Pihasaunapaketeissa turvallisuuspuutteita – varmista nämä asiat saunakaupoilla

Moni haaveilee omasta pihasaunasta ja sellaisen saakin helposti ostettua monista verkko- ja rautakaupoista valmiina pakettina. Saunapakettia ostettaessa kannattaa kuitenkin olla tarkkana. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut ilmoituksia valmiina myytävien pihasaunapakettien puutteista, jotka aiheuttavat paloriskin. Riskin aiheuttavat esimerkiksi kiukaan ja savupiipun liian lyhyet suojaetäisyydet, kiukaan ja savupiipun yhteensopimattomuus ja harhaanjohtavat ohjeet saunan sijoittamisesta asuinrakennuksen välittömään läheisyyteen.

Pihasaunapakettia ostaessa kannattaa varmistaa, että kiuas ja savupiippu täyttävät vaatimukset.Kuvan pihasauna ei liity Tukesin saamiin ilmoituksiin.Pihasaunapakettia ostaessa kannattaa varmistaa, että kiuas ja savupiippu täyttävät vaatimukset.
Kuvan pihasauna ei liity Tukesin saamiin ilmoituksiin.

Ilmoituksia kuluttajille myytävien valmiiden pihasaunapakettien puutteista on tullut runsaasti Tukesille. Todettuja puutteita ovat olleet: 

 • kiukaan tai savupiipun suojaetäisyydet ympärillä oleviin palaviin materiaaleihin eivät ole olleet riittäviä
 • kiukaan ja savupiipun yhteensopivuutta ei ole osoitettu
 • savupiipun ominaisuuksia ei ole ilmoitettu, tai ne eivät vastaa kansallisia rakentamisen määräyksiä
 • markkinointimateriaaleissa on esitetty harhaanjohtavasti, että saunarakennus voidaan sijoittaa esim. asuinrakennuksen välittömään läheisyyteen.

Pihasaunapaketille kokonaisuutena ei ole EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisia vaatimuksia, koska kyseessä on rakennus eikä tuote. Sen sijaan pihasaunassa käytetyille yksittäisille tuotteille on tuotekohtaisia vaatimuksia. Esimerkiksi kiukaalle (tulisijalle) ja savupiipulle on harmonisoitu tuotestandardi ja niiden pitää olla CE-merkittyjä.


Tukesin ylitarkastaja Jukka Lepistö muistuttaakin, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus on suunniteltu ja rakennetaan säädösten mukaisesti. Hankkeeseen ryhtyvän voi kuitenkin olla vaikea arvioida valmissaunan suunnitelmien oikeellisuutta. Vaarana tällöin on, että tontille päätyy sauna, jonka paloturvallisuudessa on riskejä esimerkiksi liian pienien suojaetäisyyksien takia.

Lue lisää: Onko teräshormi turvallinen?

Varmista nämä ostaessasi pihasaunapakettia

 • Kiuas ja savupiippu ovat CE-merkittyjä ja niiden mukana on suoritustasoilmoitus, jossa ilmoitetaan tuotteen ominaisuudet.
 • Savupiippu on lämpötilaluokkaa T600. Tämän pitää näkyä CE-merkinnässä ja suoritustasoilmoituksessa. Kiukaan mukana seuraavista dokumenteista ja merkinnöistä tulee varmistaa, että savupiippu, johon kiuas liitetään, kestää kiukaasta tulevien palokaasujen lämpötilan. Tällöin kiuas ja savupiippu ovat yhteensopivia ja muodostavat käytettäessä paloturvallisen kokonaisuuden.
 • Kiukaan suojaetäisyys rakenteista on kiukaan suoritustasoilmoituksen mukainen.
 • Huomio! kiukaan suojaetäisyyttä ei voi pienentää erillisellä suojaseinällä/-rakenteella, ellei kiukaan suojaetäisyyttä ole erikseen testattu kyseisellä suojarakenteella.
 • Noudata valmistajan ohjeita kiukaan ja savupiipun asentamisessa ja käytössä.
 • Selvitä rakennusvalvonnalta vaadittavat rakentamisen luvat.
 • Huolehdi, että pihasauna on riittävän kaukana asuinrakennuksesta.

Ole tarkkana, jos ostat kiukaita ja savupiippuja käytettynä

Netissä myydään paljon käytettyjä kiukaita ja savupiippuja. Ostajan on hyvin vaikea määrittää täyttääkö rakennustuote enää sille asetetut vaatimukset.

Myös tuotteen käyttö- ja asennusohjeet voivat olla hukassa. Väärin asennettuna nämä tuotteet aiheuttavat paloturvallisuusriskin.

Tukes varoittaa käytettynä ostettujen tuotteiden riskeistä ja suosittelee, että ammattilainen varmentaa tuotteiden sopivuuden ja tekee asennukset.

Muista selvittää rakennuslupa-asiat ja paloturvallisuus, kun korjaat vanhaa saunaa

Vanhaa saunaa saneerattaessa tulee ensin selvittää kuntakohtaiset määräykset. Pelkkä tulisijan vaihtokin voi vaatia rakennusluvan, toimenpideilmoituksen tai selvityksen tulisijan vaatimustenmukaisuudesta.

Lisäksi vanhan hormin kunto tulee tarkastaa ja varmistaa, että kiuas on soveltuva kyseiseen hormiin. Kiukaan pitää olla CE-merkitty ja sen mukana on oltava suoritustasoilmoitus, jonka perusteella voidaan tehdä myös arvio hormin sopivuudesta.

Myös riittävä korvausilman saanti tulee varmistaa ja huolehtia, että hormien läpiviennit ovat paloturvallisia.

Lue lisää: Näin tiivistät kiukaan hormin oikein

Muista paloturvallisuus myös paljun ja grillikodan sijoituksessa

Puulämmitteistä paljua, pihatakkaa tai grillikotaa ei saa sijoittaa liian lähelle palavia materiaaleja ja rakennuksia. Myös savupiipun korkeudella on vaatimuksia, jotka tulee tarkistaa kuntakohtaisista ohjeista ja määräyksistä. Vakuutusyhtiö vaativat, että viranomaisten antamia paloturvallisuusohjeita ja -määräyksiä noudatetaan.

Ota nämä ohjeet huomioon, kun suunnittelet paljua tai grillikotaa pihaan:

 • Tarkista, että tuotteen mukana toimitetaan asianmukaiset käyttöohjeet ja niissä on kerrottu, miten ja mihin tuotteen voi asentaa turvallisesti. Noudata käyttöohjeita.
 • Tarkista myös paikalliset rakennus- ja paloturvallisuusmääräykset tuotteen sijoitteluun liittyen.
 • Huolehdi pihatakan tai kylpytynnyrin oikeasta asennuksesta ja paloturvallisuudesta.
 • Jos olet asentanut pihallesi palovaarallisen tuotteen, jonka ohjeissa ei ole mainittu suojaetäisyyksiä, varmista, että tuote on asennettu tarpeeksi etäälle palavista materiaaleista siten, että säteilylämpö tai kipinät eivät pääse sytyttämään läheisiä rakennuksia.


Lisää aiheesta voit lukea Tukesin tiedotteesta.

 
Julkaistu
21.7.2021