Talokorjaamo sisällysluettelo


1 Projektisuunnitelman tekeminen

1 Projektisuunnitelman tekeminen

2 Hankeselvityksen tekeminen

2.1. Kiinteistön lähtötietojen kokoaminen
2.2. Käyttäjien lähtötietojen kerääminen
2.3. Korjaustarpeiden selvittäminen
2.4. Kiinteistön kunnon selvittäminen

3 Korjausvaihtoehtojen muodostaminen

3.1. Korjausvaihtoehtojen tason määritys
3.2. Korjaustoimenpiteiden kuvaaminen
3.3. Tilaluettelon laatiminen ja tilaohjelmanuutosten kuvaaminen
3.4. Korjausvaihtoehtojen tavoitekustannustren määrittäminen
3.5. Korjausvaihtoehtojen ylläpitokustannusten arviointi
3.6. Korjauksen toteutuksen arviointi
3.7. Rahoitusvaihtoehtojen arvioiminen
3.8. Korjausvaihtoehtojen arviointi
3.9. Korjausvaihtoehdon valintapäätöksen valmistelu

4 Hankeohjelman laatiminen

4.1. Korjaustoimenpiteiden kuvaaminen
4.2. Tilaohjelman laatiminen ja tilojen vaatimusten määrittäminen
4.3. Ylläpitovaatimusten määrittäminen
4.4. Hankkeen toteutustavan määrittäminen
4.5. Hankkeen ajoituksen määrittäminen
4.6. Kustannustavoitteiden määrittäminen
4.7. Rahoitusvaihtoehtojen määrittäminen
4.8. Investointipäätöksen valmistelu

5 Suunnitteluvaihe

5.1. Suunnittelun organisointi
5.2. Pääsuunnittelu ja/tai arkkitehtisuunnittelu
5.3. Talotekniikkasuunnittelu
5.4. Rakennus- ja perustussuunnittelu
5.5 Viranomaisluvat

6 Korjauksen hallinta

6.1. Tarjouspyyntövalmistelu
6.2. Urakoitsijan valintamenettely
6.3. Rakentamispäätös
6.4. Urakkasopimus
6.5. Johtaminen ja valvonta
6.6. Maksuliikenteen hallinta
6.7. Lisä- ja muutostyöt sekä talonkorjaajan hankinnat

7 Varsinainen korjaustoiminta ja rakentaminen

7.1. Rakennustöiden aloittaminen
7.2. Perustustyöt
7.3. Runkorakenteet ja vesikatto
7.4. Eristystyöt
7.5. Ulkoseinät, ikkunat, ulko-ovet
7.6. Vesi- ja viemäröintityöt
7.7. Lämmitys- ja ilmanvaihtotyöt
7.8.Sähköjärjestelmät ja tietojärjestelmät

8 Sisätyöt

8.1. Ala- ja välipohjat, lämmitysputkisto, -kaapeli
8.2. Tulisijat, hormistot
8.3. Tilojen jako-osat (väliseinät, väliovet, portaat, kaiteet)
8.4. Kylpyhuone- ja saunatilat
8.5. Pinnoitustyöt ja kalustus sekä tilavarusteet

9 Käyttöönotto

9.1. Rakenteiden ennakkotarkastus ja talotekniikkalaitteiden tarkastus
9.2. Rakennuksen vastaanotto
9.3. Käyttöönotto
 
Päivitetty
30.7.2007