Käyttöönotto
- Asuminen

9. Käyttöönotto


Kun talossa on asuttu koko korjauksen ajan, tuntuu kuin mitään käyttöönottoa ei edes tarvittaisi. On kuitenkin joitain asioita, jotka on aina tarpeen selvittää ja käydä läpi. Rakennuksen käyttöönotto on muutakin kuin muuttamista. Käyttöönoton huippuhetkenä on tietenkin muutto, jos on oltu pois asunnosta, mutta käyttöönottovaihe kestää todellisuudessa kokonaisen vuoden. Käyttöönotto pitää sisällään kaiken sen opettelemisen, mitä rakennuksen käyttäminen edellyttää.

9.3 Käyttöönotto
Samaan aikaan käyttöönoton kanssa pitää käydä läpi välittömät rakennuksen ylläpitoon liittyvät asiat. Miten taloa lämmitetään, miten ilmastointia hoidetaan, mikä se nyt olikaan tuo punainen hälytysvalo tuossa seinässä, mitenkä uusi moderni keittotaso toimikaan? Esimerkkeinä nämä ovat niitä kysymyksiä, jotka pitää selvittää. Tietenkin näitä asioita on tullut käytyä läpi korjauksen aikana, mutta silti jotain jää aina huomaamatta. Opastus kuuluu urakoitsijoille. Asuttaessa talossa koko korjauksen ajan, erilaiset asiat tulevat jokapäiväisiksi sitä mukaan, kun korjaus edistyy. Kuitenkin jotain saattaa jäädä huomaamatta. Käyttöönoton tarkoituksena on järjestellä muuttotapahtuma ja opastaa käyttäjät käyttämään sekä ylläpitämään rakennustaan oikein.
9.3.1 Muutto (ks. Muutto)
Jokainen on eläessään muuttanut varmasti ainakin kerran. Siitä mieleen muistuvat asiat ovat varsin tärkeitä. Muuton organisointi on tärkeää. Tavarat voi kuljettaa itse tai voi ottaa muuttoliikkeen tekemään työn. Muutossa voi pitää talkoot tai tavaroita voi kuljettaa vähitellen korjattuun asuntoon, mikä onkin luonnollista korjauksissa. Pakkaus pitää järjestää niin, että tavarat menevät oikeaan kohtaan uudessa rakennuksessa ja mikään ei mene hukkaan. Yleiseksi periaatteeksi kannattaa ottaa, että jokainen perheenjäsen pakkaa omansa. Muuttoon kannattaa varata riittävä määrä muuttolaatikoita, jotta niitä ei tarvitse pakata täyteen, vaan voidaan pakata juuri tietyt tavarat samaan laatikkoon. Laatikoiden pitää olla kestäviä eli muovisia eikä pahvilaatikoita kaupasta. Muutto kannattaa aikatauluttaa ja suunnitella tapahtuvaksi vaikka huone kerrallaan. Vaikka laatikoita tuotaisiinkin omalla autolla vähitellen, on huonekalujen siirtoon varattava kunnon auto ja riittävästi malttavaisia kantajia. Malttia tarvitaan siksi, ettei uusia seiniä heti kolhita.

Uusien huonekalujen hankinta
Muutto uudistuneeseen kotiin merkitsee joillekin talonkorjaajille isompien tilojen käyttöönottoa. Syntyy siis tarve hankkia jotain uutta. Huonekaluliikkeet ovat pullollaan mitä erinomaisempia kalusteita. Pitää kuitenkin muistaa talon tyyli. Jos koko talo varustetaan täysin tai pääosin uusilla huonekaluilla, on tarkoituksenmukaista käyttää asiantuntija-apua. Liikkeillä on omat palvelunsa ja rakennuksen suunnittelija pystyy myös auttamaan. Sisustusarkkitehdin apu saattaa olla paikallaan. Tällaiseen pitää osata varata riittävästi aikaa. Suunnittelu voi kestää kuukauden ja toimitus saattaa kestää jopa pidempään.
Sisustusvinkkejä

Rakennuksen tekniikan toiminnallinen varmistus ja turvallisuus
Käyttöönoton yhteydessä on käytävä tarkkaan läpi käyttöohjeet ja huollosta annetut ohjeet. Pitää muistaa, että rakennuksessa käytetään laitteita, jotka edelleen ovat urakoitsijan vastuulla, ja niitä pitää käyttää oikein. Omakotitalossa todella tärkeitä tekniikkaan liittyviä laiteita on vähän, mutta niiden oikea hoitaminen liittyy myös asumisviihtyvyyteen. Kannattaa siis ottaa käyttöönoton vaiheet tarkasti ja huolella.
Vanhastakin rakennuksesta kannattaa laatia jo ennen vastanottoa huoltokirja. Huollon suunnittelussa pitää huomioida koko rakennuksen elinkaari. Työ on siis jatkuvaa. Kaikki käyttöön liittyvä tietämys on pitänyt saada urakoitsijoilta vastaanoton yhteydessä. Jos omistaja ei osaa jotain laitetta käyttää, on vastuu yleensä aina urakoitsijalla. Harvoin on sellainen tilanne, ettei käyttäjä yksinkertaisesti ymmärrä helpostakaan tekniikasta mitään. Jos näin on tai omistajilla ei ole aikaa keskittyä, kannattaa ottaa taloon joku ulkopuolinen vastaamaan teknisten laitteiden ylläpidosta.
Käyttöönoton yhteydessä kaikille asukkaille, siis myös lapsille, pidetään koulutustilaisuus, jossa talon käyttöön liittyvät asiat käydään läpi. Isän kannattaa keskittyä yksiin asioihin ja äidin toisiin sekä oppimisen jälkeen vaihtaa opittu tieto keskenään. Vaikka talo toimisi miten automaattisesti tahansa, huoltoa se silti aina vaatii. Käyttöönotossa on syytä opetella merkitsemään ylös tekniikassa ilmenneet ongelmat, vaikka ne olisivatkin ratkenneet ilman avun kutsumista. Kulutustietoja on syytä merkitä muistiin. Jos käytössä tulee ilmi esim. suuria kulutuslukuja, niihin on syytä puuttua. Kysymyksessä saattaa olla virheellisesti säädetty laite. Kulutuslukujen merkkaaminen opettaa myös asukkaille oikeita käyttötottumuksia, kunhan lukemat ovat aina tiedossa ja suunta selvillä. Asumisen perusperiaatteisiin kuuluu energian ja veden säästö, siis luonnon varojen säästäminen. Se on erittäin kasvattavaa. Käyttöönottoon pitää liittyä myös palovaroittimien testaus ja opettaa perheelle mitä tehdään, kun varoitin alkaa hälyttää. Lastenkin pitää tietää, miten rakennuksesta poistutaan tulipalon sattuessa. Silloin pitää pystyä toimimaan itsenäisesti. Jokaisen perheenjäsenen pitää tietää myös alkusammutuskaluston sijainti ja käyttö. Ei tietenkään kaikkein nuorimpien.

Jätehuolto
Sähkön ja veden säästön lisäksi merkittävä luonnonvarojen säästäminen tapahtuu omakotitalossa jätehuollon oikean järjestelyn kautta. Keittiön ja muiden tilojen suunnittelussa on toivottavasti osattu ottaa huomioon jätteiden erottelu. Pihasuunnitelmassa on huomioitu talokohtainen lajittelupiste ja asuntoalueelta on jo löydetty lajittelupiste, johon voi kuljettaa paperit, lasit ja metallit. Saattaapa siellä olla keräilyastia biojätteellekin. Tärkeintä on opettaa kaikille perheenjäsenille, miten kierrätetään ja miksi. Tänä päivänä jo päiväkodissa lapset saavat tähän oppia. Meillä aikuisilla saattaa olla asennevamma kierrättämistä vastaan. Jos näin on, siitä on syytä päästä eroon.

Lopuksi
Hyvät Talokorjaamo-sarjan lukijat. Taloon muutetaan ja sarjamme alkaa päättyä. Julkaisemme tämän jälkeen enää yhden artikkelin. Toivomme korjattuun taloon muuttajilla ja korjausta suunnittelevilla olleen hyötyä sarjastamme. Tulemme aloittamaan sarjan uudelleen syyskuun alusta. Olemme muuttamassa ainakin vähän sarjaa lähemmäksi todellista korjaustyötä jo suunnitteluvaiheessa. Viemme suunnittelua ja korjausmenetelmiä rinnan eteenpäin. Siksi toivoisimme TEILTÄ hyvät lukijamme palautetta, jotta osaamme ohjata uutta kirjoitussarjaa oikeaan suuntaan.
 
Päivitetty
22.3.2013