatehokkuus, vertailuarvo, 2017-
Ulkoseinä 0,81 0,70 0,28 0,25 0,17 0,12 (asuinrakennukset)
0,14 (asuinkerrostalot)
Maanvarainen alapohja 0,47 0,40 0,36 0,25 0,16 0,10
Ryömintätilainen alapohja 0,47 0,40 0,40 0,20 0,17 0,10
Yläpohja 0,47 0,35 0,22 0,16 0,09 0,07

Miksi valita Kingspan peruskorjaukseen ja lisäeristämiseen?

Vanhojen eristeiden uusimisella saadaan suuria säästöjä lämmitysenergian käytössä ja siten myös kustannuksissa. Tehokkailla Kingspan-eristeillä toteutettu rakenne on pitkäaikainen energiainvestointi. Eristeet soveltuvat kaikkiin korjausprojekteihin, niin ullakkojen, kattojen, seinien kuin lattioiden lisäeristämiseen.
 

  • Säästä tilaa Sisäpuolinen tehokas lisäeristys säästää asuinneliöitä, jolloin esimerkiksi ullakon viisto katto ei laskeudu liian alas.
  • Kevyt ja helppo käyttää Kingspan-eristeissä on kuituvapaa ydin ja ne ovat kevyitä. Keveys tekee levyjen työstämisen ja asentamisen helpoksi. Levyt eivät myöskään ole haitallisia terveydelle.
  • Arkkitehtuuria kunnioittaen Monissa tapauksissa Kingspan-eristys mahdollistaa rakennuksen lisäeristyksen ilman kattorakenteen korkeuden tai ulkoseinän paksuuden kasvattamista. Se säästää aikaa, mutta säilyttää myös rakennuksen arkkitehtonisen ulkoasun.
  • EPD-ympäristöselvitys Kooltherm on merkitty (EU) EPD-merkinnällä. EPD (Environmental Product Declaration) on valtuutetun sertifioijan varmistama ympäristöselvitys Euroopan tasolla. Tämä standardoitu vakuutus osoittaa, missä määrin tuotteella on vaikutusta ympäristöön. Kooltherm on arvioitu uusimman EN15804 + A2 -standardin mukaisesti.

Toteutusratkaisut lisäeristämiseen

Yläpohjan lisäeristys


Rakennuksen yläpohjan lisäeristäminen ja tiivistäminen on kannattavaa. Yläpohjan pinta-ala on suuri, ja koska lämpö pyrkii ylöspäin, huonosti eristetyn ja hataran yläpohjan kautta tapahtuu mittavaa lämpöhukkaa. Tällä on merkittävä vaikutus lämmityslaskuun sekä talon energialuokkaan. Kingspan-eristeitä käyttämällä sekä tiiveys että eristävyys tulevat kuntoon samalla kertaa.

Kingspan-eristeillä yläpohjassa vinokaton palkkien välit ovat eristettävissä ilman, että rakenteen korkeutta tarvitsee kasvattaa. Näin rakennuksen energiatehokkuus paranee alkuperäisellä rakennevahvuudella arkkitehtonista ulkoasua muuttamatta. Säästöä syntyy rakennusajassa ja siten myös kustannuksissa.

Kingspanin Therma-eristeillä saavutetaan nykymääräysten mukainen U-arvo (0,09 W/m2K) 250 mm:n eristevahvuudella. Eristeratkaisuista löytyvät myös k600 ja k900 runkojakoon sopivat 100 ja 150 mm vahvuiset Therma -eristeet.

Therma TP10 Kattoeriste
Therma TR26 Kattoeriste
Therma TT46 Eristekiila

Seinän lisäeristys


Ulkoseinän energiatehokkuutta voidaan nostaa lisäeristämällä ja parantamalla rakenteen ilmatiiveyttä. Tiiveydellä saavutettu vedottomuus luo myös viihtyisyyttä kotiin.

Kingspanilla on tehokkaat ratkaisut sekä sisä- että ulkopuoliseen lämmöneristykseen. Valitsemalla Kingspan Therma- tai Kooltherm-eristeet, voidaan asuinpinta-ala pitää alkuperäisenä rakennevahvuuksia kasvattamatta. Pientaloissa päästään jopa n. 180 mm:n Therma-eristeellä U-arvo 0,12 W/(m·K), jolloin saavutetaan vähimmäisvaatimustasoa selkeästi parempi rakenteellinen energiatehokkuus.

Eristystason parantaminen ulkopuolelta

Ulkopuolista eristystä käytetään esim. betoni- tai tiilirunkoisen rakenteen eristystason parantamiseen. Kingspan tarjoaa tutkitusti toimivat eristysratkaisut täysimittaisiin julkisivusaneerauksiin sekä Sandwich-elementtien ulkopuolisiin lisälämmöneristyksiin, mikäli vanhan rakenteen kunto sen mahdollistaa.

Julkisivuremonttia tehtäessä, esim. ikkunaremonttia suunnitellessa, kannattaa aina selvittää lisäeristysmahdollisuudet. Etenkin kerrostalon parvekeseinien osalta saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä, kun ikkunaremontin yhteydessä tehdään eristeiden vaihdot.

Kooltherm K15 Julkisivueriste
Therma TW55 Seinäeriste
Therma TW57 Julkisivueriste
Therma TW58 Betonielementtieriste

Seinän sisäpuolinen lisäeristäminen

Sisätilojen lisäeristys voidaan tehdä vähitellen huone kerrallaan. Toisin kuin ulkoisen eristyksen kohdalla, sisäpuolisessa eristyksessä on huomioitava putkistojen, pattereiden ja sähkörasioiden siirrot. Joskus sisäpuolinen eristys on ainoa vaihtoehto rakennuksen julkisivun ja arkkitehtonisen ilmeen säilyttämiseksi. Sisäpuolisella eristeratkaisulla parannetaan myös ulkoseinärakenteen höyry- ja ilmatiiveyttä.

Kingspan-eristeiden tehokkuuden vuoksi sisäpuolinen lisäeristekerros on mahdollisimman ohut ja energiatehokas.
Ohut rakenne mahdollistaa myös luonnonvalon paremman hyödyntämisen ikkunoiden kautta.

Therma TP10 Kattoeriste
Therma TW56 Anselmi, kipsilevypintainen eriste
Kingspan Sauna-Satu

Lattian lisäeristys


Lattian lisäeristämisellä voidaan vähentää energiankulutusta ja parantaa sisäilman laatua. Asunnon kylmät lattiat tuntuvat myös epämukavalta jaloille, ja lattian lisäeristäminen on hyvä ratkaisu siihen ongelmaan.

Suunniteltaessa esimerkiksi kylpyhuoneremonttia tai lattiapintojen uusimista, on samalla järkevää lisäeristää lattia. Kingspan Kooltherm- ja Therma-eristeillä parannat helposti energiatehokkuutta ohuella eristekerroksella. Kingspanin rakenneratkaisut soveltuvat tuulettuvien ja maanvaraisten alapohjien lisäeristämiseen.

Kooltherm K3-lattiaeriste
Therma TF70 Alapohjaeriste

lattianlammonneristys_750x432

Tarvitsetko lisätietoa tai apua suunnitteluun?
Ota yhteyttä!
 

 
Päivitetty
14.2.2022