Myös ilmanvaihtokanavat tulee eristää

Ilmanvaihto on tuiki tärkeä sekä rakennukselle itselleen kuin myös siinä asuvalle. Toimivassa ilmanvaihdossa rakennuksen sisäilmaa poistetaan ja tilalle tuodaan raikasta ulkoilmaa. Samalla myös sisäilma puhdistuu epäpuhtauksista. Hyvin ilmastoidussa kodissa kosteus- ja homeongelmat eivät pääse vaurioittamaan rakenteita. Terve rakennus kestääkin ilman suurempia rakenteellisia remontteja helposti sukupolvelta toiselle.

Olitko tietoinen, että ilmanvaihtokanavatkin tulee eristää?
Eristystyö voidaan toteuttaa ISOVERin tuotteiden avulla.

Ilmanvaihto on tuiki tärkeä sekä rakennukselle itselleen kuin myös siinä asuvalle.Ilmanvaihto on tuiki tärkeä sekä rakennukselle itselleen kuin myös siinä asuvalle.

Miksi ilmanvaihto tulee eristää?

Jopa 40 % energiankulutuksesta ja kasvihuonekaasuista aiheutuu rakennusten lämmityksestä ja jäähdytyksestä. Luku on hurja ja siksi mm. ISOVER haluaa kiinnittää tuotteissaan yhä enemmän huomiota energiatehokkuuteen sekä ympäristöä säästäviin ratkaisuihin. Kaikissa ratkaisuissa otetaan huomioon koko rakennusprojektin elinkaari aina suunnittelusta kierrätykseen asti.

Mutta miksi myös ilmanvaihtokanavat tulisi eristää? Lyhyesti ja ytimekkäästi ajateltuna ilmanvaihtokanavien lämmöneristämisellä vähennetään kanavista sekä laitteistosta tapahtuvia lämpöhäviöitä. Samalla myös varmistetaan, että ilmanvaihtojärjestelmää voidaan hallita suunnitellusti ja se toimii kuten on ajateltu. Ilmanvaihtokanavien kulkiessa esimerkiksi kylmässä ullakkotilassa, jossa lämpötila poikkeaa kanavan sisällä olevasta lämpötilasta, on kanavat eristettävä, jotta ilma, jota asuintiloihin puhalletaan, olisi oikean lämpöistä. Näin lämmitys- ja jäähdytystehoa ei jouduta tiloissa turhaan kasvattamaan.

Tarkoituksena on myös estää kondensoitumisen syntyminen, sillä kosteus tiivistyessään vedeksi päätyy helposti rakenteisiin ja vaurioittaa mahdollisesti myös ilmanvaihtoputkia ajan saatossa. Eristys toimii lisäksi vaimentimena, jolloin myös asumismukavuus paranee. Toisin sanoen, asukkaalle tämä tarkoittaa sekä energian- että rahansäästön lisäksi miellyttävää asumista.

Eristys toimii myös paloturvallisuuden varmistamisena.
ISOVER-paloeristeet ovat mittapysyviä ja eristevalikoimasta löytyy eristysratkaisuja aina suojausluokkaan EI120 asti. Tuotteet on luokiteltu sekä testattu asianmukaisesti.

750 ilmanvaihtokanavan eristys

Muutama esimerkki eristyskohteesta ja eristeistä

  • Hyvä esimerkki kohteesta, joka tulisi paloeristää on keittiön liesituulettimen poistokanava. Omakotitalojen ilmanvaihtosuunnitelmissa tulee todennäköisesti vastaan merkintä EI30, joka merkitsee asetettua palosuojavaatimusta. Keittiön liesituulettimen kohdalla palosuojavaatimus on siis 30 minuutin palosuoja-aika. Tällaisen poistokanavan eristämiseen soveltuu esimerkiksi ISOVER ULTIMATE U PROTECT WM 4.0 Alu1 -verkkomatto. Jotta tuossa esimerkissä mainittu EI30 palosuojavaatimus täyttyy, tarvitaan eristyspaksuudeksi 50 mm. Mikäli tila, jossa hormi kulkee, on kylmä, voidaan lisäeristeeksi paloeristeen päälle laittaa 50 mm vahvuinen kerros ISOVER CLIMCOVER Roll CR Alu1 ilmastointimattoa. ULTIMATE U Protect -tuotteet ovat luokiteltuja ja testattuja standardien EN 13501-3 ja EN 1366-1:2014 mukaisesti ilmanvaihdossa käytettäväksi paloeristeeksi. U Protect palosuojausjärjestelmälle onkin myönnettu tuotesertifikaatti Eurofins-C-4805-09.

  • Mutta entä sitten muovista valmistetut ilmanvaihtokanavat, miten ne tulee eristää vai kannattaako niiden eristys? Kyllä, myös muoviset ilmanvaihtokanavat kannattaa eristää kuten metallisetkin.

  • Usein ilmanvaihtokanavat jäävät yläpohjaan asennetun eristeen, esimerkiksi puhallusvillan sisään. Myös tällaisessa tapauksessa ilmanvaihtokanavien eristäminen kannattaa eristää. Mikäli kanava kulkee puhallusvillan sisällä, riittää 50 mm vahvuinen lämmöneriste, mikäli ulkopuolella, tarvittaisiin lisäeristettä 100 mm. IV kanavat voidaan myös näppärästi eristää käyttäen kanavan päälle sujutettavaa IV-kanavaeristettä ISOVER CLIMCOVER TUBE Alu1 -eristettä. Kyseistä eristettä käytettäessä eristys tapahtuu kanavatyötä tehtäessä. Mikäli kanavisto on asennettu valmiiksi, voidaan käyttää tuotetta ISOVER CLIMCOVER Roll CR Alu1, joka on alumiinilaminaattipintainen lasivillamatto.

ISOVER Tekniset eristeet

Puhuttaessa teknisistä eristeistä, tarkoitetaan ratkaisuja, jotka on tarkoitettu rakennusten lämpö-, palo-, kondenssi- ja äänieristyksiin. Erityisesti näitä käytetään rakennusten taloteknisissä järjestelmissä. Selkeitä käyttökohteita ovat mm. kylmä- ja lämminvesiverkoissa, ilmastoinnin jäähdytysjärjestelmissä, sadevesi- sekä jätevesiviemäreissä ja kuten myös tässä artikkelissa todettiin, ilmastoinnin palo- ja lämpöeristyksissä.

Oikeat eristysratkaisut säästävät sekä ympäristöä että tuovat asumismukavuutta. ISOVER Teknisten eristeiden tuotesarjasta löydät sopivat eristeet. Lämpötilavaihtelut voivat olla välillä -200 °C - +700 °C. Erityisesti uusi ULTIMATE -tuotesarja on tarkoitettu olosuhteisiin, jossa vaaditaan keveyttä sekä korkeaa lämpötilan kestoa, tai paikkaan, jossa eristetila on rajallinen.

Näin valitset oikean eristeen: Pientalon tekniset eristeet - valintataulukko


750 188 PanelPage_jarjestelmahaku2_1440x360
 
Päivitetty
7.5.2021