Tilaa uusiutuvaa lämmitysöljyä fossiilisen polttoöljyn sijaan

Hallituksen linjaaman tavoitteen mukaan fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä luovuttaisiin seuraavan 10 vuoden aikana. Öljylämmitysteknologiasta eroon pyrkimisen sijaan vihreänä vaihtoehtona olisi panostettava markkinoilla olevan uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöön.

oljylammitys5

Lämmitysöljyn vaihdolla pienempi hiilijalanjälki

Öljylämmitys on ensisijaisena lämmitysjärjestelmänä noin 130 000 suomalaiskodissa, joka on noin 4,7 prosenttia Suomen kaikista asuntokunnista. Lukumäärä on pienentynyt vuosikausia vapaa- ja markkinaehtoisesti. Muutosta kohti vähäpäästöisempää lämmittämistä voidaan vauhdittaa nyt hyödyntämällä ympäristöystävällistä biopolttoöljyä käytössä olevissa öljylämmitysjärjestelmissä. Markkinoille tulleesta 100-prosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista valmistettu polttoöljy pienentää käyttäjän omia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna fossiiliseen polttoöljyyn.

”Fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä luovutaan asteittain 2030-luvun alkuun mennessä. -- Kannustetaan öljylämmitteisiä kiinteistöjä siirtymään muihin lämmitysmuotoihin 2020-luvun aikana erillisellä toimenpideohjelmalla”.
-Hallitusohjelma

– Fossiilisen öljyn kuluttajakäytöstä luopuminen on oikein terve ja nykyaikainen tavoite. Se on myös aivan mahdollinen toteuttaa, sillä markkinoilla on jo 100-prosenttisesti uusiutuvaa lämmitysöljyä, joka toimii täysin vastaavasti kuin fossiilinen polttoöljy. Siksi öljylämmittäjiä kannattaisi kannustaa siirtymään siihen. Mutta hallituksen fokus ei ole polttoaineessa, vaan koko öljylämmitysteknologiasta eroon pyrkimisessä. Se ei ole ympäristön suojelemista, vaan sekä lompakkoa että ympäristöä kuormittavien kalliiden remonttien edistämistä, kertoo Lämmitysenergia Yhdistyksen erityisasiantuntija Eero Otronen.
 

Monelle kohtuuttoman kallis lämmitysremontti

Lämmitysmuodonvaihdosremontti maksaa öljylämmitteisessä omakotitalossa 10 000 – 20 000 euroa. Avustusta lämmitysmuodonvaihdosremontteihin saa enintään 4000 euroa. Enemmistö nykyisistä öljylämmittäjistä on eläkeiässä. 31 prosenttia on 60–69-vuotiaita ja 42 prosenttia yli 70-vuotiaita. Iso osa heistä asuu haja-asutusalueella keskimääräistä suomalaista taloa vanhemmassa talossa.

– Ei tämä ole vanhassa talossa asuvalle ikäihmiselle suunnattu avustus. Tuollaista avustusta hakevat ensimmäisinä he, jotka olisivat tehneet vastaavan remontin muutoinkin, ja sitten he, joilla ei ole taloudellista estettä remontille. Se on toki iloinen asia, että valtio tukee verovaroin öljylämmittäjiä heidän remonteissaan. Mutta kysymyksiä nousee hallituksen rahankäytöstä ja sen epäsuhdasta tavoitteen sekä käytännön suhteen, Otronen kommentoi.
 

Biopolttoöljyn jakeluvelvoite alkoi tänä vuonna

Energia-ala on juuri ottanut historiallisen vihreän loikan uusiutuvan lämmitysöljyn ansiosta. Jatkossa biopolttoöljyn käytöllä voidaan pienentää öljylämmityskiinteistöjen hiilijalanjälkeä merkittävästi. Jakeluvelvoite alkoi uusiutuvan lämmitysöljyn osalta jakelijoille tänä vuonna.

– Lämmitysöljyn ei tarvitse enää olla öljyä. Siksi on vanhaa maailmaa ajatella öljylämmityksen olevan erityisen ympäristöä kuormittavaa. Hallituksen tulisi suunnata fokus lämmityslaitteiston sijaan polttoaineeseen. Nykytilanteessa uusiutuvalla lämmitysöljyllä lämmittäminen on ympäristömyönteistä. Vaativat lämmitysjärjestelmänvaihdokset vanhoihin taloihin eivät sitä ole, Otronen summaa.
 

Huollettu öljylämmityslaitteisto palvelee energiatehokkaasti

Öljylämmitys on varmatoiminen ja energiatehokas lämmitysmuoto, etenkin kun huollot ja säädöt ovat säännöllisesti tehty ammattilaisen toimesta. Vanhan öljylämmityksen saneeraus puolestaan takaa luotettavan ja kustannustehokkaan toiminnan vuosiksi eteenpäin.

Kattila- ja poltinhuollot tuovat hintansa takaisin energiansäästönä ja laitteiden pidentyneenä käyttöikänä. Huolletussa järjestelmässä öljy palaa tehokkaasti ja sitä kuluu vähemmän kuin huoltamattomassa.

Öljypoltin kannattaa huoltaa vuosittain tai viimeistään silloin, kun on kulutettu noin 5000 öljylitraa. Kattila puhdistetaan kerran vuodessa ja saneerausta kannattaa ruveta suunnittelemaan kattilan ollessa 25-30 vuotta vanha.

Valtuutetut huoltoliikkeet löydät täältä.

Katso myös: Miten siirtyä käyttämään uusiutuvaa lämmitysöljyä?

 
Päivitetty
22.9.2021