Korjauksen hallinta
- Urakoitsijan valintamenettely

6. Korjauksen hallinta


Ennen korjaustoiminaan alkamista on suoritettava tarjouspyyntöjen laatiminen ja urakoitsijan valinta. Mitä useampaan osaan korjaustyö jaetaan, sitä enemmän tarvitaan projektin hallintataitoja. Urakkaosien täytyy sopia yhteen, ts. edellisen urakan pitää päättyä siihen, mistä seuraavan on määrä alkaa. Tähän väliin on pystyttävä liittämään vielä erikoisurakat. Muuten talonkorjaajan on osattava ja tehtävä välivaiheiden työt itse. On syytä tähdentää ammattilaisen käyttöä apuna viimeistään varsinaisten töiden alkaessa.

6.2 Urakoitsijan valintamenettely
Korjaustyön urakoiminen ja urakka on aivan jotain toista kuin uudisrakennuksen rakentaminen. Nyt katsotaan suunnitelmien laatu. Jos suunnittelu ja rakennusselostukset on tehty kevyesti, urakointi maksaa. Jos taas kaikki on tehty hyvin ja tiukasti, urakka on helppo laskea ja toteuttaa, eikä tule ylimääräisiä lisälaskuja. Valitettavan usein suunnitelmien tarkkuuteen ei kiinnitetä huomiota, ei osata edellyttää hyviä suunnitelmia ja tällöin on tarkoituksenmukaisempaa teettää työt tuntitöinä.

Omakotitalon korjauksen kokonaisurakan pyytäminen edellyttää todella hyvää suunnittelua. Siksi liiankin helposti hyväksytään se, että suunnitelmat laaditaan osaurakointia varten. Osaurakoita tulee paljon. Osa niistä on helppo pyytää ja tarjota. Esim. vesikaton uusiminen tai kattomuodon muutos voidaan helpostikin urakoida. Pienien osaurakoiden pyytäminenkin koetaan helposti liian hankalaksi ja aikaa vieväksi. Toisaalta talonkorjaaja on useimmiten itsekin nikkari, joka haluaa olla mukana tekemässä koko ajan. Siksi korjausten teettäminen tuntitöillä on erittäin yleistä. Se on myös kannattavaa, jos itsellä ei ole riittävästi aikaa tai taitoa viedä töitä eteenpäin. Tällöin kirvesmies asiantuntijana voi sanoa, mitä milloinkin kannattaa tehdä ja mitä tarvikkeita tarvitaan. Itse talonkorjaaja voi silti ottaa osaa varsinaiseen korjaukseen tekemällä niitä töitä, kun osaa ja ehtii.
6.2.1 Valintamenettely
Olipa urakointitapa mikä tahansa, on mietittävä tarkkaan, miten urakoitsijaehdokkaat valitaan ja mitä töitä urakoidaan. Hartiapankkikorjaaja ei tietenkään ota urakkatarjousta muusta kuin erikoisurakoista ja niihinkin hän hankkii materiaalin itse. Hyvän rakennusalan asiantuntijan kanssa asiaa kannattaa käydä läpi. Yleensä hän löytää urakointimuodoista jopa oman palkkansa ja vähän enemmänkin säästöä.

LVI-työt voidaan jakaa putki- ja ilmanvaihtourakkaan. Sähkötyöt teetetään omana urakkanaan. Kaikki nämä työt voidaan tehdä urakoitsijan hankkimilla materiaaleilla tai omistajan materiaaleista. Töiden teettämistapa tietenkin vaikuttaa urakoitsijan valintaan merkittävästi. Korjaustoiminnassa urakan pyytämistä voi hankaloittaa, kun työt jakautuvat suhteellisen pitkälle aikavälille ja sitten, kun erikoisurakoitsijaa tarvitaan, sen ennakointia ei osata tehdä.
6.2.2 Tarjousten pyytäminen
Tuntitöistäkin voi pyytää hintatarjouksen, mutta siinä ei kyllä hinta ratkaise. Toinen timpuri saa paljon enemmän aikaiseksi samassa ajassa kuin toinen. Tästä syystä tuntityöntekijöistä pitää saada etukäteen tietoa jostain. Oudossa ympäristössä se saattaa olla mahdoton tehtävä. Yleensä rakennustarkastustoimistoissa vakituiset alueella työskentelevät ammattilaiset tunnetaan. He ovat myös ammattiryhmä, jolla on eniten töitä.

Kun on valittu urakointitapa, voidaan urakkatarjouspyyntöasiakirjat valmistella lopullisesti ja toimittaa urakoitsijaehdokkaille. Tarjousvaiheen aikana rakennuttajan tulee informoida kaikkia tarjouslaskijoita mahdollisista muutoksista ja täsmennyksistä. Tärkeintä on, että urakoitsijoille lähtee kaikille samat paperit. Tarjouspyyntöön kuuluu aina varsinaisen tarjouspyynnön lisäksi suunnitelmat ja työselostukset sekä osaurakoinnissa urakoiden rajaukset.
6.2.3 Urakoitsijan etsiminen
Miten sitten löytää sopivat urakoitsijaehdokkaat? Lehti-ilmoitus on joskus käytetty vaihtoehto. Tuttu kaveri on se usein käytetty, samoin menetelmä: naapurissa oli sama urakoitsija. Mikäli heidän kanssaan neuvottelemalla pääsee hyvään tulokseen, niin siitä vain. Tämä tietenkin edellyttää varmaa kustannuslaskentaa, jotta ei tule tehtyä urakkaa liian korkeasta hinnasta. Varmistuakseen hinnan oikeellisuudesta, kannattaa pyytää tarjous useammalta urakoitsijalta. Urakoitsijaehdokkaita voi etsiä eri tietolähteistä. Meidän sivuiltamme löytyy toiminta: Palvelut kunnittain, jossa eri urakoitsijoilla on mahdollisuus ilmoittaa yhteystietonsa. Oman kunnan lisäksi kannattaa etsiä myös naapurikuntien kohdalta. Puhelinluettelon keltaiset sivut on oiva osoitetietolähde. Paikallinen rakennustarkastaja voi myös neuvoa. Mahdollisuuksia on useita.

6.2.4 Urakoitsijan arviointi Urakoitsija, jonka vuotuinen liikevaihto on pienempi kuin laskettava urakka, ei välttämättä ol...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
22.3.2013