Nappaa Pyörre-talon ekologiset ratkaisut omaan rakennusprojektiisi

Asuntomessuille valmistuva Pyörre-talo on kierrätettävyyden ja teräsrakentamisen läpimurto. Lohjanjärven rannassa kohoaa tulevaisuuden talo, jonka hiilijalan- ja hiilikädenjälki lasketaan ympäristöministeriön vuonna 2025 tulevan asetuksen mukaisesti.

Rakentamiseen käytetään vuosittain puolet maapallon raaka-aineista, joten kiertotalouteen on siirryttävä ripeästi. Ilmasto lämpenee ja maapallomme resurssit vähenevät vuosi vuodelta, joten kierrätettävien materiaalien mahdollisuudet tulisi asettaa suurennuslasin alle myös rakentamisessa.

Pyörre-talo ja Aulis Lundell Oy edustavat teräsrakentamisen huippuosaamista Suomessa.Pyörre-talo ja Aulis Lundell Oy edustavat teräsrakentamisen huippuosaamista Suomessa.

Pyörre osallistuu kolmeen EU hankkeeseen

Pyörre -talossa tutkitaan sekä vähähiilisyyttä että kiertotaloutta. Rakennuksessa pyritään maksimoimaan kierrätettyjen, kierrätyskelpoisisten ja uusiutuvien materiaalien osuus. Käytetyt materiaalit dokumentoidaan ja visualisoidaan tuoteselosteeksi.

Pyörre on mukana ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen pilotissa, jossa kehitetään eri rakennustyypeille sopivaa tapaa hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen arviointiin. Lisäksi talon suunnittelussa kokeillaan EU:n muunneltavuuden, purettavuuden ja kierrätettävyyden suunnittelukriteereitä ensimmäisenä suomalaisena rakennuksena. Kaikki tulokset raportoidaan ja havainnollistetaan asukaslähtöisesti siten, että vihreän rakentamisen ja asumisen valinnat tulevat konkreettisiksi ja ymmärrettäviksi.

Puu ja teräs rakentamisessa

Suomessa käytetään rakentamisessa paljon puuta. Puurakentamisella on ansionsa, tosin hiilineutraaliin rakentamiseen tarvitaan muitakin materiaaleja. Puurakentamisen välilliset vaikutukset ilmastoon heti rakennusvaiheessa ovat merkittävät ja uuden puun kasvuun perustuvalla hiilenkierrolla päästöt pystytään kompensoimaan vasta vuosikymmenten kuluessa.

Puun käyttöön rakentamisessa ja energiana liittyy paljon laskennallisia menetelmiä, millä todelliset savupiipusta ulostulevat hiilidioksidipäästöt nollataan. Käytännössä tämä ei näy mitenkään: laskennallisesti nollatut päästöt ovat jo ehtineet ilmakehään ja osallistuneet ilmaston lämpenemiseen. 

Pyörre-talon saunaosaston lasiset Liune-liukuovet.Pyörre-talon saunaosaston lasiset Liune-liukuovet.
Kaunis yksityiskohta Pyörre-talon saunaosastolta.Kaunis yksityiskohta Pyörre-talon saunaosastolta.

Puun ympäristöystävällisyys perustuu nimenomaan pitkän aikavälin vaikutuksiin. Rakentamiseen päätyvä puu on peräisin useimmiten päätehakkuusta, missä vielä hiiltä sitova metsä kaadetaan, jolloin kasvuun perustuva hiilinielu loppuu. Puu- ja kuitupohjaiset tuotteet eivät useinkaan voi korvata muiden materiaalien käyttöä rakentamisessa, ainoastaan täydentää.

Teräs on yksi harvoista materiaaleista, jonka kierrätys on aidosti suljettua. Terästä ei kuluteta. Sitä käytetään yhä uudestaan laadun tai vahvuuden kärsimättä. Useimmista materiaaleista poiketen teräksen laatua ja vahvuutta voidaan parantaa kierrätyksen yhteydessä. Tästä syystä teräs on ekologisesti kestävä materiaali.

Vastuullisilla ja parhaita käytäntöjä noudattavilla prosesseilla ja menettelyillä terästehtaat ja -jakelijat pyrkivät tekemään tuotteita, jotka maailmanlaajuisesti osaltaan vähentävät resurssien käyttöä, kierrättävät ja uusiokäyttävät mahdollisuuksien mukaan materiaaleja, ja auttavat luomaan tämän mahdollistavia talous- ja hankintakehyksiä.

Pyörre-talon ratkaisut hiilineutraalimpaan rakentamiseen

Uusien ilmastoystävällisten vaihtoehtojen kautta rakentamiseenkin pystytään lisäämään tehokkuutta, kilpailukykyä ja elinkaarilaatua. Vuosikymmenten kehitystyön tuloksena syntyneet kestävät kevytrakennejärjestelmät ja tilaratkaisut ovat nyt saatavilla isoihin ja pieniin rakennusprojekteihin. Pyörre-talossa käytetyt ratkaisut sopivat rakenteisiin kerrostaloissa, liiketiloissa ja julkisissa rakennuksissa sekä omakotitaloissa.

Termorangat
Pyörteen julkisivut on valmistettu teräksisistä Lundell-Profilen termorangoista. Termorangat ja niistä valmistetut elementit ovat moderni runkoratkaisu, ja sen ansiosta myös lämmöneristävyys on erinomainen. Termorangan uuma on muotoiltu niin, että profiilin lujuus on edullisin muoto lämmöneristävyysarvoja tavoiteltaessa.

Hattulistat ja kaarevat Pyörre-profiilit
Hattulista on yleensä erilaisiin koolauksiin käytettävä mittatarkka ja helposti asennettava teräsprofiili. Valmistamme hattulistat ja ruoteet rullamuovaustekniikalla kuumasinkitystä teräsohutlevystä rakenteiden eri tarpeisiin. Pyörre-talon kaarevan muodon mahdollistavat kaarevat profiilit, ja näitä ”Pyörre-profiileja” valmistamme myös myyntiin. Kovera tai kupera muoto valmistetaan kohteessa tarvittavan säteen mukaan tilauskohtaisesti.

Väliseinien sisään asennetut Liune liukuovet antavat lisää tilaa asumiselle.Väliseinien sisään asennetut Liune liukuovet antavat lisää tilaa asumiselle.
Pyörre-talon alakattorakenne on laadukas GK-alakattojärjestelmä.Pyörre-talon alakattorakenne on laadukas GK-alakattojärjestelmä.

Väliseinät
Elämätön rakenne tulee väliseinistä, joissa runkona on teräksinen Gypsteel®-ranka. Pyörteen seinissä on Habito®-kipsilevyt ja Gypsteel®-rangat 66 ja 95 mm runkosyvyydellä. Teräs-kipsi -yhdistelmä on markkinoiden tutkituin, ominaisuuksiltaan paras, ja kokonaishinnaltaan edullisin väliseinärakenne. Vaaditut ääneneristysarvot on mahdollista saavuttaa yksinkertaisemmalla rakenteella, kuin puuta käytettäessä.

Alakatto
Upean kuusirimakaton rankana on teräksinen Gypsteel® rangoista muodostuva GK-alakattojärjestelmä. Se on markkinoiden ainoa alakattostandardien mukainen kokonaisuus jokaista yksityiskohtaa myöten. Järjestelmällä on nyt myös testattu paloluokitus 02/2021.

Alapohja
Pyörre-talon alapohja on valmistettu Lundell-Profilen termorangoista valmistetuista kakkuviipaleen muotoisista elementeistä.

Liune-ovet
Kotimainen Liune on kodin kaikkiin tiloihin sopiva seinän sisään liukuva väliovi, jonka sydämenä on ainutlaatuinen teräksinen runkoelementti. Yksi Liune lisää asuinneliöitä jopa 3m² verrattuna kääntyvään välioveen.

Alapohja on valmistettu termorankaelementeistä.Alapohja on valmistettu termorankaelementeistä.

Lisäksi Pyörteen kiertotaloudellisuutta lisäävät mm, geopolymeeribetoni, vähähiilinen Kerabit Nature-vesikate, valtaosin kierrätetystä lasista valmistettu Isover-lasi- ja puhallusvilla ja Stopdigging-maaruuviperustus.

Lue lisää Pyörre-talossa käytetyistä rakenneratkaisuista >>

Teräsrakenteiden ominaisuudet

  • TALOUDELLINEN: Runkomateriaali teräs on kevyt ja luja materiaali. Teräksen valmistus on tehokasta ja se on monipuolisesti kierrätettävissä oleva materiaali. Teräs on luotettavasti ja helposti yhteenliitettävää muiden materiaalien kanssa. Lyhyt ja hallittu rakennusaika pienentää riskejä ja kiinteistöön investoitava pääoma tuottaa nopeammin.
  • TURVALLINEN JA LAADUKAS: Tutkittua laatua, takuulla. Kannattaa aina varmistaa, että terästuotteilla on esimerkiksi asiaankuuluvat CE-merkinnät, DoP-suoritustasoilmoitukset, EPD-ympäristöselosteet ja sisäilmaluokitukset.
  • JOUSTAVA: Rakenteiden ja tilojen muunneltavuus on hyvä suunnittelu-, sekä käyttövaiheessa. Teräksen luja ominaisuus mahdollistaa suuret yhtenäiset tilat tarvittaessa. Terästä voidaan monipuolisesti työstää työmaalla tarvittaessa tai vaihtoehtona moduulirakentaminen ja elementtirakentaminen.
  • LYHYT RAKENNUSAIKA: Teräsrungon pystytys on nopeaa. Kevyet ja mittatarkat komponentit ovat helposti ja nopeasti yhteenliitettävissä. Liitostekniikka ei ole altis säävaihteluille. Lyhyt rakennusaika säästää myös työvoima- ja pääomakustannuksia.
  • KESTÄVÄ: Teräsrakenteiden pitkäaikaiskestävyys on tutkitusti markkinoiden paras. Teräs ei pala, eikä lahoa ja se soveltuu kaikkiin ilmasto-olosuhteisiin. Liitostekniikka ei ole altis säävaihteluille, joten asennusajankohdallakaan ei ole väliä. Huoltotarve on hyvin pieni, mikä pienentää elinkaarikustannuksia. Käyttökokemuksia on pilvenpiirtäjistä pientaloihin ja siltoihin.
  • KEVYT: Teräs on kevyt materiaali (ranka painaa vain kolmasosan puurangan painosta). Komponenttien kuljetuskustannukset on pienet ja sekä käsittely ja asentaminen on helpompaa. Teräsrakenteisen talon perustamiskustannukset ovat alhaisemmat.
  • EKOLOGINEN: Rakennusmateriaalien valinnalla voidaan vaikuttaa yhteiseen ympäristöömme. On tärkeää, että rakennuksista tehdään pitkäikäisiä ja vähän energiaa kuluttavia. Teräs on ekologisesti edullinen materiaali, koska teräslaaduissa on aina mukana kierrätettyä materiaalia ja elinkaaren lopussa teräs on aina kierrätettävää. Elementin, rakenteiden tai moduulirakenteiden valmistuksessa esivalmistetuista komponenteista ei synny jätettä. Tarvittaessa jokainen komponentti voidaan irrottaa ja käyttää uudestaan.
Pyörre-talon eristykset ovat teräsrankojen välissä ja kaarevat profiilit mahdollistavat pyöreän muodon.Pyörre-talon eristykset ovat teräsrankojen välissä ja kaarevat profiilit mahdollistavat pyöreän muodon.
 
Julkaistu
19.5.2021