Talon rakentaminen CLT:stä – mitä CLT tarkoittaa ja mitä se mahdollistaa?

Asuinrakentaminen puusta on ottanut huiman kehitysaskeleen, kun puurakentamisen edistyksellisin tekniikka CLT-massiivipuulevytekniikka kasvattaa suosiotaan Suomessakin. CLT:llä eli ristiinliimatulla massiivipuulla – lyhyemmin CLT – on vankka suosio jo keski-Euroopassa, mutta Suomessa suosio on vasta kasvamassa. CLT:llä on useat syynsä, minkä takia tekniikka on yleistynyt ja suosittu rakennusmateriaalina. Miksi puu ja erityisesti CLT kodin rakennustavaksi? Entä mitä CLT mahdollistaa?

HOUSE_5_1 x

Terveellinen koti ja laadukas sisäilma – antibakteerisesti ja hygroskooppisesti

Puu rakennusaineena on orgaaninen eli elävä materiaali, joka tarkoittaa käytännössä luonnollisen elinympäristön tuomista lähelle. Puu on koskettavissa ja haistettavissa sekä nähtävissä, jolloin puun kokeminen luonnollisena ympäristönä tutkitusti rentouttaa, miellyttää ja rauhoittaa. Puusta rakennetun kodin ympäristö on stressitön, mielialaa parantava sekä samalla juhlaa kaikille aisteille.
 

Leikkuulaudatkin on useasti tehty puusta johtuen juuri puun antibakteerisuudesta.

Puu on terveellinen rakennusmateriaali kodin rakentamiseen. Yksi puun terveellisiä ominaisuuksia on antibakteerisuus; ilmankosteuden imeytyessä puuhun, puu imee bakteereista vedet pois, jolloin bakteerit kuolevat. Leikkuulaudatkin on useasti tehty puusta johtuen juuri puun antibakteerisuudesta. Puun antibakteerista ominaisuutta lisää myös puun omat uuteaineet, jotka saattavat tappaa bakteereita. Esimerkiksi männyn kohdalla pihka auttaa puuta suojautumaan metsän lahottajasieniä vastaan.

Puusta rakennetun kodin ympäristö tutkitusti rauhoittaa mielialaaPuusta rakennetun kodin ympäristö tutkitusti rauhoittaa mielialaa

Antibakteerinen ominaisuus puhdistaa ilmaa, mutta lisäksi puu pitää sisäilman ilmankosteuden tasaisena ja näin sisäilma pysyy laadukkaana kaikkina vuodenaikoina. Ilmankosteus pysyy ihmiselle sopivana ja tasaisena, koska puu on hygroskooppinen materiaali. Hygroskooppisuus tarkoittaa kosteuden sitomista ja luovuttamista – puu sitoo kosteutta, kun sitä on liikaa sisäilmassa ja toisaalta luovuttaa sitä, kun sisäilma on liian kuiva.

Näin puun hygroskooppisuudesta johtuen sisäilma pysyy ihmiselle laadukkaana ilmankosteuden pysyessä vakaana ja ilma puhtaana johtuen puun antibakteerisuudesta.

CLT – luonnollinen höyrynsulku ja ekologinen valinta

Puu toimii luonnollisena höyrynsulkuna, joka luovuttaa ja vastaanottaa kosteutta vallitsevien olosuhteiden mukaan. CLT-rakenteisessa talossa massiivipuuelementti toimii itsessään höyrysulkuna. Massiivipuuelementtiä voidaan käyttää rakennuksen kantavissa seinissä, väli- ja alapohjissa sekä katossa. Näin erillisille muovihöyrynsululle ei ole tarvetta, kun rakennuksen sisätilavuus on kauttaaltaan massiivisen puuaineen rajaama.

CLT-rakenne toimii luonnollisena höyrynsulkuna, jolloin tarvetta erilliselle muovihöyrynsululle ei oleCLT-rakenne toimii luonnollisena höyrynsulkuna, jolloin tarvetta erilliselle muovihöyrynsululle ei ole

Uusiutuva ja kierrätettävä puu on raaka-aineena erittäin ekologinen. Puu kasvaa yhteyttämällä auringonvalolla avulla vettä ja ilmakehän hiilidioksidia, jolloin puulla on merkittävä vaikutus ilmaston hiilidioksidipitoisuuden hillitsemistä.

Suomessa metsät peittävät yli 75 prosenttia koko maa-pinta-alasta ja Suomi on suhteellisesti Euroopan metsäisin maa. Puu toimii näin luonnollisena valintana rakennusmateriaaliksi ja erittäin ekologisena lyhyiden kuljetusvälimatkojenkin ansiosta.
 

CLT-talot rakennetaan elementeistä ja osaltaan CLT-rakentamisen ekologisuutta parantaa myös elementtien rakentaminen teollisesti sisätiloissa. Esivalmistus tehtaassa vähentää ympäristöä kuormittavaa työmaatyötä sekä pienentää materiaalihukkaa ja jätekustannuksia. Toiminta pysyy näin työmaalla tehokkaana ja sujuvana.

CLT-rakenne mahdollistaa myös ulkonäöllisesti:

  • CLT-rakenteilla saadaan visuaalisesti yhtenäisiä tiloja akustiikan ollessa miellyttävä.
  • Julkisivuissa ikkunat ja ovet voidaan sijoittaa hyvin vapaasti, kulmaikkunat mukaan lukien rakenteen toimiessa tarvittaessa ulokkeena.
  • Kiinnitykset onnistuvat myös puuhun tukevasti, koska CLT on suoraa sekä kolhut on helppo paikata.
  • Pinnat ovat vaivattomia uusia sekä niitä voi käsitellä haluamallaan tavalla.

CLT-rakenne mahdollistaa myös ikkunoiden vapaan sijoituksen ja rakenne toimii tarvittaessa myös ulokkeenaCLT-rakenne mahdollistaa myös ikkunoiden vapaan sijoituksen ja rakenne toimii tarvittaessa myös ulokkeena

Saaristotalot – CLT-rakenteinen koti

  • Saaristotalot talokonsepti kuvastaa saariston puhtautta, luonnonläheisyyttä ja terveellisyyttä. Talokonsepti tuo nämä ominaisuudet jokaiselle Saaristotalossa asuvan koettavaksi.
  • Ominaisuudet mahdollistetaan asujalle rakentamalla Saaristotalot massiivipuusta, CLT:stä. CLT on ekologinen, terveellinen ja kosteutta tasaava sekä terveellisen sisäilman mahdollistava materiaali.
  • Talomallit toimivat lähtökohtana yksilölliselle räätälöinnille, mikä mahdollistaa juuri oikean ja halutunlaisen kodin asujien tarpeisiin.
  • Suunnittelussa otetaan huomioon myös tontin monimuotoisuuden kotia suunniteltaessa.
  • Vaihtoehtoisesti lähtökohtana voi olla valmiit suunnitelmat tai vaikka ruutupaperille piirretty pohjakuva – voimme lähteä mistä lähtökohdasta tahansa eteenpäin suunnittelemaan Sinun kotiasi.
  • Saaristotalo voidaan toteuttaa lupakuvin, rakennesuunnitelmin tai koko rakennusprosessi voidaan hoitaa myös kokonaisuudessaan tarvittaessa ja näin haluttaessa.

Näin toteutuu juuri Sinun yksilöllinen, puhdas, luonnonläheinen ja terveellinen kotisi.

Tutustu Saaristotaloihin

Nettisivut:

Yhteydenottopyyntö:

 
Päivitetty
28.7.2022