Varsinainen korjaustoiminta ja rakentaminen
- Rakennustöiden aloittaminen

7. Varsinainen korjaustoiminta ja rakentaminen


Talokorjaamo -viikkojulkaisujemme kautta olette päässeet käsitykseen, mitä kaikkea rakennuksen korjaamisessa pitää tehdä ja ottaa huomioon, ennen kuin päästään tosi toimiin. Vaiheittain eteenpäin, sitten vihdoin ja viimein liikenteeseen. Tällä menetelmällä ei jää mitään huomaamatta.

Rakennuslupa tai toimenpidelupa on saapunut postissa. Mitä ensin pitää tehdä? Tämä on yleisin kysymys talonkorjaajalla. Rakentajakoulu ja kysy niin vastaamme –palsta ovat oivia apuja monissa kysymyksissä. Monasti korjaajalle on helpompaa tehdä kysymys anonyymille vastaajalle kuin omalle vastaavalle mestarille. Tähän on monia syitä. Valitettavasti joskus syynä on rakentamisen ympärillä pyörivän ammattiporukan välinpitämättömyys asiaa tuntemattomaa korjaajaa kohtaan. Tämä on uskallettu kommentti asiantuntijalta asiantuntijoita vastaan. Liian usein tulee kysymyspalstallemme kuin valituksena, miten huonosti vastaava mestari on työnsä tehnyt. Ikävää! Me olemme ammattiryhmä, joka luomme perustan hyvälle rakennuskannalle. Poistakaamme porukasta huonon ammattiylpeyden ja ammattitaidon omaavat henkilöt. Kysymyksiä maailmaan mahtuu. Kysymyksiin vastatessaan pitää muistaa, että tyhmää kysymystä ei ole. On tyhmää jättää vastaamatta kysymykseen tai suhtautua siihen ylimalkaisesti. Tämä on Suorakanavan periaate ja se kantaa tulosta.

7.1.Rakennustöiden aloittaminen
Miten varsinainen korjaustyö/ laajennus aloitetaan? Olemme kulkeneet pitkän matkan syksystä kevääseen ja puurtaneet paperien kanssa. Varsinainen rakennuspäätös on jo syntynyt. Nyt vain pitää päästä alkuun. Olemme kohdassa 4.5 Hankkeen ajoituksen määrittäminen käyneet hankkeen aikataulun läpi. Sen realistisuus pitää nyt tulkita uudelleen. Työjärjestys on tuolloin harkittu, mutta vanha sanonta kuuluu, työ tekijäänsä opettaa. Työt pitää järjestellä ja tekniikkaan liittyvät tehtävät saattavat muuttaa järjestystä.
7.1.1 Mikä ei ole aloittamista?
Korjaustyötä ei saa aloittaa ennen luvan lainvoimaisuutta. Monesti meiltä kysytään, mitä voi tehdä ennen rakennus- tai toimenpideluvan tulemista, mikä ei ole aloittamista, mitä tontilla tai talolle voi tehdä ennen luvan myöntämistä. Vastaus kuuluu, että epävarmoissa tapauksissa ei pidä tehdä mitään kiinteästi rakennukseen liittyvää. Jotkut purkutyöt voivat olla sallittuja. Ennen luvan myöntämistä voi tehdä melkoisen määrän tontilla töitä. Maankäyttö- ja rakennusasetus 72 § 2 momentissa todetaan, että kaivaminen, louhiminen, puiden kaataminen tai muu näihin verrattava rakentamista valmisteleva toimenpide voidaan suorittaa ennen rakennustyön aloittamista noudattaen, mitä maisematyöluvasta säädetään. Tämän lisäksi maankäyttö- ja rakennusasetus 72 § 3 momentti toteaa: Rakennuksen perustuksen paalutustyö voidaan suorittaa ennen rakennustyön aloittamista kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle toimitetun paalutussuunnitelman mukaisesti. Harvoin tietenkin korjaustyössä joudutaan paaluttamaan, mutta laajennuksessa paalutus voi olla tarpeen. Kun luvan saaminen on varmaa, merkittävä määrä työtä voidaan tontilla tehdä ilman varsinaista rakennuslupaa.
7.1.2 Aloittamista tai ei, työt on tehtävä ajallaan
Jos tontilla on puita, niiden kaatamisesta päätös syntyy rakennusluvan yhteydessä. Lupapapereita varten niiden tarkastaminen pitää tehdä ja päättää puutarhurin kanssa, mitä puita poistetaan. Ensimmäisenä korjaustyön aloittamiseen liittyvänä työnä on puiden kaato, jotta päästään kaivutöihin. Kulkutien kantavien kerrosten parantaminen ja laajennuksen perustusten kaivaminen ei ole rakentamisen aloittamista. Kuitenkin ne ovat töitä, jotka pitää tehdä puiden kaadon jälkeen seuraavaksi. Myös viemärin ja vesijohdon rakentaminen tai saneeraus sekä salaojat ja sadevesiviemäri kuuluvat näihin ensitöihin. Uusien liittymien rakentaminen kunnan verkkoon edellyttää liittymissopimuksen tekemisen vesilaitoksen kanssa. Sopimuksen tekeminen edellyttää hyväksyttyjä piirustuksia. Nämä on LVI-suunnittelija käynyt jo etukäteen hyväksyttämässä. Viemäri- ja vesijohtokaivannon kanssa saman aikaisesti kaivetaan mahdollisesti uusittava sähköliitoskaapeli ja puhelin- tai datakaapeli.

Kaivutöissä syntyy jätemaata, jota ei todennäköisesti voi tontilla käyttää. On syytä sopia kaivu-urakoitsijan kanssa, että hän kuljettaa ylijäämämaat pois. Mikäli massoissa on kantoja ja muita kasvujätteitä, kuorma joudutaan viemään kaatopaikalle ja siitä joutuu maksamaan jätteenkäsittelymaksun. Hyvälaatuiset maat saa vähäisemmin kustannuksin menemään täytemaata tarvitseville rakentajille tai kunnan maankaatopaikalle.
7.1.3 Aloituskokous
Jokaisen merkittävämmän korjaushankkeen osalta on määrätty pidettäväksi aloituskokous. Rakennusluvassa on asiasta annettu määräys tai asia on määritetty rakennusjärjestyksessä. Aloituskokouksen tarkoituksena ei ole toteuttaa yhtä byrokratian määräystä, vaan tilaisuus on tarkoitettu talonkorjaajan tueksi ja turvaksi. Kokouksen pitäminen pyydetään rakennustarkastustoimistolta. Tilaisuudessa tulee olla läsnä kaikki rakentamiseen osallistuvat osapuolet. Vastaava työnjohtaja, omistaja, urakoitsija ja valvoja ovat paikalla kun rakentamisen järjestelyistä sovitaan. Tässä tilaisuudessa käydään läpi koko rakentamisprosessi ja epäselvät asiat pitää selvittää.
7.1.4 Toimet ennen aloituspamausta
Ennen aloittamista pitää kunnan mittaustoimen käydä merkitsemässä rakennuksen laajennus paikalleen maastoon. Tämä edellytys on rakennusluvan ehdoissa. Joissakin tapauksissa lupaviranomainen edellyttää rakennuspaikan aitaamisen tai se kannattaa tehdä ilman muuta. Ulkopuoliset eivät saa päästä ainakaan vahingossa rakennusalueelle varsinkin silloin, kun kaivannot ovat auki. Ennen mahdollista paalutusta pitää käydä naapurit läpi ja katsoa rakennusten tila, jotta voidaan jälkeenpäin todeta, onko paalutus aiheuttanut vaurioita. Tämän normaalisti toteuttaa paalutusurakoitsija. Sama tilanne on, jos perustuksia tai muita kaivantoja joudutaan louhimaan ampumalla. Vasta, kun ympäristön turvallisuus on taattu, voi suorittaa alkupamauksen.
7.1.5 Ei muuta kuin töihin
Vastaava työnjohtaja on se henkilö, joka pistää asiat rullaamaan. Hänen ohjeisiinsa ja neuvoihinsa tukeutuen työn aloitus onnistuu. Normaalisti keväällä aloitetaan ulkotyöt, perustukset ja vesikatto. Siitä se lähtee..
 
Päivitetty
22.3.2013