CLT-tekniikka tutuksi puutalon rakentamisessa

Puutalojen rakentamisessa yleistyy CLT-tekniikka. Valmiit massiivipuuelementit helpottavat omakotirakentajan työtä ja ovat terveellinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto. Talosta tulee tiivis ja helposti huollettava.

WhatsApp Image 2020-12-03 at 14.59.08 x.jpeg

Miksi CLT yleistyy rakennusmateriaalina?

CLT eli englanniksi Cross Laminated Timber tarkoittaa suomeksi ristiinliimattua massiivipuulevyä.

Suomessa puutalojen rakentamista CLT:stä tarjoaa vielä harva rakennusliike. Puurakentamisen perheyritys KI-Groupista Teemu Kankaanpää kertoo, että CLT-tekniikan käyttö puutalojen rakentamisessa on yleistynyt, koska puulevyjen ristiinlaminointi mahdollistaa jäykät, kantavat ja värähtelemättömät rakenteet ja ennen kaikkea rakennuksen tiiviyden. Sisäseinätkin ovat valmiit käytettäviksi heti asennuksen jälkeen sellaisenaan eli talon runko on erittäin nopea rakentaa.

Suomessa rakennustapa on varsin uusi, mutta CLT-rakentamisesta on runsaasti kokemuksia muun muassa Itävallassa, Saksassa ja Kanadassa. Suomessa CLT otettiin käyttöön jo 1990-luvun lopulla, jolloin CLT-levyjä oli valmistettu Keski-Euroopassa jo useita vuosia.

CLT-elementit ovat tehdasvalmisteisia kookkaita (jopa 4,80m korkeita ja 30m pitkiä) levyjä, jotka nostetaan ja asennetaan työmaalla paikoilleen. Elementteihin voidaan tehdä valmiiksi ikkuna- ja oviaukot, kuten myös veden, sähkön ja ilmanvaihdon läpivientien paikat.

CLT-elementit ovat todella nopeita pystyttää ja elementeissä voi olla valmiina esimerkiksi ikkuna- ja oviaukot.CLT-elementit ovat todella nopeita pystyttää ja elementeissä voi olla valmiina esimerkiksi ikkuna- ja oviaukot.

Elementit sopivat niin omakotitalojen kuin kerrostalojenkin rakentamiseen. Tällä hetkellä Suomessa CLT:n käyttö rakentamisessa on yleistymässä myös julkisessa rakentamisessa, kuten kouluissa. Kankaanpään mukaan KI-Group hyödyntää ja tuoda CLT:tä kodin rakentamiseen ja jokaisen saataville. Yrityksen Saaristotalot talokonseptin avulla tuodaan puhtautta, luonnonläheisyyttä ja terveellisyyttä kodin asujille saataville CLT-puurakentamisen avulla.

Saaristotalot CLT-talo EspooSaaristotalot CLT-talo Espoo

Miten CLT-levyjä valmistetaan?

Kankaanpään mukaan CLT-levyjen ja vanerin valmistusprosessit ovat samantyyppiset: pariton määrä (kolme, viisi tai seitsemän) puulevykerrosta liimataan toisiinsa nähden ristikkäin. Levykerrokset valmistetaan käyttötarkoituksesta, rakenteellisista ominaisuuksista ja valmistajasta riippuen yleensä 20-60 mm paksuiksi ja 50-200 mm leveiksi kuusi- ja mäntylankuista eli lamelleista. Lankut eli lamellit valmistetaan yksittäisistä laudoista, jotka liitetään sormiliitoksin pitkiksi laudoiksi.

Sormiliitoksen liiman kovettumisen jälkeen lautojen tasaiset sivut höylätään ja liimataan levyiksi.
Eri valmistajilla on erilaisia levyjen liimaus- ja työstötekniikoita. Levyt kiinnitetään ja liimataan yleisimmin formaldehydivapaalla polyuretaaniliimalla. Liiman kovettumisen jälkeen levyt puristetaan yhteen paineella. Puristuksessa käytetään kahta päämenetelmää: tyhjiö- ja hydraulisia menetelmiä.

CLT-paneeli lähikuvassaCLT-paneeli lähikuvassa

Levyjen liimauksen jälkeen paneelit viimeistellään jyrsimellä, johon voi kuulua reunojen sahausta, asennuskanavien jyrsintää, ikkuna- ja oviaukkojen sahausta, reikien porausta sekä liitosten ja kiinnikkeiden valmistelua.

Kunkin paneelin näkyvät pinnat kiillotetaan, ja lopuksi komponentit tarkastetaan silmämääräisesti ja merkitään, ennen kuin ne pakataan ja lastataan rakennustyömaalle tai varastoon kuljetusta varten.

CLT-puulevyssä tapahtuu kosteuselämistä puun kosteutta tasaavasta ominaisuudesta johtuen ja liimaustapa voi vaikuttaa levyn kosteuselämiseen. Vuorottaiset lautakerrokset mahdollistavat kuitenkin sen, että CLT-levyjen puu laajenee ja supistuu kuitusuunnassa vähemmän kuin tavallinen massiivipuu.

Vanerin ja CLT:n merkittävin ero on siinä, että levykerrokset eli laminoinnit ovat merkittävästi paksumpia. Liimapuu (liimattu laminoitu puu) ja CLT eroavat taas liimauksen tavassa; liimapuussa kerrokset ovat samansuuntaisesti ja CLT:ssä toisiinsa nähden ristikkäin.

CLT-tekniikka mahdollistaa suurikokoisia, jopa 4,80m korkeita ja 30m pitkiä massiivipuulevyjä, joiden paksuus on noin 60-500 mm.

CLT:n pystytystä työmaallaCLT:n pystytystä työmaalla

Mitkä ovat CLT-massiivipuutekniikan edut talon rakentamisessa?

 

1. Ympäristöystävällisyys

 • Uusiutuva materiaali. Puu on kierrätettävää ja sitoo hiilidioksidia. Elinkaarensa loppupäässä sitä voidaan käyttää biopolttoaineena.
 • Vähemmän jätettä. CLT-elementtejä rakennetaan vain tarvittava määrä, joten työmaalla ei juuri synny jätettä.
 • Pieni hiilijalanjälki. Lyhyet puutavaran kuljetusmatkat Suomessa ovat kotimaisen tuotteen valtti.
 • Minimoitu ympäristökuormitus. CLT-elementtien esivalmistus tehtaassa lyhentää ympäristöä kuormittavaa työmaarakentamista.
 • Lämpö- ja energiatehokkuus. CLT-elementtien valmistus mahdollistaa elementtien tiiviit liitokset, jotka vähentävät ilmavirtauksia ja parantavat rakenteen energiatehokkuutta.

2. Kustannustehokkuus

 • Lyhyt työmaavaihe. Rakentamisen työmaavaihe on esivalmistuksesta johtuen lyhyempi kuin perinteisessä rakentamisessa. Elementit voivat sisältää valmiiksi muun muassa väliseinät, LVIS-asennukset, ikkunat ja ovet, kalusteet ja varusteet sekä käyttövalmiit sisäpinnat
 • Helppo siirrettävyys. Puun helppo siirrettävyys vähentää kustannuksia.
 • Tuotteen keveys. CLT-materiaalin pieni ominaispaino tuo säästöjä perustus-, kuljetus- ja asennuskuluihin.
 • Tarkka mitoitus. CLT-elementtien tarkka mitoitus säästää aikaa työmaalla ja mahdollistaa työn sujuvuuden kustannuksia säästäen.

3. Terveellisyys ja tiiviys

 • Puhdas sisäilma, tasainen ilmankosteus ja rakenteiden lämpö. Puun antibakteerisuus puhdistaa sisäilmaa ja hydgroskooppisuus eli kosteuden luovuttaminen ja sitominen pitää ilmankosteuden tasaisena. Puu myös varastoi lämpöä, joten pinta tuntuu lämpimältä esimerkiksi lattioissa.
 • Hyvä akustiikka. Puu vaimentaa äänen kaikua, joten akustiikka tiloissa pysyy miellyttävänä.
 • Helpot ja tukevat kiinnitykset. Sisustuksen kiinnitykset onnistuvat helposti ja tukevasti.
 • Kätevä pinnan korjaus ja uusinta sekä helppo huollettavuus. CLT-pinnan kolhut on helppo korjata ja käsitellä.
 • Tiiviys. Jäykkä massiivipuuelementti ei painu, kierry tai vääristy, vaan ovet ja ikkunat sekä rakenteiden saumat pysyvät kunnossa

4. Esteettisyys

 • Yhtenäinen ilme. CLT-elementtien yhteneväiset puupinnat tuovat kodin pintoihin yhdennäköisyyttä.
 • Ikkunoiden ja ovien vapaa sijoitettavuus. Ikkunat ja ovet tai vaikkapa parveke voidaan sijoittaa helposti ja vapaasti.
 • Muotoiltavuus. Talon julkisivu voidaan halutessa muotoilla näyttämään esimerkiksi hirsitalolta CLT-levyjä urittamalla. Sisäpintojen ulkonäköön vaikuttaa pintakerroksen puuaineen valinta.
 • Talon erilaiset muodot. Joustava CLT-tuotanto mahdollistaa esimerkiksi kaarevat rakenteet.
 • Muokattavuus ja muunneltavuus. Jos esimerkiksi haluat lisätä taloon ikkunan tai oviaukon, aukon paikka on helppo valita ja sahata.

5. Laadukkaat rakenteet

 • Luonnollinen höyrynsulku ja ilmatiiviys. Kun CLT-talo on kauttaaltaan massiivista puuainesta, ei tarvita erillistä höyrynsulkua ja tila on ilmatiivis.
 • Laadunvarmistus. Esivalmistus tehtaassa mahdollistaa CLT-elementtien tarkan laadunvalvonnan, ja koska elementit kootaan paikan päällä, kosteusaltistus jää pieneksi.
 • Kantavuus ja muuttumattomuus. CLT:n ominaisuudet mahdollistavat korkean rakentamisen siten, että seinän vahvuus ei kasva merkittävästi. CLT on myös muotovakaata eli rakenteet eivät painu. Lautakerrosten ristikkäisyys estää puun laajenemista ja supistumista.
 • Paloturvallisuus. Massiivinen rakenne mahdollistaa hyvän paloturvallisuuden, sillä paksun puutavaran palaminen etenee hyvin hitaasti.
 • Lämmöneristys. Massiivipuun hyvä lämmöneristyskyky mahdollistaa rakentamisen jopa ilman eristeitä. Ulkoseinän eristeet voidaan suurelta osin sijoittaa lähes vierekkäin, jolloin energiatehokkuutta huonontavia kylmäsiltoja (=lämmön tai kylmän johtuminen siään tai ulos) ei pääse syntymään.

+ TIESITKÖ?

Tavanomaisen omakotitalon rakentamiseen tarvitaan noin 50 m3 CLT-rakenteita. Niiden kokonaispaino on 20 tonnia, kun vastaava teräsbetonirakenteinen talo painaa noin 110 tonnia ja harkkorakenteinen noin 60 tonnia.

Haluatko rakentaa kotisi CLT:stä? Tutustu lisää!

Nettisivut:


Tietoa CLT:stä kodin rakentamisessa:

Yhteydenottopyyntö

 
Päivitetty
28.7.2022