Korjauksen hallinta
- Lisä- ja muutostyöt sekä talonkorjaajan hankinnat

6. Korjauksen hallinta


Muutoksen hallinta on tärkeää, jotta kustannukset voidaan pitää kurissa. Kustannusten hallintaan liittyy myös hankinnat. Talonkorjaaja voi hankkia itse kaikki tarvikkeet tai ainakin osan. Korjaustoiminta on tyypillisesti sitä, että pieniä tavaraeriä tarvitaan paljon.

6.7 Lisä- ja muutostyöt sekä talonkorjaajan hankinnat
Laajassa ja pienemmässäkin korjaustyössä muutokset ovat normaaleja. Kaikki korjaukseen osallistuvat herkästi esittävät muutoksia. Työmenetelmät saattavat aiheuttaa muutoksia. Kuitenkin lopputuloksen pitää olla suunnitelmien mukainen ja hinta ei saa lisääntyä. Suunnittelija on vastuussa suunnitelmistaan. Kun suunnitelmiin tulee muutos tai niistä puuttuu jotain tai niissä on jotain liikaa, vasta silloin syntyy kustannusvaikutuksia. Paneutumalla muutoksiin ja hankintaan riittävän perusteellisesti voi säästää pitkän sentin. Jos urakoitsija työskentelee kohteessa urakalla, pitää muutoksista saada etukäteen hintatieto, tarjous. Tavarahankinnassa pyydetään myös tarjouksia. Kannattaa pyytää aina tuotekohtaisesti mahdollisimman monesta paikasta tarjous. Määrälaskenta on tällöin merkittävässä osassa. Määrälaskenta on pienessäkin kohteessa ammattilaisen tehtävä. Toki käsityksellä rakennuksesta ja osaamalla matematiikan pystyy eri tarvikkeiden menekkiä itsekin laskemaan. Tärkeintä on tietää, mitä pyytää ja kuinka paljon materiaalia tarvitaan.
6.7.1 Ohjeet urakkasopimuksessa tai liitteessä
Urakoinnissa tavoitteena on hoitaa korjauksen aikana syntyvät lisä- ja muutostyöt kitkattomasti muistaen, että muutostöitä on sekä hyvitettäviä että veloitettavia. Lisä- ja muutostöiden hallinta on korjausvaiheen vaativimpia rakennuttajan tehtäviä. Lisä- ja muutostöistä on ohjeet sopimuspapereissa, liitteissä tai kuluttaja-asiamiehen hyväksymissä urakoinnin yleisissä sopimusehdoissa, mutta liian helposti urakoitsijat laistavat heille kuuluvat tarjouksen jättämisvelvoitteet. Talon korjaaja ei osaa vaatia tarjousta, jos valvojaa ei työlle ole.
6.7.2 Rakennussuunnitelman muuttamisen vaikutus urakkahintaan ja -aikaan
Rakennussuunnitelman muuttamisesta, joka ( ottamalla huomioon toisaalta muutoksen aiheuttaman urakoitsijan velvollisuuksien lisääntymisen ja toisaalta näiden vähentymisen ) johtaa kustannusten nousuun, tulee urakoitsijan saada urakkahintaan muutosta vastaava lisäys. Jos muutos sitä vastoin johtaa kustannusten vähentymiseen, tulee tilaajan saada vastaava hyvitys. Mikäli kustannusten vähentyminen johtuu urakoitsijan tekemästä innovaatiosta, hyvitystä voidaan alentaa sopijapuolten sopimalla määrällä. Jos sopimusasiakirjoista ei saada hintaa tai hinnan määräämisperusteita, eikä hinnasta voida muuten sopia, on työ tehtävä omakustannushintaan ellei talokorjaaja ota sitä toteuttaakseen. Jos korjaussuunnitelman muutos vaikuttaa urakka-aikaan pidentävästi, on urakoitsijalla oikeus kohtuulliseen pidennykseen.

Urakoitsija vastaa muutos- ja lisätöistä samalla tavalla kuin muistakin sopimuksen perusteella hänelle kuuluvista velvollisuuksista. Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta takuuajan, jonka pituus on, ellei urakkasopimuksessa ole muuta määrätty, kaksi vuotta. Urakoitsijan suoritukseen, jota takuu koskee, luetaan myös lisä- ja muutostyöt.
6.7.3 Halpa ei ole edullista
Tavoitteena on suorittaa talon korjaajan hankinnat laadukkaasti. Ratkaistavaksi tulee, miten hankitaan ja miten kilpailutetaan. Tuotteen laatu on yleensä määritetty jo suunnittelussa. Hyvä kauppias kuitenkin tekee aina vaihtoehtotarjouksia. Vaihtoehtoinen tuote voi ominaisuuksiltaan olla erilainen, vaikkakin halvempi. Soveltuvuuden varmistamiseksi saattaa olla tarpeen asiaa kysyä omalta asiantuntijalta. Kuitenkin pelkästään yhden rautakaupan tarjouksiin ei kannata luottaa.

Hankintatehtävään kuuluu kilpailuttamisen sekä tilausten tekemisen lisäksi tavaran vastaanotto ja tarkastaminen saapumisen yhteydessä. Samalla on selvitettävä väliaikainen varastoiminen ja suojaaminen sekä mahdollinen luovutus urakoitsijan käyttöön tai kiinnitettäväksi. Kaikista tavaraan liittyvistä seikoista on syytä tehdä kirjalliset muistiinpanot ristiriitaisuuksien välttämiseksi. Muistiinpanot eivät koskaan ole turhia.
6.7.4 Kaupankäynti
Kaikkien rakennustarvikkeiden hinnoilla on taipumus nousta sitä mukaa, mitä vilkkaammaksi rakentamisen tahti käy. Myös erilaisten asennusten saaminen kiireisimpään aikaan on huomattavasti vaikeampaa ja kalliimpaa. Mikäli korjaus lähtee käyntiin keväällä on edellinen talviaika järkevintä käyttää tarjouspyyntöjen tekemiseen ja saatujen tarjousten vertailuun sekä tilausten ja urakkasopimusten tekemiseen. Nyt on jo tarjousten pyytämisellä kiire kesän korjauksiin. Jotta korjauksen alettua pystyisi keskittymään täysipainoisesti siihen ja valvontaan, ei suurimpia tilauspäätöksiä kannata padota korjausajalle. Nykyaikainen kaupankäynti siirtää hankintoja entistä enemmän nettiverkon puolelle. Omilla sivuillamme oleva kauppakatu laajentaa jatkuvasti tarjontaansa ja kaupankäynti on lisääntynyt kiitettävästi. Tulevaisuudessa sivuillamme kävijät pystyvät yhteistyökumppaniemme avulla toteuttamaan kaikki materiaalihankinnat suoraan verkosta. Nyt pelaa kimppahankinta jo erittäin hyvin.
6.7.5 Hankintojen aikataulutus
Korjausaikataulun perusteella voi ja kannattaa laatia tavarantoimitusaikataulun. Tuotteen voi tilata koska vain ja nykyaikainen logistiikka (yleensä) takaa sen oikea-aikaisen saapumisen. Jos esimerkiksi vesikattotyöt alkavat viikolla 30, ja tarvikkeiden toimitusaika on kolme viikkoa, tilaus on tehtävä viikolla 26. Tarjouskyselyyn kuluu aikaa noin viikko. Tiilien ja muiden vesikattotarvikkeiden tarjoukset on siis pyydettävä viikolla 24. Yhtälailla tilauksen voi tehdä viikolla 18, ja saattaa jopa saada lisäalennusta, tekemällä tilauksen ajoissa. Ennakkomaksuja ei pidä suorittaa. Vain erityistapauksissa, isojen hankintojen yhteydessä, saattaa toimittaja esittää ennakkomaksua. Tällöin maksulle pitää saada täysimääräinen pankki- tai vakuutusyhtiövakuus toimitukseen asti.
6.7.6 Rakennuttajan hankintojen vakuuttaminen
Tavaratoimitukset on yleensä aina vakuutettu vaunuvapaasti kohteessa. Mikäli kuljetuksen yhteydessä on tapahtunut vaurio, haetaan korvausta kuljetuksen vakuuttaneesta yhtiöstä. Kun tavara puretaan kuormasta, tavaran vakuutus siirtyy rakennustyömaan palo- ja varkausvakuutuksen piiriin. Tavara on varastoitava lukittuun paikkaan. Jos palovakuutus on urakoitsijalla, on sovittava vakuutusyhtiön kanssa rakennuttajan materiaalien vakuuttamisesta. On syytä suhtautua vakuuttamiseen vakavasti. Vakuutusyhtiöt neuvovat tässä varmasti.
6.7.7 Toimitusten ongelmat
Useimmiten vasta toimitusten viivästyessä tai jos tavarassa on vikoja, rakentajalle tulee mieleen, mitkä ovat hänen oikeutensa. Tilausta tehtäessä pitää tilausvahvistus lukea aina tarkkaan. Siinä saattaa esiintyä mainintoja, jotka poikkeavat tavanomaisesta. Toimitukset perustuvat tehtyyn tilaussopimukseen ja keskinäiseen luottamukseen. Laaditun tilausvahvistuksen lukeminen ei siis ole epäluottamuslause toista osapuolta kohtaan, kyseessä on tällöin luottamuksen varmistaminen. Harvoin näissä asioissa kuitenkin syntyy ongelmia, sillä rakennusaineteollisuus Suomessa osaa tehtävänsä. Murphyn lain mukaan ongelma vain syntyy aina kaikkein kriittisimmässä kohdassa.

Kuluttajansuojalain tarkoituksena on suojata yksityisiä rakentajia taloudellisilta menetyksiltä, joita voivat aiheuttaa esimerkiksi harhaanjohtava markkinointi, kohtuuttomat sopimusehdot tai tavarassa olevat virheet. Kuluttajansuojalain soveltamisen edellytyksenä on, että kyseessä on yksityisen henkilön suorittama tavaroiden hankkiminen omaan tai perheen yksityiseen käyttöön ja mainittu kauppa on tehty elinkeinonharjoittajan kanssa. Kunnallinen kuluttajaneuvoja on hyvä opastaja mahdollisissa ongelmissa.

6.7.8 Materiaalitoimittajan vastuu Materiaalitoimituksella tarkoitetaan irtaimen omaisuuden kauppaa. Sopijapuolet voivat määrittä...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
22.3.2013